Stromlost

Felsökning när delar av huset är utan ström

En riktigt oönskad och stressande situation är när delar av huset eller lägenheten är utan ström. När jordfelsbrytaren löser ut elva minuter in i diskmaskinens program eller köket plötsligt är strömlöst men elen fungerar i alla andra rum.


Här kommer tips från våra behöriga elektriker på felsökning du kan göra innan du ringer behörig elektriker för hjälp.

Det är ganska enkelt att själv hitta och åtgärda enklare elfel bara du vet vad du ska titta efter och var gränserna går.

Så felsöker du strömavbrott och elfel

En praktisk checklista över felsökning och enklare åtgärder för olika typer av elfel som inte kräver insats från en behörig elektriker.

VAD GÖR JAG NÄR DELAR AV ELSYSTEMET FUNGERAR MEDAN ANDRA ÄR UTSLAGNA?

Är allt svart och grannen verkar ha samma problem?

Då det förmodligen fel hos ditt elbolag. Du felanmäler då till ditt elbolag och väntar på att deras tekniker löser problemet.

Vad gjorde du precis innan strömavbrottet?

Kanske kopplade in en gammal symaskin, ett äldre våffeljärn eller hade ovanligt många elapparater igång samtidigt som kan ha orsakat avbrottet.

Är det strömlöst överallt eller bara i vissa delar av hemmet?

Om det bara är i delar av huset som strömmen gått så är orsaken med största sannolikhet att en säkring har gått. Då kan du själva felsöka strömavbrottet. Kolla först alla säkringar.

Är någon säkring trasig? Byt ut den eller dem.

Är säkringarna hela?

Då har det förmodligen gått en säkring vid elmätaren. I elmätarskåpet ska det sitta tre huvudsäkringar om 16 ampere (GRÅ) eller 20 ampere (BLÅ). Prova att byta ut samtliga tre även om de ser ut som de har löst ut.

Är huset eller lägenheten fortfarande helt eller delvis strömlös, kontakta oss på Svenska Eljouren: 010-288 12 40

VAD GÖR JAG NÄR JORDFELSBRYTAREN LÖSER UT?

1. Slå till jordfelsbrytaren. Bevaka vad som händer: om jordfelsbrytaren inte löser ut igen kan det handla om en tillfällig störning eller tillfälligt fel. Om det däremot inträffar fler gånger bör du kontakta oss på Svenska Eljouren: 010-288 12 40

2. Slå till jordfelsbrytaren. Löser den ut direkt efter tillslaget finns ett bestående fel. Gör följande:

  • Skruva ur samtliga säkringar eller slå ifrån automatsäkringarna. Slå till jordfelsbrytaren igen.
  • Återställ därefter en säkring i taget tills att jordfelsbrytaren återigen löser ut.
  • Felet har du därmed lokaliserat till den säkring som sist återställdes.
  • Om jordfelsbrytaren löser ut igen innan några säkringar återställts så betyder det att felet finns i eller före centralen. Ta då hjälp av en elektriker hos Svenska Eljouren.
  • När du lokaliserat felet till en bestämd säkringsgrupp: börja dra ur alla stickproppsanslutna apparater som hör till gruppen. Slå därefter till jordfelsbrytaren.
  • Om den nu löser ut på nytt finns felet i den fasta installationen eller i någon fast ansluten apparat. Då bör du kontakta oss på Svenska Eljouren.
  • Ha jordfelsbrytare inkopplad och anslut en apparat i taget till dess att den återigen löser ut. Du kan då dra en förmodad slutsats att det är den sist anslutna apparaten som sannolikt är felaktig. Låt en fackkunnig person titta närmare på den och reparera den om det är möjligt annars kassera.

Strömlös? Du ska aldrig behöva vänta på en elektriker

Vår eljour finns i hela landet och strävar efter att vara plats hos dig inom 1 timme, dygnet runt: 010-288 12 40

Osäker på om ditt elfel kräver akut elektriker eller inte?

Att vänta kan göra större skada och kan också vara förenat med fara. Våra jourelektriker kan snabbt avgöra om ditt fel behöver omedelbar åtgärd. Ring oss direkt:

Kontakta elektriker akut i Stockholm Kontakta elektriker akut i Göteborg Kontakta elektriker akut i Malmö

Vi hjälper dig både med kunskap och installationer

Vi hoppas att du fått bra insikt eller hjälp av denna artikel. Och du ska alltid veta att om du har minsta fråga eller vill ha hjälp med någon inom vårt kunskapsområde är du alltid välkommen att kontakta oss.