Vart finns vi

Svenska Eljouren ser till att din el fungerar – dygnet runt, året om i (nästan) hela Sverige

Vi är din ansvarstagande partner inom elteknik och med oss får du kvalitativa lösningar.

Elektricitet är något som vi använder hela tiden och är en funktion som bara ska fungera. När den inte gör det skapar det ofta stora problem och inkräktar snabbt på den vardag vi är vana med.

Här hittar du vår eljour

Vår eljour är alltid till­gäng­ligt och job­bar dygnets alla tim­mar, året runt, med att avhjäl­pa dina elprob­lem. Så behöver du en elek­trik­er akut är det bara att vän­da sig till oss.

Hit­tar du inte din stad men behöver hjälp? Sök på någon närlig­gande stad eller kon­tak­ta oss så ser vi till att hjäl­pa dig!

Hittar du inte din stad?

Hitta eljour i din stad

I dessa städer hittar ni våra lokala elektriker

Vi job­bar med kor­ta kalen­drar för att kun­na erb­ju­da elek­trik­er­hjälp när du behöver det och du behöver inte vän­ta på din elek­trik­er i flera månad­er. Vårt erb­ju­dande innefat­tar snab­ba svar, bra pris­er & elin­stal­la­tion­er utför­da på rätt sätt av behöri­ga elek­trik­er runt om i Sverige.

Hittar du inte din stad?

Hitta elektriker i din stad