Auktoriserade elforetag

Varför är det viktigt med ett auktoriserat elföretag?

För att minska risken för farliga och felaktiga elinstallationer så är det viktigt att kolla upp företaget som du planerar att anlita. Att anlita oseriösa elföretag är förenat med livsfara så se till att du anlitar ett auktoriserad elföretag.

För att minska risken för farliga och felaktiga elinstallationer så är det viktigt att kolla upp företaget som du planerar att anlita. Att anlita oseriösa elföretag är förenat med livsfara, och är de inte registrerade hos Elsäkerhetsverket så jobbar de dessutom olagligt.

Alla företag som utför elarbete hos någon annan måste enligt lag vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Är det jobb som ska utföras i en bostad så måste de dessutom vara registrerade för verksamhetstypen ”Bostäder”. Vi uppfyller dessa krav, och alla våra elektriker är utbildade och auktoriserade.

Det handlar om din säkerhet

Elarbeten kan leda till stora skador på egendom om det utförs på fel sätt. Brand kan uppstå, och elanläggningar kan dessutom bli strömförande och vara en fara för ditt och din familjs liv. Med hjälp från ett auktoriserat företag, som oss på Svenska Eljouren, så eliminerar du dessa risker.

  • Registrerade elföretag uppfyller vissa grundläggande krav.
  • Elföretag som är registrerade har åtagit sig att följa lagar och regler kring elarbeten.
  • Alla registrerade elföretag står under Elsäkerhetsverkets tillsyn.

Tänk på att: Be elföretaget visa upp sitt egenkontrollprogram – alla registrerade elföretag ska ha ett.

Eftersom du är den som är ansvarig för elanläggningen i den bostad du äger så är det extremt viktigt att du väljer ett auktoriserat elföretag som oss. Det handlar inte bara om din säkerhet utan också om ditt skydd om något skulle gå fel. Har du anlitat ett oseriöst elföretag så kan du bli utan ersättning från försäkringsbolaget.