En komplett elektriker

Serviceavtal för din BRF – en partner du kan lita på

Välj en helhetslösning när det kommer till er el! Genom ett serviceavtal för din bostadsrättsförening får ni alltid snabb och effektiv hjälp. Vi fixar allt från det mindre servicejobbet till den akuta eljouren mitt i natten och givetvis större laddboxinstallationer. Snabb service till förmånliga priser för landets alla BRF:s.

Testa Sveriges modernaste elektriker och Sveriges största eljour!

En trygg och lyhörd partner för din BRF

Med ett serviceavtal med Svenska Eljouren slipper ni leta elektriker när olyckan är framme. Ni slipper även den kö som är tyvärr standard hos behöriga elektriker för att få planerade jobb utförda. Valet av oss som partner ger tillgång till pålitliga elektriker dygnet runt. Fackmän som dessutom har kunskap om er fastighet, en stor trygghet för varje bostadsrättsförening.

Skräddarsytt serviceavtal

Alltid anpas­sat upplägg utifrån er BRF. Vi kan lev­er­era allt från min­dre ser­vice­jobb till tusen­tals lad­dbox­in­stal­la­tion­er var­je år.

Jouravtal anpassat för BRF:er

Våra elek­trik­er ans­varar för säkra elin­stal­la­tion­er och att allt funger­ar som det ska i er BRF – oavsett vardag, helg och tid på dygnet. Vid jour är vi på plats inom en timme.

Snabba installationer utan väntetid

Vid plan­er­ade upp­drag slip­per er BRF ledtider på 6 – 8 veck­or. Vi kan erb­ju­da avtalsin­stal­la­tion­er från 1 timme till inom 14 dagar.

Vi löser allt inom el

Vår bredd gör att vi kan erb­ju­da anpas­sade lös­ningar till dig som kund. Som att exem­pelvis fixa prob­lem­fri elbil­sladdning för era hyres­gäster eller BRF-medlem­mar. Vi tar hand om allt från ser­vice, sol­celler, lad­dboxar, ener­giop­ti­mer­ing och myck­et annat.

Extra värde till er som bor i föreningen

Tack vare egenutveck­lade sys­tem kan vi snabbt och effek­tivt kop­pla ihop eller utveck­la vårt verk­tyg utifrån era speci­fi­ka behov. Alla boende i bostad­srätts­förenin­gen kan enkelt boka in elar­beten till för­mån­lig rabatt via vårt gemen­sam­ma verktyg. 

Serviceavtal där det mesta ingår

Med vår bakgrund som Sveriges största eljour med över 25 000 jobb per år har vi skapat smarta och effektiva processer som gör oss till en perfekt partner för varje bostadsrättförening.

Med oss får ni en partner till allt inom el! Våra kunskaper inom elinstallation och såväl gröna som kreativa lösningar är mycket stor. Utöver bostadsrättföreningar hjälper vi även ledande företag inom följande branscher:

Solar cell

Solcellsanläggningar

Vi utför löpande drift­sät­tningar och instal­la­tion­er till flera av Sveriges ledande lever­an­tör­er av solceller.

Electric car

Elbilstillverkare

Vi Installer­ar och ser­var lad­dbox­an­läg­gningar runt om i hela Sverige. Sto­ra som små.

Power plant

Energiföretag

Jourav­tal och löpande ser­viceav­tal för några av Sveriges störs­ta aktörer.

Electrician

Installationsföretag

Jourav­tal, löpande ser­viceav­tal och anpas­sade lösningar.

Insurance

Fastighetsbolag

Jourav­tal samt löpande servicejobb.

Testa en snabb och modern servicepartner

Kontakta oss idag för offert på de tjänster och det upplägg som just er BRF efterfrågar. Utöver service och jourservice kan vi bistå med alla typer av elinstallationer. Från traditionella el- och belysningsinstallationer till gröna installationer som exempelvis solcells- och laddningsanläggningar.

  • Eljour 24/7 – trygghet för alla boende och medlemmar
  • Hög kapacitet – redan idag utför vi över 25 000 uppdrag per år
  • Hög tillgänglighet – vi täcker i princip hela Sverige

Boka elarbeten med rabatt – alla boende i er BRF kan boka privata elinstallationer via vårt verktyg som alla medlemmar har tillgång till

Som proffs på el ger vi även förslag på smarta lösningar som kan förbättra och utveckla er BRF.

Kontakta oss för mer information

Kontakta Svenska Eljouren

Vill du bli kontaktad? Fyll i dina kontaktuppgifter eller ring oss direkt på 010-288 12 40  så får du kontakt med någon av våra duktiga medarbetare.