Koppla in spishall

Koppla in spishäll – råd och insikter

Läge att uppdatera vitvarorna? Att välja rätt spis är visserligen en djungel men äntligen står du med en ny spishäll redo att kopplas in. Men hur går det till – och kan jag göra det själv? Rätt svar är att det beror helt på vilken typ av elinstallation du har i köket idag och vilken matning din valda spishäll kräver.

Här följer en rad nyttiga råd och insikter från Eljourens elektriker för dig som står inför att koppla in spishäll.

Att installera en spishäll kan gå till på olika sätt: anslutning via enfas eller trefas, stickpropp eller fast installation. Alla installationer får du dessvärre inte göra själv. All form av fast inkoppling kräver behörighet och det finns fler situationer som kräver en elektriker men då har vi goda nyheter. I de fall du behöver hjälp av en behörig elektriker för att koppla in din spishäll så kan du alltid räkna med en snabb tid hos Svenska Eljouren. Oftast redan samma vecka! Du ska absolut inte behöva vänta veckovis för att kunna använda nya spisen.

Därför kan inkoppling av spishäll vara ett huvudbry

Som Sveriges största eljourföretag får vi varje vecka frågor från hushåll som vill koppla in sin nya spis eller spishäll men inte förstår hur. Det är helt rimligt eftersom det i Sverige finns minst 25 olika kombinationer av spis och spismatning som du kan råka ut för. Dels förekommer 1, 2 eller 3 faser – därtill med eller utan s.k. nolla (Y/D-koppling) i en rad kombinationer. Området är komplext! Dessutom gäller det en elinstallation som fel utförd kan leda till allvarliga situationer, från att spishällen går sönder till elbrand.

Välja spishäll efter spismatning?

Allra enklast är att kontrollera spismatningen i ditt kök innan du köper en ny häll eller spis och ugn. Det kan vara rådgivande inför vad du väljer att köpa och förenklar installation. Har du exempelvis enfas eller trefas? Med en fas är du begränsad till spisar och hällar för 230V. Trefas ger dig större möjligheter att välja häll och ugn, och det ger framförallt mer effekt. Behöver du koppla in en spishäll eller spis som kräver trefas men saknar rätt uttag så måste en behörig elektriker dra trefas till köket och installera rätt uttag, ett s.k. Perilex, som är ett uttag med fem hål i stället för de vanliga två. Detta kan Svenska Eljouren hjälpa dig med!

Koppla in spishäll själv eller anlita elektriker?

Utgångspunkt för om kan koppla in spishällen själv eller inte utgår alltid från din säkerhet. För beroende på vilken typ av elinstallation du har kan inkoppling av en spis bli mer eller mindre komplex. En spis med stickpropp får du installera själv såtillvida du har rätt uttag i din vägg. En spis med en fast anslutning måste alltid monteras av ett hos Elsäkerhetsverket registrerat elinstallationsföretag, som exempelvis Svenska Eljouren. Att du inte bortser från detta är viktigt för din säkerhet men även ur försäkringssynpunkt. Inträffar en farlig situation för att du gjort en otillåten installation är inget som försäkringsbolag accepterar. Av samma skäl ska du inte anlita en obehörig elektriker för att koppla in spishäll eller spis.

  • Enligt EU:s regler ska alla nya spishällar och spisar som säljs ha en stickpropp för trefas med fem poler, exempelvis ett Perilex-uttag.
  • Om du vill byta ut en gammal spis med fast installation behöver du alltså ett Perilex-uttag för att koppla in en ny spishäll.
  • Om du har rätt uttag kan du själv installera spisen. Har du inte det måste du anlita en behörig elektriker för att installera ett åt dig. Kontakta Svenska Eljouren så hjälper vi dig.

Enfas eller trefas – liten guide

Trefas kan enkelt beskrivas som något som framförallt används till saker i hemmet som kräver lite mer kraft, exempelvis hushållsapparater som spis och tvättmaskiner. Trefas ger alltså en högre effekt samtidigt som det behåller ett jämnt flöde. I en enfasledning leds strömmen genom sladden med en spänning på 230V. I en trefasledning är det istället tre växelspänningar där spänningen är på 400V. När el dras från elnätet in i din bostad sker det alltid med trefas. Detta sparar in på antalet ledningar som behövs: mer ström via ett mindre antal ledningar. I din elcentral tas enfasledningar ur trefasen som leds till strömbrytare och eluttag.

Frågor eller hjälp att koppla in spishällen?

Hos Svenska Eljouren hittar du behöriga elektriker som erbjuder säkra elinstallationer och service i hela landet. Vi kopplar in din spishäll och tar oss an såväl stora som små jobb åt både privatpersoner och företag. Och det bästa: vi bokar in en tid inom ett par dagar som passar din kalender. 

När du anlitar oss får du alltid underlag på vad vi gjort hemma hos dig, på så vis blir det inga frågetecken mellan dig och ditt försäkringsbolag – om olyckan skulle vara framme.

Läs mer om installation av spishäll och induktionshällar:

Vi hjälper dig både med kunskap och installationer

Vi hoppas att du fått bra insikt eller hjälp av denna artikel. Och du ska alltid veta att om du har minsta fråga eller vill ha hjälp med någon inom vårt kunskapsområde är du alltid välkommen att kontakta oss.