Dosdimmer

Installera dosdimmer – så går det till

Vill du få bättre kontroll över din belysning eller kanske bara vill kunna dimma fram en trivsam belysning. Då behöver du installera en dosdimmer för LED, halogen, glödlampor eller kanske för en Plejd-lösning. 

Här går vi igenom hur du går tillväga.

Via en dosdimmer görs ljusregleringen genom ett kort tryck för att tända alternativt släcka samt ett längre tryck för att dimra. I varannat längre tryck dimras ljusnivån upp respektive ned. En dosdimmer styrs vanligtvis av en eller flera återfjädrande brytare.

Dosdimmer med eller utan nolla?

Många dosdimmers går att koppla utan nollan framdragen, dvs med bara fas och tändtråden till lampan men det finns även dimmers med nolla för att få en stabilare dimmring och lägre lägsta nivå. Moderna dimmers som funkar till moderna lampor har vanligen inbyggd elektronik som även den behöver strömförsörjning. Den äldre typen dimmers tog sin strömförsörjning via glödlampan, och fick sin nolla därifrån. Detta fungerar dåligt med LED-lampor eftersom den lilla standbyström som dimmern behöver kan räcka för att LEDen ska gå igång och lysa svagt. Därför kan dimmern i vissa fall behöva både nolla och fas. Ta alltid råd av din elektriker som vet hur du får bäst resultat.

Får jag själv installera en dosdimmer?

Att installera en dimmer räknas som en fast installation, något som du som obehörig lekman inte får utföra. Du får byta ut en befintlig dimmer – men en nyinstallation måste överlåtas till behörig elektriker, som oss på Svenska Eljouren. Detta är av elsäkerhetsskäl och väldigt viktigt att respektera. Att göra installationen själv är att utsätta dig själv och andra för livsfara, och även försäkringsbolag kan neka dig ersättning om något skulle hända. Vi fackmän finns av en anledning och hjälper dig gärna fixa dina dimmers utan dröjsmål.

Elektriker

Så byter du ut en befintlig dosdimmer

Du får alltså byta en befintlig dosdimmer mot en ny på egen hand. Här ger vi en generell beskrivning av hur det kan gå till:

  1. Slå av strömmen.
  2. Lossa strömbrytarens täcklock och skruva loss den gamla strömbrytaren från dosan. Här syns fas och tändtråd. Lossa skruvarna och notera ordningen.
  3. Ta fram den nya dimmern och dra ratten rakt ut. Därefter ska muttern som sitter runt centrumaxeln skruvas loss.
  4. Notera de fyra anslutningsskruvarna: 2 st med L och 1 st B samt 1 st med sinuskurva. Anslut svart ledare på L och den bruna mot sinuskurvan. Skjut varsamt in kablarna.
  5. Sätt in dimmern och skruva fast den och ses till att den sitter rakt. Sätt dit täcklocket och lås fast med centrummuttern. Tryck fast ratten.
  6. Slå på strömmen och testa om den nya dimmern fungerar.

    Vi är proffs på att koppla dosdimmers Får du inte ordning på ditt dimmerbyte eller vill göra en helt ny installation så finns vi nära till hands. Svenska Eljouren erbjuder Sveriges bästa service när det kommer till hushållselektronik. Du kan enkelt boka tid och vi kommer när det passar dig. Är läget akut har vi givetvis jour dygnet runt, vardag som helg.