Lysror

Utfasning av lysrör – ny direktiv från EU

Använder du dig av lysrör så se hit! Under 2023 inleds nämligen en utfasning av lysrör med kvicksilver. 

Detta ger konsekvenser för såväl privatpersoner som företag, som på sikt kommer att behöva byta gamla armaturer till en långsiktig och mer hållbar lösning. Något vi på Svenska Eljouren gärna hjälper dig lösa!

Till bakgrund ligger direktiv från EU med ett nytt utfasningskrav som inleds hösten 2023. Då kommer inte längre konventionella och kompaktlysrör att få produceras på den europeiska marknaden. Eftersom denna typ av produkter snart inte kommer finnas tillgängliga måste du som idag använder dig av lysrör och kompaktlysrör byta till en ny ljuskälla.

Behöver du rådgivning och stöd i vad som gäller vid denna utfasning av lysrör – och tips på bra alternativ, kontakta oss om du vill boka en elektriker.

Dessa lysrör berörs av utfasningen

Utfasningen av lysrör har sin grund i att det undantag som tidigare gjorts för kvicksilver i ljuskällor nu slopas – ett beslut som ska leda till att andelen kvicksilver i vårt kretslopp ska minska. Direktivet förväntas att på sikt ge en positiv inverkan både på såväl miljö som människa, då kvicksilver som bekant är ett av våra farligaste miljögifter.

Det är mycket vanligt förekommande lysrör som berörs i EU:s direktiv. Belysningsbranschen har uppskattat att närmare 17 miljoner lysrörsarmaturer på sikt kommer att behöva ersättas i fastigheter inom EU. En utmaning såklart, inte minst för innehavare av belysningsanläggningar eller större fastighetsägare. Exempel på ljuskällor som påverkas direkt är T8- och T5-lysrör samt kompaktlysrör (CLF). Lysrör som redan är installerade får givetvis fortsätta att användas, lagerhållas och säljas slut – men produkterna kommer så småningom inte vara tillgängliga på marknaden. Vilket såklart är syftet med utfasningen av ljuskällor med kvicksilver.

Bakgrund till problemen med utfasade lysrör

Som nämnts ovan innehåller de utpekade lysrören kvicksilver som sprids långa sträckor via luft, och som inte bryts inte ned i vare sig mark, vatten eller i levande kroppar. Utöver dess skadliga inverkan på miljön så är kasseringen av lysrör en kostsam process. När de är uttjänta och ska slängas ska de sorteras som miljöfarligt avfall men idag krävs även spårbara dokument, och där anmälan och pappersarbete till berörd kommun måste ske. Något som förstås kostar tid och pengar. Dessutom är det en direkt miljöovänlig belysning som drar en stora mängder energi. Enligt Energimyndigheten kommer utfasningen att innebära en energibesparing på cirka 310 miljarder kWh. Dessutom förväntas den ge en minskning av kvicksilver inom EU med cirka 5,4 ton fram till år 2035 .

Vi hjälper dig att byta lysrör

Hur hanterar jag utfasningen av lysrör?

Den som idag använder denna typ av lysrör måste börja se om sitt hus och göra en ny plan för sin belysning. I dessa tider med ökade energipriser blir det för de allra flesta viktigt att ställa om till hållbara lösningar som både sparar energi och pengar. Byte till LED-armatur med ljusstyrning är en lösning som många av våra kunder frågar efter. Att byta till energieffektiv LED-armatur, som avgör mycket ljus i förhållande till förbrukad energi är smart. Med hjälp av smarta funktioner och smart belysning, där du kan styra och optimera belysningen utifrån olika behov, kan du samtidigt göra den största möjliga besparingen. Äldre lysrörsarmaturer kan också byggas om till energisnåla LED-armaturer.

Tala med oss om du önskar tips på bra alternativ för att optimera din belysning nu när lysrören börjar räknas ut.

Vanliga frågor kring utfasning av ljuskällor med kvicksilver

Här listar vi vanliga frågor kring utfasning av lysrör och kompaktlysrör som våra kunder ställer oss.

Kommer alla lysrör att försvinna från marknaden under 2023?

Lysrör kommer inte att försvinna eller slutas säljas, men alla raka lysrör och kompaktlysrör kommer att fasas ut från marknaden med start hösten 2023.

Varför förbjuds lysrör och varför just nu?

Det har tidigare funnits ett undantag inom EU gällande kvicksilver i ljuskällor. I och med ett nytt EU-direktiv (RoHS) tas undantaget nu bort och därför förbjuds denna typ av ljuskällor.

Jag har idag armaturer som ingår i utfasningen, vilka är mina alternativ?

Har du idag T8 och glimtändare finns det LED-lysrör för direktersättning. Är armaturen äldre kan det vara så att du kanske hellre bör ersätta med ny ljuskälla. Har du idag T8-lysrör och HF-don alternativt T5-lysrör kan det finnas LED-lysrör för direktersättning, men du måste undersöka kompabiliteten med respektive tillverkare. Dock: Vid all ombyggnad av armatur gäller Elsäkerhetsverkets föreskrifter som du hittar här.

Du kan också välja att byta till en modern och energisparande LED-armatur.

Kan jag byta från lysrör till LED-lysrör i mina befintliga armaturer?

Ja, det kan du göra så länge ingen ombyggnad av armaturen sker. Vid all ombyggnad av armatur gäller Elsäkerhetsverkets föreskrifter. https://www.elsakerhetsverket.se/yrkespersoner/arbeta-med-elinstallationer/att-tanka-pa-vid-elinstallationer/utbyte-av-lysror-till-led-lysror/

Vad ska jag använda istället för mina befintliga kompaktlysrör?

På marknaden finns det ersättningslampor för de vanligaste kompaktlysrören. Kontakta din leverantör för mer information alternativt ta hjälp av en elektriker för att hitta ett bra alternativ.

Elektriker

Vad gör jag med de lysrör jag har kvar när utfasningen inleds i augusti 2023, måste jag kassera dem?

Alla produkter som finns kvar på marknaden får användas och fortsatt säljas slut. Utfasningen innebär ett förbud av tillverkning av lysrör inom EU samt utomeuropeisk import av produkterna.

Är det tillåtet att köpa upp ett lager av lysrör så jag klarar mig några år till?

Det är inte olagligt, befintliga produkter på marknaden får användas upp. Dock bör du istället planera för en plan B eftersom du såklart behöver hitta en långsiktig lösning.

Vad är fördelarna med LED-lysrör jämfört med lysrör?

De tre stora argumenten är: inget kvicksilver, mindre energianvändning och längre livslängd.

Som erfarna elektriker, vad rekommenderar ni mig att göra?

Se över din belysning, gör en inventering av dina utfasade ljuskällor och kontakta Svenska Eljouren för hjälp att hitta bäst och mest energieffektiva lösningar för dina förhållanden.