Ecoflow hero

Ecoflow solcellsbatteripaket 10 kWh

Ecoflow PowerOcean 10 kWh med LFP (LiFePO4) batteri

Börja din resa mot ett netto-noll hem tillsammans med Svenska Eljouren och EcoFlow. Börja med ett batteri på 10 kWh, skalbart upp till 45 kWh. Batteriet är brandsäkert och vädersäkrat, och utrustat med inbyggt BMS.

Alltid personlig bokning med oss!

Är du intresserad av solceller med batteri? Kontakta oss så får du personlig vägledning om vilket paket som passar dig bäst.

Ecoflow solcellsbatteripaket - 10 kWh

Upptäck Ecoflow PowerOcean - den effektiva och hållbara energilösningen.

Med Ecoflow PowerOcean 10 kWh batteri, med hybridväxelriktare, tar du kontroll över din energiförbrukning på ett hållbart och effektivt sätt. Med den senaste tekniken för energilagring och omvandling, ger EcoFlow dig friheten att maximera din solenergiproduktion och minimera dina elräkningar.

Batteri och hybridväxelriktare

Ecoflow PowerOcean batteriet är utformat för att leverera hög prestanda och tillförlitlig energilagring. Med en kapacitet på 10 kWh ger det tillräckligt med energi för att driva ditt hem och hålla det igång även när solen inte skiner. Batteriet är skalbart och du kan lägga till ytterligare batterier när du vill.

Den integrerade hybridväxelriktaren möjliggör smidig och effektiv övergång mellan solenergi och batterilagrad el. Med Ecoflows avancerade teknologi kan du optimera din energianvändning och minska beroendet av det allmänna elnätet.

Vårt team av kan hjälpa dig med allt från planering och installation till driftsättning och support. Under hela projektets gång har du en personlig projektledare du alltid kan kontakta för uppdateringar. 

Om du är redo att ta kontroll över din energiförbrukning och minska din miljöpåverkan, är Ecoflow PowerOcean det perfekta valet. Med sin effektiva prestanda, hållbarhet och enkelhet i användning är det en investering i både din framtid och planetens hälsa.


Alltid personlig bokning med oss!

Är du intresserad av ett batteri till din solcellsanläggning? Kontakta oss så får du personlig vägledning om vilket paket som passar dig bäst.

 • Innehåll

 • Ett "all-inclusive" paket
 • Hybridväxelriktare
 • LPF-batteri med inbyggt BMS
 • Inklusive smartmätare
 • Skalbart
 • Personlig projektledare
 • Garanti 10 år

ALLTID inklusive installation

 • Ecoflow hybrid inverter
 • Ecoflow 10kwh 1
 • Ecoflow 10kwh 2
 • Ecoflow 10kwh 3

Med installation

Ditt totalpris inklusive grönt teknikavdrag:


66 999:-

 • Installation av batteri
 • Installation av smartmätare
 • Uppkoppling mot wifi
 • Inklusive driftsättning
 • Inklusive föranmälan och slutanmälan till elnätsägare

Personlig projektledare genom hela projektet.

Beställ Ecoflow solcellsbatteripaket - 10 kWh

Din beställning

Ecoflow solcellsbatteripaket - 10 kWh

 • Ett "all-inclusive" paket
 • Hybridväxelriktare
 • LPF-batteri med inbyggt BMS
 • Inklusive smartmätare
 • Skalbart
 • Personlig projektledare
 • Garanti 10 år

Du blir alltid kontaktad av oss inom 24h för att slutföra din beställning och hitta en tid för installation!

66 999:-

Max 10mb per bild
Se resurs

Det är enkelt att köpa sol­cells­bat­terier av oss

Vi erb­jud­er våra kun­der smidi­ga betal­ningsalter­na­tiv. Du som kund väl­jer om du vill beta­la med:

Fak­tu­ra — Med upp till 60 dagars betalning

Del­be­tal­ning - Vi erb­jud­er del­be­tal­ning på upp till 12 månader

Direk­t­be­tal­ning - Beta­la direkt från ditt bankkon­to med Trustly

Oavsett vilket alter­na­tiv du väl­jer, är det alltid rän­te­fritt hos Sven­s­ka Eljouren.

Välkom­men att bestäl­la ditt bat­ter­i­lager hos oss!

Vanliga frågor och svar om batterilager

Här går vi igenom några av de frågor vi får från kunder gällande batterilager och dess installation.

Kan man installera batteri till solceller i efterhand?

Ja, det är möjligt att installera batterilager i efterhand, även om solceller redan är installerade. Ett batterilager kan integreras för att maximera självkonsumtionen av egenproducerad solenergi och förbättra systemets övergripande effektivitet.

Vilka fördelar finns det med batterilagring?

Batterilagring erbjuder flera fördelar, inklusive minskade elkostnader genom användning av lagrad egenproducerad energi, ökad självförsörjning, minskad belastning på elnätet och en minskad miljöpåverkan genom användning av förnybar energi.

Vad är ett batterilager?

Ett batterilager är en teknologisk lösning som möjliggör lagring av elektrisk energi för senare användning. Det fungerar genom att konvertera och lagra överskott av elektricitet från källor som solceller, vilket ger användaren möjlighet att dra nytta av lagrad energi när efterfrågan är hög eller under elavbrott.

Vad kan ett batterilager användas till?

Ett batterilager har mångsidiga användningsområden, inklusive självkonsumtion av solenergi, elprisarbitrage för att spara kostnader, reservkraft vid elavbrott, bidrag till frekvensreglering och andra stödtjänster för elnätet.

Behöver jag bygglov för ett batterilager?

Regler för bygglov varierar mellan olika områden och kommuner. Det är rekommenderat att kontakta ditt lokala bygg- och miljökontor för att få information om eventuella krav på bygglov eller tillstånd för installation av ett batterilager om du behöver uppföra en ny byggnad för placeringen av batterilagret.

Får jag installera ett batterilager själv?

Nej, installation av ett batterilager skall utföras av en kvalificerad och certifierad elektriker eller installatör med kunskap om de specifika kraven och säkerhetsaspekterna som gäller för batterilagringssystem. Svenska Eljouren är en sådan aktör. Kontakta oss idag för mer information.

Kan jag nyttja grönt teknikavdrag vid installation av batterilager?

Ja, grönt teknikavdrag är vanligtvis tillgängligt för installation av batterilager. Detta avdrag ger möjlighet till en 50% skattereduktion för kostnaden av material och installation. Nyttja avdraget direkt på din faktura, så sköter vi allt det praktiska med Skatteverket.

Vad kostar batterilagring?

Pris på batterilager varierar beroende på storlek, kapacitet och kvalitet på batterilagringsenheten. Generellt sett kan omkostnaderna för installation av batterilager anses vara rätt höga, men många upplever att de långsiktiga ekonomiska fördelarna överväger dessa kostnader. Vi på Svenska Eljouren erbjuder dig fasta paketpriser, inklusive installation.

Finns det några nackdelar med batterilagring?

Nackdelar med batterilagring inkluderar initiala kostnader, begränsad kapacitet för mindre enheter och en viss miljöpåverkan vid tillverkning och avyttring av batterier. Dessutom kan lönsamheten variera beroende på individuella förhållanden. Enligt oss är fördelarna betydligt fler och starkare, än eventuella nackdelar.

Är batterilagring lönsamt?

Lönsamheten för batterilagring varierar beroende på faktorer som elpriser, förbrukningsmönster och eventuella ekonomiska incitament. Många upplever att batterilagring blir lönsamt över tid genom minskade elkostnader och möjligheten att dra nytta av grönt teknikavdrag. Historiskt sett har investeringen av batterilager vanligtvis återbetalats inom 2-3 år.

Är batterilager säkra?

Generellt sett är moderna batterilager konstruerade med säkerhetsfunktioner för att minimera riskerna för överhettning eller brand. Följ alla riktlinjer och genomför regelbundet underhåll så bidrar det till att säkerställa en trygg användning. De batterilager vi säljer håller alla högsta säkerhet.

Vilka stödtjänster för batterilager finns?

Stödtjänster för batterilager inkluderar frekvensreglering, effektbalansering och andra tjänster som bidrar till att stabilisera elnätet. Dessa tjänster kan generera intäkter genom att säljas till elnätsoperatörer eller andra aktörer på elmarknaden, såsom CheckWatt.

Hur mycket tjänar man på batterilagring?

Besparingen eller intäkterna från batterilagring beror på individuella faktorer som förbrukningsmönster och elpriser. Många upplever att de minskar sina elkostnader och kan potentiellt tjäna in på sin investering över tid, historiskt sett oftast inom 3 år.

Kontakta oss för att beställa

Ring oss för att beställa

Vill du ringa når du oss på 010-288 12 40 . Vi svarar 07:00 - 19:00 varje dag.

Vill du bli uppringd?

Fyll i formuläret så kommer en av våra rådgivare ringa upp dig inom 24 timmar.

Max 10mb per bild