Standardinstallation laddbox

Standardinstallation av laddbox

Svenska Eljouren - din pålitliga partner för elbilsladdningslösningar. Vi strävar efter att göra övergången till eldrivna fordon enkel och bekväm för dig. I vårt engagemang för kvalitet och service inkluderar vår standardinstallation av laddboxar en professionell och pålitlig montering utförd av våra behöriga elektriker. Vi tror på fullständig transparens och därför är installationen en självklar del av det fasta paketpriset – inga dolda kostnader eller överraskningar.

Våra laddboxspaket kvalificeras för det gröna teknikavdraget, vilket gör din övergång till miljövänligare transportalternativ ännu mer ekonomiskt fördelaktig. Vi förstår att varje kund har unika behov, och därför strävar vi efter att göra elbilsladdningen tillgänglig och prisvärd för alla.

Detta ingår i vår standardinstallation

Vår standardinstallation av laddboxar är noggrant utformad för att inkludera allt du behöver för en smidig och säker laddningsupplevelse. Vi tillhandahåller 10 meter installationskabel (2,5 mm) för att säkerställa en korrekt och pålitlig anslutning. En styck professionell håltagning i ytterväggen ingår, och våra erfarna tekniker utför monteringen av laddboxen på väggen. Därefter genomför de en grundlig kontroll före idrifttagning, inklusive en noggrann funktionsprovning. För extra säkerhet och trygghet inkluderas också en PSA (personskyddsbrytare) i standardinstallationen. 30 minuters framkörning ingår alltid i vår standardinstallation.

Hos oss prioriterar vi att erbjuda dig en komplett och pålitlig lösning för att göra övergången till elbilsladdning så smidig som möjligt.

 • 10 m installationskabel (2,5mm)
 • 1 st. håltagning i yttervägg
 • Montering av laddbox på vägg
 • Kontroll före idrifttagning
 • Funktionsprovning
 • PSA (personskyddsbrytare)
 • Bil- och framkörningsavgift inom 30 min
 • BankID för att godkänna kostnadstillägg

Vårt paket för standardinstallation täcker de flesta installationsscenarier, men i vissa fall kan extra tillägg krävas för att möta specifika krav, som exempelvis ytterligare kabeldragning. Vid anpassad installation kommer eventuella tillägg informeras om tydligt och kräver alltid kundens godkännande via BankID vid installationstillfället. På så sätt kan våra kunder vara trygga med att inga dolda kostnader kommer överraska dem.

Garanti: 

 • 2 års garanti på installationsarbetet
 • Zaptec Go: 5 år

Tillval - till en extra kostnad

 • Lastbalanserare
 • Väggfäste för laddkabel
 • Kabelhållare
Namnlos design 1

Allmän­na vil­lkor — Laddbox

Här hit­tar du våra allmän­na vil­lkor. Vi råder dig att läsa dem, för en ömse­sidig förståelse kring våra tjän­ster. Har du några frå­gor kring vil­lko­ren är du alltid välkom­men att kon­tak­ta vår kundtjänst. 

Namnlos design 2

Pris­lista & Garanti

Här hit­tar du all instal­la­tion­sin­for­ma­tion & garan­tiblad. Dessu­tom hit­tar du pris­lis­tan för tilläg­gsar­beten och eventuel­la till­val. Alla pris­er är inklu­sive moms och efter grönt teknikavdrag.