Rotavdrag

Utökade rotavdraget för 2024 – så är det utformat

Regeringen har i september 2023 beslutat om en rad åtgärder för att stärka bygg- och bostadssektorn. Ett av de mest betydelsefulla besluten är höjningen av taket för rotavdraget, något som kommer att gälla under hela 2024. Från och med 2024 kommer du som privatperson kunna dra av upp till 75 000 kronor per år för arbetskostnader i samband med renoveringar och ombyggnationer av bostaden. Här ger vi en översikt över de viktigaste aspekterna av det utökade rotavdraget.

Höjt tak för rotavdraget under 2024

Sverige förbereder sig alltså för ett år av betydande förändringar inom renoverings- och byggsektorn. Syftet är att främja ekonomisk tillväxt samtidigt som man möter behoven av nya bostäder samt säkerställer kvaliteten i befintliga hem. Med det utökade rotavdraget ska du kunna dra av upp till 75 000 kronor per person och år, något som kommer att gälla under hela 2024.

Detta är en betydande ökning från det tidigare taket på 50 000 kronor, vilket ger hushåll mer utrymme att investera i sina boenden. För dig som idag har renoveringsbehov eller planerar bygga nytt ger det möjlighet att spara pengar genom att boka in hantverkare till dina projekt under 2024.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2024 men det tillfälligt höjda taket föreslås gälla för hela 2024. Det kommer dock endast gå att nyttja 50 000 kronor i rotavdrag under första halvåret 2024..

Fokus på energieffektivitet och hållbarhet

En viktig komponent i det utökade rotavdraget är ett ökat fokus på energieffektivitet och hållbarhet, något som vi som jobbar inom el och VVS alltid strävar efter. Nu kommer även arbetskostnader för åtgärder som syftar till att förbättra bostadens energiprestanda att omfattas av rotavdraget. Detta innebär att hushåll som exempelvis investerar i solceller, bättre isolering eller andra energisparande åtgärder kan dra nytta av avdraget och samtidigt bidra till en mer hållbar framtid.

Funderar du på att under 2024 göra en insats för din fastighets energieffektivitet – och samtidigt dra nytta av det nya rotavdraget? Kontakta oss så kan vi vara behjälpliga med skräddarsydda råd.

Enklare rot-regler och smidigare process

För att underlätta för privatpersoner har regeringen även infört förenklade regler och en smidigare process för att använda rotavdraget. Detta inkluderar tydligare riktlinjer för vilka typer av renoveringsarbeten som kvalificerar sig samt enklare ansökningsförfaranden. Syftet är att göra det mer tillgängligt för alla som vill investera i sina bostäder. Vi kommer givetvis att hålla koll på vad som gäller och se till att du som vår kund får bästa möjlighet att kvalificera dina projekt till gällande regler.

Målet är en stärkt bygg- och bostadssektor

Det utökade rotavdraget är, som tidigare nämnts, en del av regeringens bred satsning för att stärka bygg- och bostadssektorn i Sverige. Genom att främja renoveringar och ombyggnationer av befintliga bostäder förväntas detta incitament inte bara gynna privatpersoner utan även bidra till ökad sysselsättning inom sektorn och ökad tillväxt i ekonomin. Detta är något vi som jobbar i branschen verkligen ser som positivt, eftersom vi vet att det finns mycket jobb att göra på landets fastigheter – och gärna vill se till att det händer.

Boka oss redan nu för byggprojekt under 2024

Det utökade rotavdraget för 2024 innebär en betydande möjlighet för svenska hushåll att investera i sina boenden, samtidigt som man främjar hållbarhet och energieffektivitet. Med höjda tak, fokus på hållbara åtgärder och förenklade regler är detta ett steg framåt för både privatpersoner och byggsektorn som helhet. För mer information och detaljerad vägledning om det utökade rotavdraget för 2024 samt bokning, kontakta oss.