Jordfelsbrytare Valj ratt typ av jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare – vilken typ av jordfelsbrytare ska man välja

En fast installerad jordfelsbrytare vid elcentralen är idag ett krav för alla nyproducerade bostäder. Det finns dock olika typer – och hur vet jag vilken jordfelsbrytare jag ska välja?

Detta, kostnaden för att byta elcentralen och mycket annat tar vi upp i denna artikel.

En jordfelsbrytares främsta funktion är att rädda liv och förhindra elbrand om ett fel uppstår i din lägenhet eller villa. Detta genom att snabbt bryta strömmen vid jordfel. Sedan år 2000 finns krav på att jordfelsbrytare installeras i alla nyproducerade bostäder, förskolor, skolor och fritidshem. År 2004 utökades kravet till att även omfatta elinstallationer vid utbyggnad eller ombyggnad. Men även om det i din bostad idag inte finns krav på jordfelsbrytare så är den ett mycket bra komplement för din säkerhet.

Vi på Svenska Eljouren är glada för att det är ett av våra vanligaste uppdrag och installerar mer än gärna jordfelsbrytare i hem där den saknas. 

Behöver du boka en behöriga elektriker - Klicka här!

Olika typer av jordfelsbrytare

Som artikelns huvudrubrik indikerar finns det olika sorters jordfelsbrytare att välja bland. Jordfelsbrytare finns för fast installation och som portabla. Fördelen med de fast installerade är att de skyddar från elcentralen via den fasta kabeln till uttaget och ända ut till förbrukaren. Den portabla jordfelsbrytare skyddar enbart från uttaget till anslutna förbrukaren. Jordfelsbrytare delas även in i olika typer med olika förmågor att fungera korrekt: typ A, typ B och typ AC.

För att möta förändrade krav och elprodukters komplexitet har jordfelsbrytarna utvecklats. Nya varianter och typer har tillkommit och jordfelsbrytare finns i olika utföranden, för olika användningsområden.

Tänk till innan du väljer jordfelsbrytare

Du kan idag inte ta första bästa jordfelsbrytare och installera den. Du måste först ta reda på vad jordfelsbrytaren ska skydda och därefter välja lämplig typ.

Jordfelsbrytare har ett visst rykte om sig att vara en felkälla till strömavbrott utan synlig anledning. Att den löser ut och du återställer den och då är allt frid och fröjd – och du undrar varför den löste ut? Tänk då på att alla elapparater alltid har en viss läckström till jord och olika jordfelsbrytare är olika känsliga på signaler att det finns ett jordfel i anläggningen. Just därför ska du inte lägga till för många grupper efter jordfelsbrytaren. Våra elektriker rekommenderar aldrig mer än 1/3 av det maximala felströmvärdet, det vill säga cirka 10 mA om du har en 30 mA jordfelsbrytare.

En enkel lösning är att installera en jordfelsbrytare med förhöjd stötströmstålighet. En sådan har högre immunitet mot störningar som kan ge jordfelsbrytaren felaktiga signaler. Denna typ av jordfelsbrytare kan skilja mellan riktiga jordfel och andra typer av utjämningar mellan jord- och spänningssidan. En jordfelsbrytare med förhöjd stötströmstålighet kan därför vara bra lösning om du bor i ett område med mycket åska och önskar minimera oönskade elavbrott hemma på grund av blixtnedslag i närheten.

Exempel på jordfelsbrytare att välja bland

Valet av jordfelsbrytare kan kännas komplicerat att göra. Vi på Svenska Eljouren har full respekt för det och ser självklart till att våra kunder gör rätt val. Du ska självklart ha en lösning skräddarsydd för din situation. Här är en lista på olika jordfelsbrytare som kan vara aktuella.

 • Jordfelsbrytare för uttag är sammanbyggda med vägguttag och skyddar enstaka uttag. Dessa finns både för utanpåliggande och infällt montage samt i olika kapslingsklasser. Denna typ kan vara lämpligt i äldre anläggningar för att skydda enstaka uttag, exempelvis i dusch- eller badrum.
 • Jordfelsbrytare med stickproppsanslutning ansluts direkt i ett uttag för att skydda enskilda apparater både inomhus och utomhus.
 • När det gäller personskydd ska jordfelsbrytare med högst 30 mA märkutlösningsström användas.
 • Vid skydd för enstaka apparater kan jordfelsbrytare med ännu lägre märkutlösningsström vara aktuell.
 • För enbart brandskydd finns det jordfelsbrytare med högre märkutlösningsströmmar. Du bör välja en märkutlösningsström på högst 300 mA för att få ett bra brandskydd.
 • Om din anläggning kräver larm eller annan indikering vid spänningsbortfall kan du använda jordfelsbrytare med hjälpkontakt.
 • För elapparater utomhus finns prisvärda portabla jordfelsbrytare att plugga in i vägguttaget för att få säkerhet. Dock måste uttagen vara godkända och anpassade för utomhusmiljö. Det finns även varianter som klarar låga temperaturer och de ska då vara tydligt märkta med den lägsta temperatur som de kan användas vid.
 • För normala installationer rekommenderas vanligen jordfelsbrytare av typ A.
 • En så kallad kombienhet kan användas för att komplettera en befintlig elcentral. Den består av en kapsling med en eller flera jordfelsbrytare som kombineras med en dvärgbrytare samt N- och PE-skena.Välja rätt jordfelsbrytare

Fördelar med en jordfelsbrytare

Ämnet kan kännas komplext, därför vill vi ge dig en enkel och tydlig påminnelse om varför det är en utmärkt idé att du faktiskt ser om ditt hus så fort som möjligt och väljer en anpassad jordfelsbrytare.

 • En jordfelsbrytare är snabb vilket gör att farliga situationer oftast hinner avvärjas om en person kommer i beröring mellan en spänningsförande del och jord.
 • Det är jordfelsbrytaren och inte säkringen som vid ett eventuellt fel reagerar på de små strömmarna till jord – vilket är det som avvärjer brand.
 • Det är en enkel och billig livförsäkring! Kostnaden att installera en jordfelsbrytare är inte hög och alltid väl motiverad.

Alla fasta installationer av jordfelsbrytare ska göras enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och utföras av behörig elektriker, något som alla fackmän på Svenska Eljouren är. Kontakta oss så bokar vi en tid inom kort som passar dig och ser över din elsäkerhet.

Hur fungerar en jordfelsbrytare – och andra frågor

Vi får många relevanta frågor kring jordfelsbrytare från våra kunder. Här har vi sammanställt några av dem med förhoppningen att bilden ska klarna kring vad en jordfelsbrytare är, dess funktion och om jordfelsbrytaren även fungerar vid ojordade uttag.

Vad är en jordfelsbrytare?

Det är en mycket viktig del i din bostads elinstallation. En komponent som snabbt bryter strömmen vid jordfel; oavsett om de uppstår i själva elanläggningen eller i den elprodukt du ansluter. Jordfelsbrytaren är snabb och hinner bryta strömmen även vid svaga strömmar genom kroppen. Något som kan rädda en person som kommer i kontakt med en strömförande del och samtidigt vidrör något jordat, exempelvis sitter i badet, står på ett fuktigt garagegolv eller står på en fuktig gräsmatta.

Var i min bostad sitter jordfelsbrytaren?

Ofta finns en fast installerad jordfelsbrytare vid din elcentral. I nyproducerade bostäder är detta ett krav – och saknar du en, kontakta oss gärna asap så hjälper vi dig installera en och öka din trygghet. Om du har en gammal elanläggning så finns risk att den saknar en jordfelsbrytare som skydd. Jordfelsbrytare kan se lite olika ut beroende på anläggning men det är ofta en knapp i en avvikande färg.

Exakt hur funkar en jordfelsbrytare?

Enkelt beskrivet arbetar en jordfelsbrytare genom att hela tiden jämföra hur mycket ström som går till elapparater och lampor med hur mycket som kommer tillbaka. Är det rätt – är det alltid lika mycket, annars är det tecken på att ström försvinner någonstans, och det betyder fara. Då bryter jordfelsbrytaren snabbt strömmen.

Fungerar jordfelsbrytaren även utan jordade uttag?

Ja, en jordfelsbrytare fungerar i både jordade och ojordade anläggningar. Skillnaden mellan dem är att de är kopplade på olika sätt. Jordade uttag är standard på platser där fukt kan finnas, exempelvis kök och badrum. I hus byggde efter 1994 är i princip alla uttag jordade, i linje med den lag som trädde i kraft då.

Läs mer: Jordfelsbrytaren löser ut – vad gör jag

Läs mer: Så felsöker jag min jordfelsbrytare

Ytterligare information om jordfelsbrytare och regelverket kring installation hittar du på www.elsakerhetsverket.se.

Vi hjälper dig både med kunskap och installationer

Vi hoppas att du fått bra insikt eller hjälp av denna artikel. Och du ska alltid veta att om du har minsta fråga eller vill ha hjälp med någon inom vårt kunskapsområde är du alltid välkommen att kontakta oss.