Koppla in induktionshall

Hur kopplar man in en induktionshäll?

Induktionshällen har snabbt blivit ett populärt val av spishäll genom att erbjuda snabb uppvärmning via elektromagnetisk teknik. Detta betyder samtidigt att en ny utmaning landat i svenska hushåll: hur kopplar man in en induktionshäll? Och kan jag göra det själv?

I denna artikel tar sig våra elproffs an detta ämne.

De flesta induktionshällar är gjorda för 220–240 V spänning men även hällar för 400V finns på marknaden. De kan kopplas till en fas men gärna 2-fas elektricitet för att ha en bra effekt. Det finns många saker i ett kök som du kan göra själv (däribland tillaga fantastiska rätter på nya spisen) men att koppla in en induktionshäll är faktiskt ett jobb för en expert, vilket i det här fallet är en behörig elektriker. För att koppla in din induktionshäll så kan du alltid räkna med en snabb tid hos Svenska Eljouren. Oftast redan samma vecka!

Elanslutning för induktionshäll

I manualen till din induktionshäll framgår exakt hur just häll ska kopplas in. Där står det att elanslutningen ska ombesörjas av en behörig tekniker och en tydlig specifikation för vilken typ av anslutning som krävs, t ex typ Y eller typ V, och om det är enfas eller fler faser. Vad en elektriker gör är att kontrollera att egenskaperna hos bostadens elanläggning (spänning, max. effekt och ström) är kompatibla med apparatens egenskaper och hittar en säker lösning för dig. För en och samma häll finns ofta fler alternativ till anslutning och en behörig elektriker vet vad som passar i just din fastighet.

Koppla in induktionshäll själv eller anlita elektriker?

Utgångspunkt för om du kan koppla in din induktionshäll själv eller inte utgår alltid från din säkerhet. I det här fallet är installationen så pass komplex. Det är en fast anslutning som alltid måste monteras av ett av Elsäkerhetsverket registrerat elinstallationsföretag. Att du inte nonchalerar detta är viktigt för din säkerhet men även ur försäkringssynpunkt. I en obehörig installation finns risk att du bränner din nya induktionshäll men ännu värre är att du ger upphov till en farlig situation. En otillåten installation är heller inget som försäkringsbolag accepterar, vilket är ett gott argument att följa rekommendationerna. Av samma skäl ska du inte anlita en obehörig elektriker för att koppla in induktionshäll eller spis.

Detta gäller för installation av spishäll och spis:

  • Enligt EU:s regler ska alla nya spishällar och spisar som säljs ha en stickpropp för trefas med fem poler, exempelvis ett Perilex-uttag.
  • Om du vill byta ut en gammal spis med fast installation behöver du alltså ett Perilex-uttag för att koppla in en ny spishäll.
  • Om du har rätt uttag kan du själv installera spisen. Har du inte det måste du anlita en behörig elektriker för att installera ett åt dig. Kontakta Svenska Eljouren så hjälper vi dig.

När passar det att vi kopplar in din induktionshäll?

Hos Svenska Eljouren hittar du behöriga elektriker som erbjuder säkra elinstallationer och service i hela landet. Vi kopplar in din induktionshäll snabbt och effektivt. Och det bästa: vi bokar in tid redan samma vecka om så önskas och på en tid som passar dig.

Vi hjälper dig både med kunskap och installationer

Vi hoppas att du fått bra insikt eller hjälp av denna artikel. Och du ska alltid veta att om du har minsta fråga eller vill ha hjälp med någon inom vårt kunskapsområde är du alltid välkommen att kontakta oss.