Vad kostar en elektriker

Vad kostar en elektriker?

En fråga som ofta kommer upp är hur mycket det kostar att anlita en elektriker. En relevant fråga givetvis och som ofta handlar om arbetets omfattning och svårighetsgrad. För oss som bedriver eljour med akuta uppdrag där vi ofta tar hand om installationer som inte utförts korrekt är det enligt oss viktigare att fråga: Vad kostar en elektriker som du kan lita på utför ett korrekt jobb? Det ska vi försöka reda ut här.

Prisbilden för en elektriker påverkas av arbetets omfattning, svårighet samt status på det elsystem som redan finns installerat. Det är exempelvis lättare att utföra elinstallationer i ett nybyggt hus än att arbeta i ett gammalt elsystem. Rör det sig om enklare installationer eller reparationer som inte tar så lång tid blir kostnaden mer blygsam, medan arbeten av mer komplex art kan dra iväg tidsmässigt och därmed även slutpriset. Att anlita elektriker är idag mer prisvärt än tidigare. Sedan ROT-avdraget infördes kostar en elektriker cirka en tredjedel mindre än vad det kostade att anlita en elektriker innan ROT infördes.

Faktisk kostnad att anlita en elektriker

Det är viktigt ur säkerhets- och försäkringssynpunkt att inte ge sig på att göra kvalificerade elarbeten själv eller att anlita en obehörig elektriker. Det kan i slutändan stå dig väldigt dyrt ekonomiskt genom att orsaka farliga situationer: som brand eller att elanläggningar kan bli strömförande och utgöra en fara för ditt och din familjs liv. När det kommer till elektricitet måste det vara korrekt utfört för att vara säkert. Därför spelar vi behöriga elektriker en nyckelroll! Det finns som bekant gott om annonser som erbjuder låga fasta priser och även timarvoden som är slående modesta. Men vi landar i den viktigaste frågan: Vill du ha en billig elektriker som du inte vet om du kan lita på eller en som tar en rimlig ersättning och gör ett korrekt jobb?

Behöriga elektriker är vad du bör betala för

En certifierad elektriker, som våra på Svenska Eljouren, jobbar för ett behörigt elföretag som i sin tur följer Elsäkerhetsverkets (ESV) lagar och regler. I grunden finns en lång utbildning och många års praktisk erfarenhet.

Hos Svenska Eljouren betalar du för tryggheten av en behörig elektriker med stort ansvar att utföra korrekta elinstallationer och som kontinuerligt håller sig uppdaterad i gällande lagar & regler.

Till grund ligger gällande regelverk på drygt 500 sidor som regelbundet uppdateras vilket varje behörig elektriker måste hänga med i. Det kan handla om ändringar i rekommenderade elinstallationsmateriel för specifika utrymmen, nya typer av mätinstrument för att göra egenkontroller samt rutiner och giltiga protokoll efter slutförd installation. Här berättar vi mer om varför det är viktigt med en behörig elektriker.

Detta kostar en behörig elektriker

En elektriker som erbjuder dig en trygg och säker elinstallation bör rimligen ha ett timpris på mellan 850 – 1100 kronor i timmen, inklusive moms.

När du anlitar en elektriker ska kunna lita på att elinstallationen är säker idag, och om 10 år! En behörig elektriker måste med andra ord debitera ett rimligt pris då det handlar om din och familjens säkerhet och trygghet.

Vi på Svenska Eljouren erbjuder dig snabb offert – både till timpris eller fast kostnad beroende på vad du behöver hjälp med. Självklart med möjlighet för ROT-avdrag, vilket innebär att du kan få avdrag på 30 procent av arbetskostnaden i samband med renoveringar i hemmet. Avdraget kan dock aldrig överstiga 50 000 kronor per person och år.

Kontakta oss gärna för mer information om elsäkerhet eller för en bokad tid som passar din kalender. Våra elektriker finns i hela landet och samtliga är givetvis behöriga.

Anlita behörig elektriker i StockholmAnlita behörig elektriker i Göteborg Anlita behörig elektriker i Malmö