Rotavdrag Elektriker

Så fungerar rotavdraget när du anlitar en elektriker

ROT är en förkortning som står för renovering, ombyggnad och tillbyggnad, det är också ett avdrag ger dig 30% nedsättning på arbetskostnaden.

Med Svenska Eljouren har du alltid möjlighet att få rotavdrag på elarbeten som utförs i ditt hem.

Hur ansöker jag om rotavdrag?

Det behöver du inte göra. Du meddelar oss, och vi ansöker sedan om avdraget hos Skatteverket. Fakturan som sedan ställs ut kommer att vara reducerad i enlighet med avdraget. Det du däremot måste uppge är ditt personnummer, och om du bor i en bostadsrätt så behöver vi också veta namnet på föreningen. Är det en annan typ av bostad så behöver vi fastighetsförteckningen.

Vem kan få rotavdrag?

Om du betalar skatt i Sverige och är över 18 år samt äger din bostad så kan du använda dig av ROT-avdraget. Du får dock inte anlita en hantverkare som du har en nära relation med så som partner, syskon, barn, föräldrar eller andra relationer som Skatteverket bedömer som nära.

Vad gäller avdraget för?

Som namnet gör gällande är det just för renoveringar, ombyggnationer eller tillbyggnader som innefattas. Du kan inte få rotavdrag om du bygger nytt hus eller ett helt friliggande garage till exempel. Avdraget gäller arbetskostnaden och täcker inte materiel.

Så här mycket får du tillbaka

Du kan maximalt få rotavdrag på 50 000 kronor per person och år. Det är dock alltid 30% av arbetskostnaden som gäller. Är arbetskostnaden 20 000 kronor så kommer du att få ett avdrag på 6000 kronor. Du kan alltid ta reda på hur mycket avdrag du har kvar att använda genom att logga in på Skatteverkets e-tjänst ”Rot och rut – Mina avdrag” där återstående belopp redovisas.

Om du anlitar Svenska Eljouren så kan du alltid ansöka om rotavdrag på våra elarbeten. Har du fler funderingar eller frågor så kontakta oss gärna, vi svarar på alla dina frågor kring rotavdraget. Du kan givetvis även fråga våra elektriker när de är på plats för att kunna få avdrag på din faktura.

Anlita en behörig elektriker!

Vi hjälper dig både med kunskap och installationer

Vi hoppas att du fått bra insikt eller hjälp av denna artikel. Och du ska alltid veta att om du har minsta fråga eller vill ha hjälp med någon inom vårt kunskapsområde är du alltid välkommen att kontakta oss.