Bli en del av den grona omstallningen

En nybörjarguide till batterilager

Batterilagring är en nyckelkomponent för den som strävar efter hållbar energianvändning och självförsörjning. Men hur börjar du egentligen med batterilagring? I denna nybörjarguide tar vi dig genom de grundläggande stegen för att komma igång med batterilager och navigera genom de viktiga aspekterna av regelverk, planering och tillstånd m.m.

Regelverk för batterilagring

Innan du dyker in i batterilagringens värld är det viktigt att förstå gällande regelverk. Elsäkerhetsverket tillhandahåller specifika riktlinjer och föreskrifter för batterilagring, och det är klokt att sätta sig in i dessa för att säkerställa att din installation uppfyller alla säkerhetskrav och normer.

Bland annat håller Boverket på att uppdatera sina byggregler, BBR, där det bland annat kommer innehålla nya krav för batterilager.

Det finns även rekommendationer kring brandgasventilering, utrymningsvägar och avstånd med mera som man bör ta hänsyn till vid installation av batterilager.

Lågspänningsdirektivet och EMC-direktivet är gällande när det kommer till elsäkerheten av de faktiska produkterna. Självfallet skall en CE-märkning finnas på batterilagret.

Din anläggning måste dessutom uppfylla EIFS 2018:2 från Energimarknadsinspektionen.

Planera ditt batterilager

En välinformerad plan är nyckeln till ett effektivt batterilager. Ta hänsyn till din energiförbrukning, solcellsproduktion och önskemål om självförsörjning. Elsäkerhetsverket erbjuder resurser för att hjälpa dig planera och dimensionera ditt batterilager på ett optimalt sätt.

Det viktigaste att ta hänsyn till är:

  • Placering av batterilagret

Välj placering av ditt batterilager, där hänsyn till krav på värme och ventilation skall bör stå i fokus. Om du installerar batterilagret i en ny byggnad eller container utomhus, behöver du ansöka om bygglov.

  • Val av batteri vs kostnad

Hur ska din anläggning användas? Räkna ut vilket batteri är mest kostnadseffektivt för dig utifrån dess användning.

  • Kontakta elnätsbolaget

Du behöver underrätta ditt elnätsbolag innan du installerar batterilagret, som ska ske skriftligen. Var ute i god tid, viss utredning kan behöva ske.

  • Val av installationsbolag

Välj ett installationsbolag som får installera batterilager och som är registrerade hos Elsäkerhetsverket. Vi på Svenska Eljouren är just en sådan installatör och vi hjälper dig mer än gärna med din installation av batterilager.

Tillstånd för batterilager

Det krävs inga speciella tillstånd för batterilager. Däremot är det viktigt att du förstår och följer de nödvändiga procedurerna, för att undvika potentiella problem och säkrar en smidig installationsprocess.

Är du osäker på proceduren kan du alltid kontakta oss så assisterar vi dig vidare.

Kontrollera och underhåll ditt batterilager

En välunderhållen batterilagringsanläggning är mer pålitlig och hållbar. Elsäkerhetsverket ger riktlinjer för kontroll och underhåll, inklusive hur du regelbundet inspekterar och hanterar din batteriinstallation för att förebygga problem och förlänga dess livslängd.

En viktig del är att hålla koll på all dokumentation kring ditt batterilager. Använder du oss som installatör kommer du få drift- och skötselanvisningar i samband med installationen av ditt batterilager.

Ett batterilager är idag mycket säkert. Det är ändock viktigt att vara uppmärksam på avvikelser från det normala, såsom larm eller annan avvikande drifttillstånd. Om så sker, kontakta omedelbart ett elinstallationsbolag som kan hjälpa dig åtgärda felet.

Slutsats

Att komma igång med batterilagring kan verka överväldigande, men genom att följa dessa grundläggande steg och utnyttja de tillgängliga resurserna blir din resa smidigare. Med förståelse för regelverk, noggrann planering, korrekta tillstånd och regelbunden kontroll kan du skapa en mer hållbar energianvändning. Kontakta oss idag för att få mer information om hur du kan dra nytta av ekonomiska fördelar på lång sikt med batterilagning i hemmet.