Vi installerar din laddbox fritidshuset

Hur du laddar bilen vid fritidshuset

Senast uppdaterad: 7 maj 2024

Att äga en elbil har blivit allt vanligare, men när det gäller att ladda bilen på landsbygden kan det finnas några utmaningar att övervinna. Med alternativ som att använda ett vanligt schukouttag eller att installera en laddbox finns det flera sätt att hålla elbilen laddad. I den här artikeln ska vi utforska de olika alternativen och fördelarna med att välja rätt laddningsmetod för ditt fritidshus.

Hur laddar du elbilen vid sommarstugan?

Att ladda sin elbil vid fritidshuset är en viktig fråga för många som äger både en elbil och en sommarstuga. För att förstå de olika alternativen är det första steget att överväga behoven för din specifika situation. Om du bara gör korta resor till fritidshuset och sällan behöver ladda bilen där kan ett vanligt schukouttag vara tillräckligt. Men om du planerar längre vistelser eller använder elbilen som huvudsakligt färdsätt under din vistelse, kan en laddbox vara den mer praktiska och tillförlitliga lösningen.

Schukouttaget - Enkel men långsam laddningsmetod

Att ansluta din elbil till ett vanligt uttag, vanligtvis kallat ett schukouttag, är den mest grundläggande och enkla laddningsmetoden. Det är vanligtvis det som finns tillgängligt vid de flesta fritidshus. Genom att använda en laddkabel som är kompatibel med ditt fordons uttag kan du enkelt ansluta bilen och börja ladda.

En av fördelarna med att använda ett schukouttag är dess tillgänglighet. Du behöver inte investera i någon ytterligare utrustning för att komma igång, förutsatt att du har tillgång till ett uttag med tillräcklig kapacitet. Men det finns också nackdelar. Schukouttaget är inte optimerat för snabb laddning av elbilar och kan vara långsamt, särskilt om din elbil har ett stort batteri. Dessutom kan kontinuerlig användning av ett schukouttag för att ladda din elbil på lång sikt vara skadligt för uttaget och elnätet i ditt fritidshus.

När du använder en schukoladdare från ett vanligt vägguttag kan belastningen öka och därmed effekten under en kort period. Detta kan orsaka att sladdar och uttag blir onormalt varma. Om du känner en bränd lukt är det en varningssignal som måste tas på största allvar.

Att ladda en elbil kräver en betydande mängd energi. Om det befintliga elsystemet inte har tillräcklig kapacitet kan det leda till överbelastning. Det bästa scenariot är att säkringar löser ut och strömmen bryts. Men säkringar kan vara ineffektiva om det uppstår dålig kontakt eller glapp i uttaget.

Överbelastning av elsystemet kan skapa överskottsvärme och öka risken för överhettning, vilket i sin tur ökar brandrisken i huset. Särskilt äldre eller dåligt underhållna elsystem är sårbara för dessa risker. Att vara medveten om dessa faror och regelbundet kontrollera elsystemets status är avgörande för att säkerställa säkerheten vid laddning av elbilar vid fritidshuset. Kontakta oss på Svenska Eljouren för att boka in en elbesiktning, så att du är redo inför sommarens stunder ute vid stugan!

Laddboxpaket inklusive installation
Köp din laddbox hos Svenska Eljouren. Installation och PSA ingår i priset.

Det finns många fördelar med att installera en laddbox

Att investera i en laddbox för ditt fritidshus kan vara den mest praktiska och pålitliga lösningen på lång sikt. En laddbox är en enhet som installeras permanent på din fastighet och är optimerad för snabb och säker laddning av elbilar. Genom att ha en laddbox installerad eliminerar du behovet av att använda ett vanligt uttag och kan dra nytta av fördelarna med snabbare laddning och bättre säkerhet.

En av de största fördelarna med att använda en laddbox är hastigheten på laddningen. Med en laddbox kan du ladda din elbil mycket snabbare jämfört med ett vanligt uttag, vilket är särskilt användbart om du behöver ladda bilen över natten inför en längre resa eller dagars utflykt. Dessutom är laddboxen utformad för att vara mer robust och tålig än ett vanligt uttag, vilket minskar risken för överhettning eller andra problem som kan uppstå vid kontinuerlig användning.

Ibland kan det vara nödvändigt att erhålla tillstånd för att installera en laddbox vid ditt fritidshus. Det är klokt att kontakta kommunen i fråga eller andra relevanta myndigheter för att avgöra om ett tillstånd behövs och vilka specifika krav som i sådana fall måste uppfyllas.

Installation och kostnad

När det gäller att installera en laddbox vid ditt fritidshus finns det några saker att tänka på. För det första kräver installationen en certifierad elektriker för att säkerställa att allt görs enligt säkerhetsföreskrifter och att din fastighets elsystem klarar av belastningen från laddboxen. Svenska Eljouren har lång erfarenhet av installation av laddboxar och vi hjälper dig på ett tryggt och säkert sätt. Vi erbjuder dig fast pris, från 5699 kr, där installation och PSA alltid ingår i kostnaden.

Utöver installationskostnaden kan det också finnas kostnader för eventuell förstärkning av din fastighets elsystem om så behövs. Men med tanke på fördelarna med att ha en pålitlig och snabb laddningsmöjlighet för din elbil vid ditt fritidshus kan kostnaderna vara väl värda det för många ägare av elbilar.

Slutsats - hur laddar du bilen bäst i sommarstugan?

Att ladda din elbil vid ditt fritidshus kan vara en enkel eller mer komplex process beroende på vilken metod du väljer. Med alternativ som att använda ett vanligt schukouttag eller att investera i en laddbox finns det möjligheter för alla behov och budgetar. Men för långsiktig bekvämlighet och pålitlig laddning rekommenderar vi dig att installera en laddbox vid din sommarstuga, vilket ger snabbare laddning och minskad risk för problem på lång sikt. 

Kontakta Svenska Eljouren för din installation av laddbox. Du når oss på 010-288 12 40 eller så kan du kontakta oss via mail på kontakt@svenskaeljouren.se så återkommer vi till dig inom 24 timmar!