Detta ingår i vår standardinstallation

Standardinstallation

  • 10 m installationskabel (2,5mm)
  • 1 st. håltagning i yttervägg
  • Bil- och framkörningsavgift inom 30 min
  • Montering av laddbox på vägg
  • Kontroll före idrifttagning
  • Funktionsprovning
  • Inklusive personskyddsbrytare!

Garanti: 

  • Två års garanti på installationsarbetet.
  • 5 års garanti på laddboxen från Zaptec
Namnlos design 1

Allmän­na vil­lkor — Laddbox

Namnlos design 2

Tilläg­gsar­beten vid installation