Anslut dig2

Söker du efter en trygg partner som förser dig med jobb?

Med ett upptagningsområde som sträcker sig från Ystad i söder till Haparanda i norr, är Svenska Eljouren Sveriges största eljoursföretag.

Genom att erbjuda både privata och kommersiella fastighetsägare allt från enklare telefonbaserad problemlösning, eljoursarbeten på plats till planerade eljobb jobbar Svenska Eljouren enligt devisen – Bra kvalitet, snabbt på plats & bra service

Svenska eljouren push

Vi väx­er snabbt och behöver duk­ti­ga partners

Var en del av vår framgång! Har du rätt inställ­ning och hög kun­skap­snivå så får du med oss en part­ner som förs­er dig med bra jobb löpande. 

Push Nojda kunder Svenska Eljouren

Högst rankade elföre­taget på Trustpilot

Vi är stol­ta över att vår affär­sidé är upp­skat­tad hos våra kun­der. 4,6÷5 i betyg är något vi är väldigt gla­da över att ha upp­nått som företag.

Mer än Sveriges största eljour!

Vi har växt mycket sedan vi startade och idag är vanliga servicearbeten än större del av vårt företag än eljouren, trots att vi är Sveriges största eljour. Vi har under senaste året hjälp nästan 10 000 kunder med allt från spisinstallationer till blixtnedslag.

Så oavsett om du vill tjäna bra pengar på jouren eller om du enbart vill fylla ut dina dagar med enklare servicejobb kan vi hjälpa ditt företag att tjäna mer pengar.

Bra betalt!

Vi erb­jud­er våra sam­mar­bets­före­tag en gen­rös min­imideb­i­ter­ing, oavsett hur snabb lös­ning ett ärende kan ha.

Snabba jobb!

Ett snit­tjobb hos oss är under två tim­mar långt. 

Endast utvalda partners

Till­skill­nad från andra tjän­ster som finns job­bar vi enbart med ett utvalt antal företag.

Helt utan kostnad

Det finns ingen kost­nad per jobb eller kost­nad att sam­mar­be­ta med oss. Helt riskfritt!

Sveriges modernaste plattform

Med oss får du dina jobb direkt i telefonen och behöver inte lägga tid på onödig administration.

Digitala arbetsordrar

Du läg­ger upp ditt schema och hanter­ar dina jobb direkt i mobilen.

Enkel fakturering

Var­je vec­ka sam­manställs dina jobb och du fak­tur­erar enligt specifikation.

Minimalt med administration

Vi sköter all kund­kon­takt, fak­turering och administration. 

Elsakerhetsverket

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort!

Jag vill veta mer om Svenska Eljouren!

Fyll i dina uppgifter till höger eller slå oss en signal på 010-288 12 40