Prisexempel 1 - Eljour:

Arbete som utförs under dagen en vanlig vardag.

“Kunden ringer in och har ett strömlöst hus och vill ha ut en jourelektriker”

Arbetet beställs internt:

Framkörning - 20 minuter

Felsökning på plats där vi kommer fram till att en bottenplatta i elcentralen behöver bytas. - 10 minuter

Byte av bottenplatta - 70 minuter

Driftsättning och test av anläggning - 30 minuter

Sammanställning:

Eljour fast pris med ROTavdrag på 100% av arbetskostnaden = 3700:-

ROT grundande åtgärder = 100 minuter

Ej ROT grundande åtgärder = 10 minuter

Eftersom 10 av 110 minuters arbete ej är ROT grundande så går det ej att tillämpa ROTavdrag på 9% av den fasta kostnaden.

Du betalar efter ROT avdrag: 3835:-

Prisexempel 2 - Akut Eljour:

Akut eljour klockan 21 en lördagkväll.

“Kund ringer in efter att det blixtrade till i elskåpet och jordfelsbrytaren löst ut”

Arbetet beställs internt:

Framkörning - 15 minuter

Felsökning på plats där vi hittar en kortslutning i ett uttag i hallen. - 15 minuter

Byte av eluttag - 40 minuter

Driftsättning och test av anläggning - 40 minuter

Sammanställning:

Akut Eljour fast pris med ROTavdrag på 100% av arbetskostnaden = 4960:-

ROT grundande åtgärder = 80 minuter

Ej ROT grundande åtgärder = 15minuter

Eftersom 15 av 95 minuters arbete ej är ROT grundande så går det ej att tillämpa ROTavdrag på 15% av den fasta kostnaden.

Du betalar efter ROT avdrag: 5266:-

Prisexempel 3 - Akut Eljour:

Akut eljour en tidig söndagsmorgon.

“Kund ringer in på grund av en strömlöst hus”

Arbetet beställs internt:

Framkörning - 20 minuter

Felsökning på plats där vi kommer fram till att det är en fas i gatan som tillhör elbolaget som är problemet. - 40 minuter

Ringer elbolaget och meddelar dom om problemet, tillkallar elbolagets elektriker - 20 minuter

Sammanställning:

Akut Eljour fast pris med ROTavdrag på 100% av arbetskostnaden = 4960:-

ROT grundande åtgärder = 20 minuter

Ej ROT grundande åtgärder = 40 minuter

Eftersom 40 av 60 minuters arbete ej är ROT grundande så går det ej att tillämpa ROTavdrag på 66% av den fasta kostnaden.

Du betalar efter ROT avdrag: 6307:-