En komplett elektriker

En komplett elektriker – Välj en snabb & modern installationspartner

Som Sveriges största rikstäckande eljour har Svenska Eljouren senaste året hjälpt över 25 000 privatpersoner. Nu erbjuder vi våra populära installationstjänster även till företag, organisationer och bostadsrättsföreningar. Med allt från löpande servicejobb till laddboxinstallationer är vi en servicepartner att lita på – 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan om så önskas. Era behov avgör.

Med Sveriges bästa geografiska täckning, moderna system och bred kompetens kan vi erbjuda effektiva installationslösningar för de flesta branscher.

En partner som löser det mesta

Med vår bakgrund som Sveriges största eljour har vi skapat smarta och effektiva processer som gör oss till den perfekta installationspartnern.

Fördelar med oss som din installationspartner

Skräddarsydd avtalspartner

Alltid kun­dan­pas­sat upplägg. Vi kan lev­er­era allt från min­dre ser­vice­jobb till tusen­tals lad­dbox­in­stal­la­tion­er var­je år.

Anpassade jouravtal

Vi ser till att din fastighet eller verk­samhet funger­ar – eller att du som före­tag kan erb­ju­da Sveriges bäs­ta eljour till dina kunder.

Snabba installationer utan väntetid

Med oss slip­per du ledtider på 6 – 8 veck­or. Vi kan erb­ju­da avtalsin­stal­la­tion­er från 1 timme till inom 14 dagar.

Kundanpassade lösningar

Vi tar hand om allt från ser­vice, sol­celler, lad­dboxar, ener­giop­ti­mer­ing och myck­et annat. Vår bredd gör att vi kan erb­ju­da anpas­sade lös­ningar till dig som kund. 

Moderna IT-verktyg som ger dig fördelar

Vi jobbar hårt med att ligga i framkant när det kommer till utvecklingen av IT-verktyg inom vår bransch i Sverige. Med våra egenutvecklade system kan vi snabbt och effektivt koppla ihop eller anpassa vårt system utifrån era specifika behov, vilket gör det enkelt och smidigt att kontakta oss samt boka in våra tjänster.

Solar cell

Solcellsanläggningar

Vi utför löpande drift­sät­tningar och instal­la­tion­er till flera av Sveriges ledande lever­an­tör­er av solceller.

Electric car

Elbilstillverkare

Vi Installer­ar och ser­var lad­dbox­an­läg­gningar runt om i hela Sverige. Sto­ra som små.

Power plant

Energiföretag

Jourav­tal och löpande ser­viceav­tal för några av Sveriges störs­ta aktörer.

Electrician

Installationsföretag

Jourav­tal, löpande ser­viceav­tal och anpas­sade lösningar.

Insurance

Fastighetsbolag

Jourav­tal samt löpande servicejobb.

Testa en modern och lyhörd installationspartner

Kontakta oss idag för offert på de tjänster och det upplägg som just ni efterfrågar. Utöver service kan vi bistå med alla typer av elinstallationer, från traditionella el- och belysningsinstallationer till gröna installationer som exempelvis solcells- och laddningsanläggningar.

  • En komplett installations- och servicepartner – vi utför alla typer av jobb och i alla branscher
  • Hög kapacitet – redan idag utför vi över 25 000 jobb per år
  • Hög tillgänglighet – vi finns i nästan hela Sverige

Vi ger gärna förslag på smarta lösningar som kan förbättra och utveckla er verksamhet. Så tveka inte att kontakta oss för ett kravlöst möte där vi går igenom förutsättningarna för ett framtida samarbete.

Kontakta oss för mer information

Kontakta Svenska Eljouren

Vill du bli kontaktad? Fyll i dina kontaktuppgifter eller ring oss direkt på 010-288 12 40  så får du kontakt med någon av våra duktiga medarbetare.