Kundservice

Ett schysst företag - från bokning till faktura

Vi strävar efter att hålla samma tillgänglighet även efter utfört arbete. Det betyder att det ska vara enkelt att få tag på oss och att vi snabbt löser eventuella problem.

Svenska Eljouren blir en del av IPIS

Seipis2

Har du fått en fak­tu­ra från oss och undrar var­för det står IP i Sverige AB eller IPIS på den?

Vi är sedan 1 sep­tem­ber 2022 en del av IPIS, Instal­la­tion­spart­ner i Sverige som hanter­ar all vår fak­turering, kundtjänst och inköp. Som del i en större organ­i­sa­tion kan vi erb­ju­da dig som kund snab­bare svarstider och ännu bät­tre service.

I övrigt kom­mer ingent­ing annat att ändras, Sven­s­ka Eljouren fort­sät­ter att erb­ju­da Sveriges smidi­gaste elek­trik­ertjän­ster. Nu har vi sedan starten hjälpt över 30 00 kun­der och job­bar hårt med att utveck­la våra tjän­ster både internt och ut till dig som kund. 

Har du några som helst frå­gor är det bara att kon­tak­ta oss!

Kontakta Svenska Eljouren

JAG VILL HA HJÄLP SNABBT!

Vi hanterar våra ärenden i ett ärendehanteringssystem och för att får snabbast möjliga hjälp fyll i formuläret så återkopplar vi till dig så snart vi kan.

JAG VILL RINGA ER!

Vår ekonomiavdelning har telefontid vardagar 09:00 – 11:00 och nås på 010 888 74 07

Om du ringer in till oss kommer vi att manuellt lägga in ditt ärende i vårt system. Så för snabbast möjliga hjälp hänvisar vi till formuläret.