Byta strombrytare

Byta strömbrytare – hur byter man en lampknapp?

Är det dags att byta strömbrytare? Inga problem – i denna artikel berättar vi hur du byter lampknapp och passar även på att berätta vad du inte får göra själv. En strömbrytare behöver du definitivt byta med jämna mellanrum! Detta för att slitage av dagligt användande gör sitt samt att smuts och stekos kan ge strömbrytaren en ofräsch gulnad nyans, istället för en mer estetisk vit nyans. Häng med så går vi igenom vad som gäller!

Du kan alltid kontakta oss för hjälp att byta strömbrytare eller för goda råd kring el.

Installera strömbrytare – detta får du (inte) göra

När det kommer till elinstallationen i ditt hem så är den viktigaste grundregeln att du själv inte får göra några förändringar. Exempelvis får du som lekman inte montera upp extra uttag – detta får endast utföras av oss auktoriserade elektriker. Du får själv byta en befintlig strömbrytare (högst 16 A) som är placerad i en egen kapsling eller dosa. En trasig strömbrytare kan du alltså byta ut själv, men bara om den är av samma typ som den befintliga. 

Vill du däremot byta din gamla strömbrytare mot en dimmer så måste du kontakta en behörig elektriker.

Du måste också ha tillräcklig kunskap för att göra jobbet och saknas det så hjälper vi fackmän dig. Är du det minsta osäker så avstå från att byta lampknapp själv. Felaktiga kopplingar kan innebära livsfara, risk för skador och innebär en uppenbar brandrisk. Och det är alltid du som fastighetsägare som är ansvarig för elanläggningen. 

Boka elektriker

Så installerar du en strömbrytare

Hur kopplar man en strömbrytare? Här går vi igenom ett typexempel på hur det går till. När du fäst en kabel: kontrollera alltid en gång extra så att den sitter korrekt och sitter fast ordentligt. Kolla också noga så att kabeln inte är skadad. Innan du sätter igång – gör en ärlig riskbedömning och gör bedömningen om du verkligen har koll på alla moment. 

Kontakta oss om du är tveksam eller svaret eller nej. Vi är proffs och för oss är detta ett enkelt rutinjobb som vi utför med största säkerhet.

Verktyg och material du behöver

För att byta en strömbrytare behöver du följande verktyg och material:

 • En ny strömbrytare (se till att den är av samma typ som den du redan har)
 • Skruvmejsel (flat och/eller stjärnmejsel beroende på typ av skruvar)
 • Spänningstestare eller multimätare
 • Isoleringstejp
 • Avbitartång (för trådavklipp)

Steg för steg – så byter du strömbrytare

 1. Stäng av strömmen till rummet där du ska byta strömbrytaren. Detta kan du göra genom att slå av strömbrytaren i huvudströmbrytaren, som oftast finns i källaren eller vid elskåpet.
 2. Använd spänningstestaren eller multimätaren för att kontrollera att det inte finns någon ström som går till den befintliga strömbrytaren. Detta steg är mycket viktigt och ska aldrig hoppas över, eftersom det kan vara farligt att arbeta med ström.
 3. Ta bort strömbrytaren från väggen genom att lossa skruvarna på toppen och botten (eller sidorna) på brytaren. Dra sedan brytaren försiktigt från väggen.
 4. Koppla loss ledningarna från den gamla strömbrytaren. Se till att du noterar vilken färg som går till vilken terminal. De flesta strömbrytare har två terminaler, en för varje ledning.
 5. Koppla på ledningarna till den nya strömbrytaren på samma sätt som de var anslutna till den gamla brytaren. Se till att du drar åt skruvarna ordentligt så att ledningarna sitter fast.
 6. Fäst den nya strömbrytaren på väggen genom att skruva fast den på samma sätt som den gamla brytaren.
 7. Slå på strömmen igen genom att återansluta huvudströmbrytaren.

  Vi installerar din strömbrytare och mycket annat

  Att ha insikt och ta ansvar för sina begränsningar är en väldigt god egenskap. Det betyder att du inte utsätter dig själv eller dina kära för onödiga risker, vilket är mycket hedrande. Vi på Svenska Eljouren hjälper dig med allt där hemma som har med el att göra och som du inte har behörighet för. Vi jobbar med din säkerhet i främsta rummet och alltid på ett professionellt sätt. Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller vill boka in installation av strömbrytare.

  Säkerhetstips när du ska byta strömbrytare

  Att arbeta med el kan vara farligt om det inte görs på rätt sätt. Här är några säkerhetstips att följa:

  • Se till att strömmen är avstängd innan du börjar arbeta med strömbrytaren.
  • Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen mot elektrisk gnista.
  • Var försiktig så att du inte råkar skära dig på vassa kanter eller skruvar.
  • Om du är osäker på något steg eller om du känner dig osäker på att arbeta med el, tveka inte att kontakta en kvalificerad elektriker.

  Att byta en strömbrytare själv kan vara lockande eftersom det kan spara både tid och pengar. Men det är viktigt att komma ihåg att arbeta med el kan vara farligt om det inte görs på rätt sätt. Om du inte har erfarenhet av att arbeta med el eller om du är osäker på något steg i processen, är det alltid bättre att kontakta en kvalificerad elektriker för att få professionell hjälp.

  Att byta strömbrytare själv kräver grundläggande kunskaper om el och verktyg. Om du inte känner dig säker på att utföra uppgiften på egen hand, kan det vara bäst att överlåta det till en professionell elektriker. En felaktig installation kan orsaka allvarliga skador på både dig själv och ditt hem, och det kan vara en dyr och farlig process att försöka rätta till misstagen i efterhand.

  Sammanfattningsvis, om du har tillräckliga kunskaper och erfarenheter av att arbeta med el och att byta ut strömbrytare, kan det vara möjligt att göra det själv med hjälp av vår guide. Men om du är osäker på något sätt är det alltid bättre att kontakta en behörig elektriker för att få kvalificerad hjälp. Oavsett vad du väljer, se alltid till att arbeta på ett säkert sätt och följa alla försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och ditt hem. Vi hoppas att vår guide har varit till hjälp för dig!