Byta strombrytare

Byta strömbrytare – hur byter man en lampknapp?

Är det dags att byta strömbrytare? Inga problem – i denna artikel berättar vi hur du byter lampknapp och passar även på att berätta vad du inte får göra själv. En strömbrytare behöver du definitivt byta med jämna mellanrum! Detta för att slitage av dagligt användande gör sitt samt att smuts och stekos kan ge strömbrytaren en ofräsch gulnad nyans, istället för en mer estetisk vit nyans. Häng med så går vi igenom vad som gäller!

Du kan alltid kontakta oss för hjälp att byta strömbrytare eller för goda råd kring el.

Installera strömbrytare – detta får du (inte) göra

När det kommer till elinstallationen i ditt hem så är den viktigaste grundregeln att du själv inte får göra några förändringar. Exempelvis får du som lekman inte montera upp extra uttag – detta får endast utföras av oss auktoriserade elektriker. Du får själv byta en befintlig strömbrytare (högst 16 A) som är placerad i en egen kapsling eller dosa. En trasig strömbrytare kan du alltså byta ut själv, men bara om den är av samma typ som den befintliga. 

Vill du däremot byta din gamla strömbrytare mot en dimmer så måste du kontakta en behörig elektriker.

Du måste också ha tillräcklig kunskap för att göra jobbet och saknas det så hjälper vi fackmän dig. Är du det minsta osäker så avstå från att byta lampknapp själv. Felaktiga kopplingar kan innebära livsfara, risk för skador och innebär en uppenbar brandrisk. Och det är alltid du som fastighetsägare som är ansvarig för elanläggningen. 

Så installerar du en strömbrytare

Hur kopplar man en strömbrytare? Här går vi igenom ett typexempel på hur det går till. När du fäst en kabel: kontrollera alltid en gång extra så att den sitter korrekt och sitter fast ordentligt. Kolla också noga så att kabeln inte är skadad. Innan du sätter igång – gör en ärlig riskbedömning och gör bedömningen om du verkligen har koll på alla moment. 

Kontakta oss om du är tveksam eller svaret eller nej. Vi är proffs och för oss är detta ett enkelt rutinjobb som vi utför med största säkerhet.

Steg för steg – så byter du lampknapp

  1. Stäng av strömmen. 
  2. Ta loss täcklocket.
  3. Skruva loss den gamla dosan och ta ut den. OBS: Om isoleringen på ledarna är sprucken ska du anlita ett elföretag, exempelvis Svenska Eljouren.
  4. Lossa ledarna – du gör det genom att lossa skruvarna.
  5. Kontrollera koppartrådarna: är de skadade klipper du bort den skadade biten. Är det skruvklämmor på insatsen: avisolera ca 11 millimeter och tvinna trådarna. Är det fjäderklämmor: följ anvisningarna som medföljer insatsen.
  6. Anslut ledarna. Kontrollera så att inga koppartrådar sticker ut.
  7. Skruva tillbaka insatsen i väggdosans fästring och sätt på locket.
  8. Slå på strömmen och testa att nya strömbrytaren fungerar.

Vi installerar din strömbrytare och mycket annat

Att ha insikt och ta ansvar för sina begränsningar är en väldigt god egenskap. Det betyder att du inte utsätter dig själv eller dina kära för onödiga risker, vilket är mycket hedrande. Vi på Svenska Eljouren hjälper dig med allt där hemma som har med el att göra och som du inte har behörighet för. Vi jobbar med din säkerhet i främsta rummet och alltid på ett professionellt sätt. Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller vill boka in installation av strömbrytare.