Barnsakra dit hem elsakerhet

Barnsäkra ditt hem - Elsäkerhet och barn

När du skaffar barn förändras ofta synen på världens alla faror. Att ha en plats där du kan andas ut och få känna dig helt trygg i är viktigt.

Vi har tagit fram en lista på säkerhetsåtgärder du kan göra för att skydda ditt barn i hemmet.

När du skaffar barn förändras ofta synen på världens alla faror. Att ha en plats där du kan andas ut och få känna dig helt trygg i att barnet är utom fara är viktigt. Ändå sker alldeles för många olyckor med barn i hemmet och många åtgärder finns att göra för att förhindra detta. Våra elektriker har tagit fram en lista på säkerhet för dig och ditt barn i hemmet. 

1. Barnsäkra uttag - Kontrollera att dina uttag är petskyddade

   Den vanligaste orsaken till att barn kommer till livshotande skador i hemmet är genom att de har lyckats peta med ett föremål i eluttaget. För att förhindra detta kan du enkelt göra dina uttag petskyddade. Skyddet förhindrar barnet från att lyckas peta med både fingrar och föremål in i uttaget. De allra flesta moderna eluttag har detta inbyggt men om de inte har det så går detta att köpa till. Petskydd finns även att köpa för grenuttag och till förläggningssladdar.

   2. Få kontroll på dina sladdar - Ha inga lösa sladdar liggandes

     Likt som djuren tycker ofta barn att sladdar är intressanta. Dessvärre kan de även utgöra stor fara för de båda. Lösa sladdar kan resultera i att barnet fastnar och stryps. Ett annat sätt som lösa sladdar utgör stor fara är att barn ibland väljer att klippa av en sladds isolering.

     Det bästa sättet för att undvika långa, lösa sladdar i hemmet är att kontakta ett elföretag och be de installera ännu fler vägguttag i hemmet. Inte helt ovanligt är det att vi lämnar kvar laddar och dylikt som används i vägguttaget. Dra ut sladden och lägg den i en låda. Samma sak gäller brödrost, toast och din Sodastream, med mera.

     3. Barnsäkra köket - Avväpna spisen

     Många barn (även vuxna) finner fascination i hur spisen fungerar. En fara som kan uppstå och är absolut livsfarlig är att barnet lyckas sätta på spisens plattor. Detta kan både leda till brand i hemmet och stora skador på barnet. Efter ett stort antal skador världen över så har företagen äntligen lärt sig detta och många av de nyare spisarna besitter redan skyddsutrustning mot barn. Använd gärna en spis som har vredspärr, tippskydd, en spärr för ugnsluckan och kastrullskydd. För ytterligare säkerhet använd gärna en timer eller överhettningsskydd om nu barnet ändå skulle lyckas sätta igång spisen.

     4. Använd rätt lampor - för barnens skull 

      När du monterar upp lampor så är det viktigt att du tänker på att hålla de utom räckhåll för barnen. Lampor är redan spännande som det är och många påminner om leksaker vilket lockar till kontakt.

      Likt vägguttag så finns risken att barnet stoppar sina fingrar i den strömförande sockeln, detta går att undvika genom att endast använda lampor som har en ljuskälla i sig. En del lampor innehåller kvicksilver och går lampan sönder och barnet råkar andas in detta så är det lika med livsfara. Exempel på lampor med kvicksilver är lågenergilampor och ljusrör. Om dessa lampor har gått sönder är det extremt viktigt att du är försiktig med hur du hanterar trasiga lamprester och vädrar det rum som lampan har gått sönder i.

      Elsäkerhet barn
      Enkla tips för dig med barn

      Om du har följt denna lista kan du nu äntligen släppa lite på din oro för barnet, åtminstone i hemmet.

      Barnsäkerhet när du utför en renovering i hemmet

      Låt aldrig ditt barn vistas i ett rum som håller på och renoveras. I dessa rum är det inte ovanligt att uttag och strömbrytare ligger osäkrade.

      El och vatten - en farlig kombination

      En av de farligaste kombinationer är mellan vatten och el. Om du har en pool hemma så betyder de att absolut inte använda elektronik som leder ström i vattnet. Följ instruktionerna från tillverkaren till punkt och pricka. Poolen får endast vara ansluten till jordat vägguttag som är fast installerat. Slutligen så vill vi påminna om att alla ha uppsyn över ditt barn vid lek runt pool, även om den inte används.

      Kolla på videon!

      Vi hjälper dig både med kunskap och installationer

      Vi hoppas att du fått bra insikt eller hjälp av denna artikel. Och du ska alltid veta att om du har minsta fråga eller vill ha hjälp med någon inom vårt kunskapsområde är du alltid välkommen att kontakta oss.