Byta eluttag sjalv

Kan man byta eluttag själv?

Svaret är ja, du får byta ett eluttag själv men inom vissa premisser. De flesta elinstallationer ska utföras av ett registrerat elinstallationsföretag. Faktum är att olagligt elinstallationsarbete är straffbart, men också livsfarligt.

Med andra ord är det i de flesta fall bäst att avstå, och istället ta hjälp av en elektriker.

Är du erfaren är det i vissa fall helt okej att byta ett eluttag själv. Läs vidare för att få insikt i vilka elinstallationer du får utföra på egen hand.

Varför får jag inte hantera el själv?

Felhantering av el är livsfarligt och kan leda till förödande konsekvenser. Därför är rätt kunskaper och försiktighet A och O. Det är av den anledningen du enligt lag inte får utföra de flesta arbeten kopplade till el på egen hand. Även att koppla ett utanpåliggande väggutag själv utan rätt kunskaper kan i värsta fall leda till brand och skador. Känner du dig osäker? Låt en elektriker koppla dina eluttag istället.

Läs mer om varför det är viktigt att anlita en behörig elektriker.

Får man sätta upp ett eluttag själv?

Du får byta befintliga vägguttag (både jordade och ojordade) och befintliga strömbrytare själv – om de är högst 16 A. Dessa ska vara placerade i en egen kapsel eller dosa. Vidare får du även:

 • Byta trasig proppsäkring och återkalla utlöst automatsäkring

 • Byta glödlampor

 • Byta lamphållare

 • Montera skarvsladdar

 • Montera sladdströmbrytare och stickproppar

 • Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar

  Får jag själv byta ut ett ojordat vägguttag mot ett jordat?

  Du får inte byta från ett ojordat vägguttag till ett jordat själv. Detta byte får enbart tillhandahållas av ett elinstallationsföretag. Det är inte heller tillåtet att endast byta ut ett uttag i ett rum och låta resten vara ojordade.

  Felaktiga elinstallationer kan leda till allvarliga elfel. Lär mer om de vanligaste elfelen här.

  Hur vet jag om ett vägguttag är jordat eller ojordat?

  Du kan se om ett vägguttag är jordat eller inte på jordblecken. Runda ojordade stickproppar passar inte ett jordat uttag. Ojordade vägguttag finns främst i äldre hus. Hus som är byggda från och med 1994 får enbart ha jordade uttag.

  Byta ett jordat vägguttag – hur gör jag?

  Det går bra att på egen hand byta ett befintligt eluttag som är högst 16 A. Om det inte tydligt framgår var respektive ledare ska anslutas eller om du är osäker på om dina kunskaper räcker till, rekommenderar vi att du tar hjälp av en elektriker. Nedan följer en guide till hur du byter ett jordat vägguttag – använd denna som ett komplement till dina tidigare kunskaper.

  Du bryter strömbrytaren genom att koppla bort säkringen som uttaget är aslutet till eller genom att slå ifrån huvudströmbrytaren. Kontrollera alltid en extra gång att strömmen faktiskt är bruten. Fortsätt sedan med att:

  1. Skruva bort kåpan från vägguttaget.

  2. Lossa fästskruvarna och ta ut hela insatsen.

  3. Skruva bort ledarna. Kom ihåg att du alltid ska kontakta ett elföretag om ledarisoleringen är sprucken eller trasig.

  4. Kontrollera att koppartrådarna är hela. Om någon tråd är skadad ska denna klippas bort med 6-7 mm. Tvinna sedan trådarna.

  5. Anslut ledarna till det nya uttaget. Dra åt skruvarna och försäkra dig om att inga koppartrådar sticker ut. Skyddsledaren (den grön/gula ledaren) måste anslutas till rätt punkt på uttaget. Anslutningspunkten för skyddsledaren är markerad med en jordningssymbol.

  6. Stoppa in insatsen i väggdosan och skruva fast den. Härefter kan du skruva tillbaka kåpan över vägguttaget. Prova om det fungerar genom att sticka in förslagsvis en lampa i uttaget.

   Elektriker

   Låt Svenska Eljouren hjälpa dig med din elinstallation

   Vi på Svenska Eljouren finns nära till hands när du behöver oss som mest. Slipp vänta i flera veckor på en elektriker enbart för att koppla ett eluttag. Vi bokar in din elinstallation samma vecka och om läget är akut är vi snabbt på plats dygnet runt. Koppla inte ett eluttag utan kunskap – kontakta oss på Svenska Eljouren istället.

   Vi hjälper dig både med kunskap och installationer

   Vi hoppas att du fått bra insikt eller hjälp av denna artikel. Och du ska alltid veta att om du har minsta fråga eller vill ha hjälp med någon inom vårt kunskapsområde är du alltid välkommen att kontakta oss.