Skatteverkets nya stallningstagande

Skatteverket nya ställningstagande om batterilager för stödtjänster

I takt med ökad medvetenhet om hållbar energianvändning och gröna teknologier blir batterilager alltmer populära. Den 25 januari publicerade dock Skatteverket ett ställningstagande kring användningen av batterier för stödtjänster och det gröna teknikavdraget. I denna artikel granskar vi Skatteverkets ställningstagande och dess påverkan på kunder som överväger att installera batterilager.

Vad är det gröna teknikavdraget?

Det gröna teknikavdraget är en ekonomisk morot från svenska regeringen för att främja användningen av miljövänliga teknologier. Avdraget ger privatpersoner möjlighet att dra av 50% av material och installationskostnaden för gröna tekniklösningar, inklusive batterilager, vilket gör investeringen mer överkomlig och gynnar övergången till hållbara energialternativ.

Vad säger Skatteverkets ställningstagande?

Skatteverket har nyligen klargjort sitt ställningstagande angående batterier för stödtjänster. Enligt deras tolkning av regelverket är batterilager som används för att stödja elnätet inte berättigade till det gröna teknikavdraget. Detta ställningstagande har väckt diskussion och oro inom branschen, särskilt från de som ser batterilager som en viktig komponent för att stabilisera elnätet och främja förnybar energi.

Hur påverkar det kunder som vill installera batterilager

Skatteverkets ställningstagande har direkt påverkan på kunder som överväger att investera i batterilager för att stödja elnätet. De kan nu ställas inför en högre ekonomisk tröskel än tidigare för att implementera denna teknologi. Många har uttryckt oro över hur denna tolkning kan dämpa incitamenten för att anta batterilager och på så sätt bromsa utvecklingen av hållbara energilösningar.

För kunder som planerar att dra nytta av det gröna teknikavdraget är det viktigt att säkerställa att deras installation uppfyller de kriterier som Skatteverket fastställt.

Är det värt att installera batterilager med stödtjänster numer?

Före Skatteverkets ställningstagande var förväntningen för kunder att återbetalningen av deras energianläggning skulle ske på cirka 2-3 år, baserat på historiska priser.

Nu, med det aktuella ställningstagandet, kan denna tidshorisont ha förlängts till 5-6 år. Trots denna förlängda återbetalningstid innebär det fortfarande en relativt snabb avkastning på investeringen enligt oss. Om det är värt det eller ej är dock ett beslut som endast du som kund kan fatta.

Hur kommer vi på Svenska Eljouren resonera?

Vi specialiserar oss bland annat på försäljning och installation av helhetslösningar för energilagring. Efter installationen kan dessa system användas helt enligt ägarens önskemål.

Efter installation skickar vi in en ansökan om skattereduktion till Skatteverket, och det är slutligen de som avgör om du kvalificerar dig för skattereduktion eller ej. Vi som leverantörer och installatörer är fristående från Skatteverkets beslut. Skatteavdraget appliceras direkt på din faktura från oss, liknande ROT-avdraget. Om det visar sig att du inte är berättigad till skattereduktion blir du ansvarig för den del av avdraget som vi gjort på din faktura.

Slutsats: Det är svårt att sia om framtiden

Skatteverkets ställningstagande kring batterier för stödtjänster har skapat en diskussion inom branschen. Med påverkan på det gröna teknikavdraget kan detta ha konsekvenser för antagandet av batterilager och den övergripande utvecklingen av hållbara energilösningar.

Vi, tillsammans med många branschkollegor, anser att Skatteverkets tolkning är kontraproduktiv för energiomställningen, och vi tror att det gröna teknikavdraget är en viktig faktor när beslut kring investering i förnybar energi. Självfallet kommer vi bevaka utvecklingen och uppdatera om eventuella justeringar eller förändringar i ställningstagandet.