Kontakta oss angående fakturafrågor

För att hjälpa dig på bästa sätt gällande fakturafrågor är det viktigt att du fyller i formuläret. Vi hanterar våra ärenden i ett ärendehanteringssystem och för att får snabbast möjliga hjälp fyll i formuläret nedan.

Du kan även bifoga fakturan som fil om du använder uppladdningsfunktionen i formuläret.

Svenska Eljouren blir en del av IPIS

IPIS Svenska Eljouren

Har du fått en fak­tu­ra från oss och undrar var­för det står IP i Sverige AB eller IPIS på den?

Vi är sedan 1 sep­tem­ber 2022 en del av IPIS, Instal­la­tion­spart­ner i Sverige som hanter­ar all vår fak­turering, kundtjänst och inköp. Som del i en större organ­i­sa­tion kan vi erb­ju­da dig som kund snab­bare svarstider och ännu bät­tre service.

I övrigt kom­mer ingent­ing annat att ändras, Sven­s­ka Eljouren fort­sät­ter att erb­ju­da Sveriges smidi­gaste elek­trik­ertjän­ster. Nu har vi sedan starten hjälpt över 30 00 kun­der och job­bar hårt med att utveck­la våra tjän­ster både internt och ut till dig som kund. 

Har du några som helst frå­gor är det bara att kon­tak­ta oss!

Kontakta ekonomiavdelningen

Jag vill ha hjälp snabbt!

Vi hanterar våra ärenden i ett ärendehanteringssystem och för att får snabbast möjliga hjälp fyll i formuläret så återkopplar vi till dig så snart vi kan. 

Jag vill ringa er!

Vår ekonomiavdelning har telefontid vardagar 09:00 – 11:00 och nås på 010 888 74 07 

Om du ringer in till oss kommer vi att manuellt lägga in ditt ärende i vårt system. Så för snabbast möjliga hjälp hänvisar vi till formuläret.