Här hittar du våra lediga tjänster

Svenska Eljouren ser till att elen fungerar – dygnet runt, året om. Och för att göra detta behöver vi medarbetare som är lika bra som den tjänst vi erbjuder. Om du känner att du kan hjälpa oss med detta, tveka inte att kontakta oss eller släng in en spontanansökan.

Annons ipis jan23 liten

Vi sök­er en ny medar­betare till vår admin­is­tra­ti­va avdelning!

Vi letar efter någon som vill vara en del av vårt admin­is­tra­ti­va team och bli en vik­tig del av vårt företag.

Instal­la­tion­spart­ner i Sverige, IPIS, är ett ungt före­tag som väx­er i reko­rd­fart. Under våra två förs­ta år har vi hjälpt över 30 000 kun­der runt om i Sverige. Nu sök­er vi dig som vill vara med att byg­ga vidare på vårt framgångsri­ka kon­cept och vara en vik­tigt del av vår fort­sat­ta resa.

Ipis annons saljare liten

Vi sök­er säl­jare till vårt Uppsalakontor!

IPIS är ett ungt före­tag som väx­er i reko­rd­fart. Nu sök­er vi dig som vill job­ba i ett härligt team där det är full fart.

Du kom­mer att bli en del av vårt nuvarande säljteam där du får löpande stöt­tning och utbild­ning. Du job­bar med att ta emot sam­tal, svara på mail och andra typer av inkom­mande kund­för­frågningar. Hos oss kom­mer du att lära dig myck­et om våra verk­samheter och hur bran­schen funger­ar i stort.

JUST NU! sök­er vi både heltid­sanställ­da samt timanställ­da som vill bli en del av vårt team. 

Svenska Eljouren är alltid tillgänglig

God service gör oss unika. Anlita vår Eljour med jourelektriker i tjänst dygnet runt i hela Sverige eller boka tillgängliga elektriker som snabbt levererar elservice och elinstallationer. Du ska aldrig behöva vänta på en elektriker!

Eljour – Dygnet runt! 

Vår eljour finns där för dig när du behöver akut hjälp. 

Snabbt på plats

Våra jourelek­trik­er strä­var efter att vara plats inom 1 timme, dygnet runt!

Inbokad elektriker – Samma vecka!

Alltid till­gäng­li­ga elek­trik­er: från små­fix i hem­met till sto­ra elinstallationer.

Kvalitet – istället för riskabel DIY

Våra yrkess­kick­li­ga elek­trik­er lös­er din utman­ing med säkra lös­ningar inom el.

Trygghet för dig som kund 

Vi är självklart auktoriserade medlemmar i Elsäkerhetsverket och arbetar för hög elsäkerhet i de svenska hemmen. Chansa aldrig med din el! Som kund hos Svenska Eljouren kan du alltid känna dig trygg.

Elsakerhetsverket
Trygghansa ny
Betala med Swish3
Betala faktura med resurs