Propp har gatt

Hur ser man om en propp eller säkring har gått?

Om strömmen går, om det blir mörkt hemma eller om spisen eller något annat plötsligt inte fungerar så kan det vara proppen eller säkringen som gått. Alternativt att jordfelsbrytaren har slagit ifrån. Detta sker för att skydda ditt elsystem från överbelastning eller annat elfel. 

I denna artikel går vi igenom hur en trasig säkring ser ut – och vad du i så fall ska göra.

Känner du dig osäker? Kontakta oss om du vill på hur du ska tolka ditt elfel.

Hushållen förbrukar idag mer el än någonsin, vilket inte minst märks i våra kök, där köksapparaterna konkurrerar om utrymmet. För att minska risken för överbelastning, som i värsta fall kan leda till brand, finns därför säkringar eller proppar i din elcentral. Det syns tydligt om en propp eller säkring har gått – vilket vi nu ska gå närmare in på.

Så känner jag igen en trasig säkring

Om du belastar elsystemet, exempelvis köra flera värmealstrande elapparater samtidigt, så kan en eller flera säkringar gå sönder och du märker det på att strömmen bryts. På vardagsspråk säger vi att ”proppen har gått” eller att “säkringen har löst ut”. Beroende på om du har ett äldre proppskåp eller elcentral med automatsäkringar samt jordfelsbrytare så ser det lite olika ut.

Om du har äldre proppskåp där en propp har gått

I äldre fastigheter kan det finnas proppskåp. Säkringarna utgörs av proppar (porslinssäkringar eller keramiska säkringar) – och en trasig propp känns igen på att färgpricken (som indikerar Ampere) i änden har lossnat. Du byter enkelt ut den trasiga mot en ny propp där färgpricken har samma färg som bottenplattan i säkringshållaren: Grön färg är 6 Ampere, röd färg är 10 Ampere och grå färg är 16 Ampere. Viktigt att komma ihåg är att en trasig propp aldrig ska återanvändas utan slängas och sorteras som elektriskt avfall.

Så här byter du en propp som gått:

1. Skruva ur propphuven med den trasiga proppen ur proppskåpet.

2. Ta ur den trasiga proppen och sätt dit en ny propp med samma Ampere.

3. Skruva tillbaka propphuven med den proppen i proppskåpet.

Om du har elcentral och ska åtgärda en säkring som gått

I nyare bostäder med en modern elcentral är den utrustad med automatsäkringar som bryter strömmen när elsystemet överbelastas. Denna sorts säkringar går inte sönder och ska bytas ut du kan enkelt återställa säkringen. Vid din elcentral finns en gruppförteckning monterad som visar vilken säkring som gäller för rum, belysning eller vitvara.

Så åtgärdar du en säkring som gått:

1. Hitta den automatsäkring som fallit ner.

2. Återställ automatsäkringen genom att trycka tillbaka (upp) den som fallit ner.

Om jordfelsbrytaren slagit ifrån

I nya elcentraler sitter en jordfelsbrytare som känner av fel i elsystemet och då bryter strömmen. Om din bostad blir strömlös och knappen på jordfelsbrytaren fallit ner gör du följande:

1. Om inkoppling av en elapparat orsakade strömavbrottet så drar du först ut kontakten.

2. Återställ därefter jordfelsbrytaren genom att trycka upp knappen som fallit ner.

Slår jordfelsbrytaren fortsatt ifrån behöver du göra en felsökning. Här kan du läsa en artikel om hur du felsöker en jordfelsbrytare. Hittar du inte orsaken till att jordfelsbrytaren eller en säkring slår av så kontaktar du Svenska Eljouren. En fast installerad jordfelsbrytare vid elcentralen är idag ett krav för alla nyproducerade bostäder – och något vi på Svenska Eljouren gärna installerar i ditt hem om du saknar en.

Boka elektriker

Vi hjälper dig till trygg el

När du åtgärdat en trasig propp eller säkring så bör du vara uppmärksam på om det händer igen. Säkringar som löser ut ofta kan indikera installationsfel eller fel i någon ansluten produkt. Orsaken till att säkringar löser ut kan också vara överbelastning.

Vi får inte heller glömma att elmaterial dessutom är en förbrukningsvara med begränsad livslängd. Är du igång med renovering av din fastighet – glöm inte att även elsystemet kan behöva en modernisering. Det handlar om trygghet och elsäkerhet, något som vi på Svenska Eljouren är angelägna om att leverera. Kontakta oss för rådgivning och för snabb offert.