Allmänna Villkor

ELJOUR 247 AB ALLMÄNNA VILLKOR

Priserna är i Svenska kronor. Priserna på hemsidan är inklusive moms om inget annat anges.

KUND

Kund är beställaren om inte annat är överenskommet mellan kund och Eljour 247 AB.

BETALNING

Betalning sker mot faktura, förfallodatum anges på fakturan(standard 10 dagar). Eljouren 247 AB förbehåller sig rätten att ta kreditupplysning.

Beställaren ansvarar för betalning av faktura om inte huvudmannen (bostadsrättsförening eller företags hyresvärd etc.) betalar fakturan.

MATERIAL

Om inget annat är angivet av kund så köper Eljouren 247 AB in det material som behövs för arbetet. Materialet inhandlas hos godkända elgrossister och kunden debiteras enligt Eljouren 247 AB listpris.

ROT & RUTAVDRAG

Önskan om rot/rutavdrag ska meddelas vid beställning av arbete. Det är kundens ansvar att lämna kompletta och korrekta underlag för rot/rutavdrag. Det är även kundens ansvar att kolla upp om de har rätt till rot/rutavdrag.

Om ROT/RUT-avdraget inte godkänns av Skatteverket, så förbehåller sig Eljouren 247 AB att debitera kund för kvarstående summa som inte täcks av Skatteverket.

Läs även våra prisexempel där ni kan se hur avdragen fungerar:

https://svenskaeljouren.se/prisexempel---svenska-eljouren

Vid ändring/ justering av ROT/RUT-avdrag till försäkringsbolag så förbehåller sig Eljouren 247 AB rätten att debitera 1500:- för hantering och ändring.

Vilka arbeten som ger rätt till rot avdrag hittar man på skatteverket.

https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete/gerarbetetratttillrotavdrag.106.5c1163881590be297b5899d.html

Nya regler gällande felsökning och rotavdrag.

Skatteverket har ändrat sin tolkning kring vad som ger rotavdrag och felsökning klassificeras inte längre som ett godkänt arbete. Detta betyder att den eventuella felsökningen som sker när vi utför ett arbete kommer att särredovisat och faktureras utan rotavdrag.

BOKNING AV JOBB

Det är kundens ansvar som beställare att meddela om det önskade arbetet avser jour eller planerat arbete. Ber beställaren Eljouren 247 AB att åka ut på en gång debiteras kunden enligt våra jourpriser.

AVBOKNING AV JOBB

Jourarbeten:

När ett arbete är registrerat hos Eljouren 247 AB är det påbörjat. Om arbetet avbokas innan vi har kommit fram till kunden debiteras en kostnad på 1600:- för det påbörjade arbetet.

Planerade arbeten:

Efter bokning så har kund 24 timmar på sig att avgiftsfritt avboka tjänsten. En avbokning därefter debiteras med 1000:- inkl. moms. Bokningar som sker samma dag debiteras 1000:- inkl. moms.

DEBITERING

Priset för jourutryckning innefattar upp till två timmars arbete inklusive servicebil. Vår målsättning är att vara på plats inom 1 timme, detta kan dock inte alltid garanteras.

Om ett akut problem under en jourutryckning inte kan bli åtgärdat på två timmar stannar teknikern kvar och det tillkommer då en timdebitering per påbörjad timme. De två timmarna som ingår i priset räknas från att teknikern är på plats.

Om restiden till jourarbetet överstiger 30 minuter räknas restiden över 30 minuter som en del av jourarbetet.

Storhelgstillägg om 2000:- inkl. moms tillkommer på ordinarie priser på:

  • Julafton
  • Nyårsafton
  • Påskafton
  • Midsommarafton

REKLAMATIONER:

Eventuella reklamationer på utfört arbete skall ske skriftligt via: ekonomi@svenskaeljouren.se. All korrespondens gällande reklamationer sker via mail. Reklamation hanteras bara dagtid. Vi arbetar alltid mot en gemensam lösning.

Om Rot- och Rutavdrag

Villkor för att få Rotavdrag

Nya regler för rot- och rutarbete