Elforetag att lita pa

Hur vet man om man kan lita på ett elföretag?

Har du tänkt anlita en elfirma? Då är det några saker du ska tänka på.


Vi går igenom några viktiga punkter att gå igenom innan du anlitar en elektriker.

Har du tänkt anlita en elfirma? Då är det några saker du ska tänka på.

  • Är företaget registrerat hos Elsäkerhetsverket? För att du ska kunna få hjälp hemma så måste företaget vara registrerat för bostäder, elproduktionsanläggningar eller för ”begränsad lågspänning” som innebär att de får jobba med ström upp till 1 000 V växelspänning eller 1 500 V likspänning.
  • Anlita aldrig ett oregistrerat företag. Om ett företag saknas i ESV register så gör de det av en anledning. Våga fråga företaget varför de inte är registrerade, och kan de inte ge ett fullgott svar (de använder ett annat företag för elinstallationer till exempel, som då är registrerat) så bör du inte anlita dem.
  • Spara all dokumentation från offerter till färdiga besiktningsprotokoll av utfört arbete.

Vi på Svenska Eljouren är både auktoriserade och registrerade och alla våra elektriker har genomgått den utbildning som krävs för att säkerställa att du alltid får ett bra jobb utfört.

Svenska Eljouren tipsar

Det finns en tjänst hos ESV som heter ”Kolla elföretaget” där du alltid kan se om de du tänker anlita finns registrerade. Använd gärna den! Eller ring oss så vet du att du får kompetent och kvalificerat elarbete utfört när du än behöver det. Andra tips är:

  • Begär offert från flera företag, och glöm inte att kolla när de kan hjälpa dig. Du ska inte behöva vänta i veckor eller månader.
  • Ta hjälp av oss inför ett elarbete för att kolla vad som behöver göras. Du får alltid en ärlig besiktning av din elanläggning.

Ansvarsfråga – vem ansvarar för vad?

Är det så att du äger bostaden så är det du som räknas som innehavare av elanläggningen. Det är ditt ansvar att den är säker och det är därför otroligt viktigt att ha koll på vem som ansvarar för vad när ett jobb utförs på din anläggning.

Ditt ansvar:

  • · Att allt arbete som utförs görs av personer som har antingen tillräckliga kunskaper eller färdigheter så att skada på fastighet eller person undviks. (Anlita enbart auktoriserade och registrerade företag som exempelvis oss på Svenska Eljouren.)
  • · Att ge företaget som ska utföra jobbet den information de behöver för att kunna utföra jobbet på ett säkert sätt. (Gruppförteckningen på elcentralen är ett exempel på information som krävs.)

Elföretagets ansvar:

  • Att utföra beställt jobb på ett säkert sätt enligt gällande krav, regler och lagar.
  • Att dokumentera och märka upp, samt överlämna dokumentationen till dig.

Nu öppnar vi upp i nya städer, med samma snabba service:

Vi hjälper dig både med kunskap och installationer

Vi hoppas att du fått bra insikt eller hjälp av denna artikel. Och du ska alltid veta att om du har minsta fråga eller vill ha hjälp med någon inom vårt kunskapsområde är du alltid välkommen att kontakta oss.