Hur felsoka jordfelsbrytaren

Hur felsöka jordfelsbrytare? Tips från din elektriker

Plötsligt slocknar alla lampor och all el lägger av hemma hos dig, men i grannens hus mittemot bländar belysningen som retsamma solar. Vad hände? Om ditt hem är strömlöst så kan det vara så att det är jordfelsbrytaren som löst ut. Här kommer handlingskraftiga tips från Svenska Eljourens elektriker på hur du själv felsöker din jordfelsbrytare.

Vad är en jordfelsbrytare?

Jo, det är ett komplement till säkringarna i din elcentral och vi elektriker ser den som en billig livförsäkring som även skyddar din fastighet mot elbränder. Vad den gör? En jordfelsbrytare bryter strömmen snabbt vid jordfel – både i elanläggningen och i dina anslutna elprodukter. En fast installerad jordfelsbrytare vid elcentralen är idag ett krav för alla nyproducerade bostäder – och något vi gärna installerar i hem där den saknas. Kontakta oss så löser vi det direkt.

Så här felsöker du jordfelsbrytaren

  1. Slå till jordfelsbrytaren. Bevaka vad som händer: om jordfelsbrytaren inte löser ut igen kan det handla om en tillfällig störning eller tillfälligt fel. Om det däremot inträffar fler gånger bör du kontakta oss på Svenska Eljouren: 010-288 12 40.
  2. Slå till jordfelsbrytaren. Löser den ut direkt efter tillslaget finns ett bestående fel. Gör följande:
  • Skruva ur samtliga säkringar eller slå ifrån automatsäkringarna. Slå till jordfelsbrytaren igen.
  • Återställ därefter en säkring i taget tills att jordfelsbrytaren återigen löser ut. Felet är nu lokaliserat till den säkring som sist återställdes, här finns ett jordfel. Låt denna säkring vara i från-läge och slå därefter till alla övriga säkringar och slå sedan till jordfelsbrytaren. Nu ska du ha ström på hela din anläggning utöver den säkring med jordfel som du har frånkopplad. (Fundera gärna över vad som finns anslutet till denna säkring med bestående jordfel. Inte sällan finns problemet bland anslutningar utomhus, men även anslutna elprodukter eller uttag inomhus kan vara felkällan. 
  • När du lokaliserat felet till en bestämd säkringsgrupp: börja dra ur alla stickproppsanslutna apparater som hör till gruppen. Slå därefter till jordfelsbrytaren. Då kan du hitta den exakta anslutningen som orsakar elavbrottet. Koppla ur den.
  • Om jordfelsbrytare trots denna åtgärd löser ut på nytt finns felet i den fasta installationen eller i någon fast ansluten apparat. Då bör du kontakta en behörig elektriker.
Ny elcentral

Utöver felsöka jordfelsbrytaren: funktionstesta den två ggr/år

Jordfelsbrytaren kan spara liv och förhindra bränder. Men som för all elektrisk utrustning gäller det primära: rätt utförd installation, rätt användning samt regelbunden tillsyn och test. På jordfelsbrytaren finns oftast en provknapp. Våra elektriker på Svenska Eljouren rekommenderar att du funktionstestar din jordfelsbrytare minst två gånger om året. Exempelvis när vi växlar till vinter- respektive sommartid, vilket gör att du kopplar det till en rutin! Testet är enkelt att utföra: tryck på testknappen och en avpassad ström släpps genom jordfelsbrytaren som ska lösa ut denna. Om så inte sker är ska jordfelsbrytaren troligen bytas ut. Detta hjälper vi dig självklart med.

Livsviktiga råd från vännerna på Svenska Eljouren

  • Har du inte redan en jordfelsbrytare bör du låta installera en.
  • Är din jordfelsbrytare tillverkad före 1996 rekommenderar vi att du byter ut den.
  • För att montera jordfelsbrytare i fasta elinstallationer måste du anlita ett registrerat elinstallationsföretag, som exempelvis Svenska Eljouren. Det är inget som du får göra själv.

Strömlös? Du ska aldrig behöva vänta på en elektriker! Vår eljour finns i hela landet och strävar efter att vara plats hos dig inom 1 timme, dygnet runt: 010-288 12 40

Osäker på om ditt elfel kräver akut elektriker eller inte?

Att vänta kan göra större skada och kan också vara förenat med fara. Våra jourelektriker kan snabbt avgöra om ditt fel behöver omedelbar åtgärd. Ring oss direkt: 010-288 12 40