Hero elbesiktning2

Eltest och elbesiktning – för din och hemmets säkerhet

Precis som allt annat i en fastighet så åldras elanläggningen. Detta kan leda till riskfyllda situationer, något som vi gärna hjälper dig förebygga.

Tjänsten IN ELTEST är som en bilbesiktning för din bostad där vi tar pulsen på din el och ger dig kunskap kring hur det står till med din elsäkerhet hemma – med en konkret åtgärdslista.

Köper du ny bostad eller sommarhus är tjänsten ELBESIKTNING en rekommenderad åtgärd för att få en sann bild av elstatus samt insikter kring vad som bör åtgärdas för din säkerhet. Boka in någon av tjänsterna hos Svenska Eljouren för att slippa leva i ovisshet eller hoppas på tur.

IN ELTEST - Elbesiktning STOR

Denna elbesiktning passar dig som bor i villa eller en stor lägenhet. 

Precis som allt annat i en fastighet så åldras elanläggningen. Detta kan leda till riskfyllda situationer, något som vi gärna hjälper dig förebygga.

Tjänsten IN ELTEST är en bilbesiktning för din bostad där vi tar pulsen på din el och ger dig kunskap kring hur det står till med din elsäkerhet hemma – med en konkret åtgärdslista. Köper du ny bostad eller sommarhus är tjänsten ELBESIKTNING en rekommenderad åtgärd för att få en sann bild av elstatus samt insikter kring vad som bör åtgärdas för din säkerhet.

En elbesiktning av ditt hem är ett billigt sätt att få en översikt och kunna känna sig trygg med din elanläggning.

Kom ihåg att det är du som ägare till fastigheten som är ansvarig för din elanläggning. 

 • Innehåll

 • Genomgång av er elanläggning
 • Grundliga funktionstester
 • Protokoll över er elanläggning
 • Underlag på brister & påpekanden
 • Förslag på förbättringsåtgärder

Erfarna behöriga elektriker!

 • Elbesiktning

Boka din elbesiktning idag!

Ditt totaltpris inklusive ROT-avdrag


6 995 kr

 • Behörig elektriker
 • Grundliga funktionstester
 • Genomgång av er elanläggning
 • Protokoll över er elanläggning
 • Underlag på brister & påpekanden
 • Förslag på förbättringsåtgärder

Just nu har vi tider inom 14 dagar

Beställ IN ELTEST - Elbesiktning STOR

Din beställning

IN ELTEST - Elbesiktning STOR

 • Genomgång av er elanläggning
 • Grundliga funktionstester
 • Protokoll över er elanläggning
 • Underlag på brister & påpekanden
 • Förslag på förbättringsåtgärder

Du blir alltid kontaktad av oss inom 24h för att slutföra din beställning och hitta en tid för installation!

6 995 kr

Max 10mb per bild

IN ELTEST - Elbesiktning LITEN

Denna elbesiktning passar dig som bor i en lägenhet.

Precis som allt annat i en fastighet så åldras elanläggningen. Detta kan leda till riskfyllda situationer, något som vi gärna hjälper dig förebygga.

Tjänsten IN ELTEST är en bilbesiktning för din bostad där vi tar pulsen på din el och ger dig kunskap kring hur det står till med din elsäkerhet hemma – med en konkret åtgärdslista. Köper du ny bostad eller sommarhus är tjänsten ELBESIKTNING en rekommenderad åtgärd för att få en sann bild av elstatus samt insikter kring vad som bör åtgärdas för din säkerhet.

En elbesiktning av ditt hem är ett billigt sätt att få en översikt och kunna känna sig trygg med din elanläggning.

Kom ihåg att det är du som ägare till fastigheten som är ansvarig för din elanläggning. 

 • Innehåll

 • Genomgång av er elanläggning
 • Grundliga funktionstester
 • Protokoll över er elanläggning
 • Underlag på brister & påpekanden
 • Förslag på förbättringsåtgärder

Erfarna behöriga elektriker!

 • Elbesiktning

Boka din elbesiktning idag!

Ditt totaltpris inklusive ROT-avdrag


4 995 kr

 • Behörig elektriker
 • Grundliga funktionstester
 • Genomgång av er elanläggning
 • Protokoll över er elanläggning
 • Underlag på brister & påpekanden
 • Förslag på förbättringsåtgärder

Just nu har vi tider inom 14 dagar

Beställ IN ELTEST - Elbesiktning LITEN

Din beställning

IN ELTEST - Elbesiktning LITEN

 • Genomgång av er elanläggning
 • Grundliga funktionstester
 • Protokoll över er elanläggning
 • Underlag på brister & påpekanden
 • Förslag på förbättringsåtgärder

Du blir alltid kontaktad av oss inom 24h för att slutföra din beställning och hitta en tid för installation!

4 995 kr

Max 10mb per bild

Fördelar med eltest och elbesiktning

Ju äldre en elanläggning blir desto större är risken att något oförutsett händer. Eftersom det handlar om el så kan det leda till allvarliga skador: på din egendom eller personskador på dig eller dina närstående. En eltest är en enkel insats för att förebygga detta. Detsamma gäller elbesiktning av en fastighet du står i begrepp att köpa, då en riktad elbesiktning som regel inte ingår i en vanlig grundbesiktning.

Långt ifrån alla har själva byggt sitt hem. De allra flesta bor i en bostad som genom åren blivit om- och tillbyggd och där du som ägare inte har kännedom om det vid något tillfälle chansats med elsäkerheten. Som elektriker verksamma över hela landet har vi facit på hand och vetskap om att vårdslöst elslarv dessvärre är mycket vanligt. Även nya elinstallationer kan vara felaktigt utförda av obehöriga elektriker, något som är förödande för liv och egendom.

Fördelar med att utföra eltest eller elbesiktning

 • Översyn av elen i din bostad ger:
 • Ökad trygghet och minskad olycksrisk gällande din el
 • Protokoll med rekommenderade åtgärder samt priolista
 • Riskområden identifieras, t e x strömbrytare, vägguttag, kabeldragningar, jordningsbrister
 • Kostnadsförslag på eventuella åtgärder för att elsäkra ditt hem
 • En realistisk bild av befintlig elsäkerhet och eventuella kostnader som kan tillkomma vid köp av fastighet

Auktoriserade elektriker = trygga och säkra elarbeten

Svenska Eljouren är auktoriserade genom elsäkerhetsverket. Det betyder att våra elinstallatörer som finns över hela landet är behöriga, kunniga och håller sig uppdaterade kring nya regler och lagar som rör elinstallationer. Du kan alltid känna dig trygg när du behöver hjälp med din el och anlitar Svenska Eljouren för uppdraget.

Öka din elsäkerhet – konkret lista att bocka av

Vi utför eltest och elbesiktningar i hem och fastigheter i hela landet. När vi utför IN Eltest och en elbesiktning kontrollerar vi om elinstallationerna är fackmässigt utförda, rätt underhållna och vilka risker som föreligger. De som utför besiktningen är certifierade elektriker som med systematisk metodik går igenom elstatus och bedömer riskområden.

Protokoll som du äger

Vår leverans är ett oberoende protokoll med riskanalys samt rekommenderade åtgärder för din fastighet. Du väljer själv om du vill anlita oss för säkra ditt hem eller vända dig till någon annan fackman.

Eltest och elbesiktning på kort varsel

Som alltid erbjuder Svenska Eljouren fackmannahjälp inom el utan lång väntetid och till konkurrenskraftiga priser. Vanligtvis finns lediga tider inom en vecka och vi matchar din kalender.

Eltest och elbesiktning – individuell offert med fast pris

Olika typer av fastigheter kräver olika insatser. Vi tar först in aktuella uppgifter kring ditt ärende innan vi lämnar en skräddarsydd offert med fast pris.

IN Eltest

Hembesök och genomgång av din fastighets el, leverans av protokoll med rekommenderade åtgärder. Önskar du offert för att åtgärda bristerna så får du självklart det kostnadsfritt. 

Elbesiktning

Vi besöker och besiktigar elen i en fastighet du planerar att köpa, har köpt eller bor i idag där du får en tydlig riskanalys och kostnadsuppskattning för rekommenderade åtgärder.

Med oss kan du använda ROT-avdrag

Ring oss idag för att boka en tid! 010-288 12 40

Kontakta Svenska Eljouren

AKUT HJÄLP AV ELJOUREN

För akut hjälp ring 010-288 12 40
Vi svarar dygnet runt!

BOKADE ELARBETEN

För att boka in planerade uppdrag på tid som passar dig, fyll i formuläret, ring oss på 010-288 12 40 eller mejla kontakt@svenskaeljouren.se

Vi återkommer med en kostnadsfri offert så fort vi kan, alltid inom 24h!

Max 10mb per bild