Ecoflow 4250kwp

Ecoflow solcellspaket 10 kWh

EcoFlow solcellspaket 10 kWh & 4,25 kWp: Inklusive batteri & solceller.

Ecoflow och Trina Solar erbjuder ledande energilösningar för hem och företag. Ecoflows avancerade PowerOcean-batteri ger pålitlig energilagring med hög kapacitet och säkerhetscertifieringar. Trina Solar är kända för sina högpresterande solceller med en imponerande solenergiproduktion, där varje panel i vårt paket kommer med en minsta effekt på 425 W. Tillsammans skapar de ett kraftfullt system för att ta kontroll över din energiförbrukning och minska din klimatpåverkan.

Alltid personlig bokning med oss!

Är du intresserad av solceller med batteri? Kontakta oss så får du personlig vägledning om vilket paket som passar dig bäst.

Ecoflow solcellspaket 10 kWh & 4,25 kWp: Batteri + solceller

Ta kontroll över din energiförbrukning och minska din klimatpåverkan med Ecoflow och Trina Solar. Detta kraftfulla paket kombinerar avancerad teknik för energilagring med högpresterande solceller för att ge dig en pålitlig och hållbar energilösning för ditt hem eller företag.

Batteri och växelriktare

Ecoflow PowerOcean drivs av ett högkapacitets-LFP (LiFePO4) batteri med en imponerande kapacitet på 10 kWh och en effekt på 6,6 kW. Med certifieringar som CE/CB/TUV MARK och en rad säkerhetsstandarder kan du vara säker på att du investerar i en pålitlig och säker energilagringslösning. Dess robusta konstruktion klarar temperaturer från -20°C till 50°C och kan användas upp till 3000 meters höjd. Med en IP-klassning på IP65 är paketet också tåligt nog att klara av utomhusmiljöer och kräver minimalt underhåll.

Trina Solar solceller

Trina Solar solceller är kända för sin höga effektivitet och tillförlitlighet. Med en effekt på minst 425 W per panel ger dessa solceller en imponerande solenergiproduktion som hjälper dig att minska din beroende av det allmänna elnätet och spara pengar på elräkningarna.

Alltid personlig bokning med oss!

Är du intresserad av ett batteri till din solcellsanläggning? Kontakta oss så får du personlig vägledning om vilket paket som passar dig bäst.

 • Innehåll

 • Ett "all-inclusive" paket
 • Trina Solar solceller - 4,25 kWp
 • LFP-batteri med inbyggt BMS
 • Hybridväxelriktare
 • Inklusive smartmätare
 • Skalbart med fler moduler
 • Personlig projektledare
 • Behörigt & erfaret montageteam
 • Garanti 15 år

ALLTID inklusive installation

 • Ecoflow hybrid inverter
 • Ecoflow 10kwh 1
 • Solceller

Med installation

Ditt totalpris inklusive grönt teknikavdrag:


Från 109 500:-

 • Montage av solceller
 • Installation av batteri och växelriktare
 • Installation av smartmätare
 • Uppkoppling mot wifi
 • Inklusive driftsättning
 • Inklusive föranmälan och slutanmälan till elnätsägare

Personlig projektledare genom hela projektet.

Beställ Ecoflow solcellspaket 10 kWh & 4,25 kWp: Batteri + solceller

Din beställning

Ecoflow solcellspaket 10 kWh & 4,25 kWp: Batteri + solceller

 • Ett "all-inclusive" paket
 • Trina Solar solceller - 4,25 kWp
 • LFP-batteri med inbyggt BMS
 • Hybridväxelriktare
 • Inklusive smartmätare
 • Skalbart med fler moduler
 • Personlig projektledare
 • Behörigt & erfaret montageteam
 • Garanti 15 år

Du blir alltid kontaktad av oss inom 24h för att slutföra din beställning och hitta en tid för installation!

Från 109 500:-

Max 10mb per bild
Betala solceller med resurs bank

Det är enkelt att köpa sol­celler med bat­terier av oss

Vi erb­jud­er våra kun­der smidi­ga betal­ningsalter­na­tiv. Du som kund väl­jer om du vill beta­la med:

Fak­tu­ra — Med upp till 60 dagars betalning

Del­be­tal­ning - Vi erb­jud­er del­be­tal­ning på upp till 12 månader

Direk­t­be­tal­ning - Beta­la direkt från ditt bankkon­to med Trustly

Oavsett vilket alter­na­tiv du väl­jer, är det alltid rän­te­fritt hos Sven­s­ka Eljouren.

Välkom­men att bestäl­la ditt bat­ter­i­lager hos oss!

Din personliga projektledare

Gabriel P

Projektledare - Solceller & Batteri
Som projektledare erbjuder jag en okomplicerad process där du som kund alltid står i centrum. Med mitt fokus på enkelhet och kundnöjdhet hjälper jag dig att förverkliga dina gröna energiprojekt på ett smidigt och effektivt sätt.
Gabriel gra

Kontakta oss för mer info eller för att beställa

Kontakta oss för mer information

Fyll i vårt formulär eller ring oss direkt på 010-288 12 40 för att komma i kontakt med oss. Vi ser till att din investering hanteras varsamt från start till mål.

Vi sköter hela processen

Ta kontakt med oss för att lära dig mer om hur du kan göra skillnad både på din ekonomi och miljö. I våra paket ingår alltid föranmälan, installation och slutanmälan.

Vanliga frågor och svar om batterilager

Här går vi igenom några av de frågor vi får från kunder gällande batterilager och dess installation.

Kan jag nyttja grönt teknikavdrag vid installation av batterilager?

Ja, grönt teknikavdrag är vanligtvis tillgängligt för installation av batterilager. Detta avdrag ger möjlighet till en 50% skattereduktion för kostnaden av material och installation. Nyttja avdraget direkt på din faktura, så sköter vi allt det praktiska med Skatteverket.

Vilka stödtjänster för batterilager finns?

Stödtjänster för batterilager inkluderar frekvensreglering, effektbalansering och andra tjänster som bidrar till att stabilisera elnätet. Dessa tjänster kan generera intäkter genom att säljas till elnätsoperatörer eller andra aktörer på elmarknaden, såsom CheckWatt.

Kan man installera batteri till solceller i efterhand?

Ja, det är möjligt att installera batterilager i efterhand, även om solceller redan är installerade. Ett batterilager kan integreras för att maximera självkonsumtionen av egenproducerad solenergi och förbättra systemets övergripande effektivitet.

Hur mycket tjänar man på batterilagring?

Besparingen eller intäkterna från batterilagring beror på individuella faktorer som förbrukningsmönster och elpriser. Många upplever att de minskar sina elkostnader och kan potentiellt tjäna in på sin investering över tid, historiskt sett oftast inom 3 år.

Är batterilagring lönsamt?

Lönsamheten för batterilagring varierar beroende på faktorer som elpriser, förbrukningsmönster och eventuella ekonomiska incitament. Många upplever att batterilagring blir lönsamt över tid genom minskade elkostnader och möjligheten att dra nytta av grönt teknikavdrag. Historiskt sett har investeringen av batterilager vanligtvis återbetalats inom 2-3 år.

Är batterilager säkra?

Generellt sett är moderna batterilager konstruerade med säkerhetsfunktioner för att minimera riskerna för överhettning eller brand. Följ alla riktlinjer och genomför regelbundet underhåll så bidrar det till att säkerställa en trygg användning. De batterilager vi säljer håller alla högsta säkerhet.

Finns det några nackdelar med batterilagring?

Nackdelar med batterilagring inkluderar initiala kostnader, begränsad kapacitet för mindre enheter och en viss miljöpåverkan vid tillverkning och avyttring av batterier. Dessutom kan lönsamheten variera beroende på individuella förhållanden. Enligt oss är fördelarna betydligt fler och starkare, än eventuella nackdelar.

Vad är ett batterilager?

Ett batterilager är en teknologisk lösning som möjliggör lagring av elektrisk energi för senare användning. Det fungerar genom att konvertera och lagra överskott av elektricitet från källor som solceller, vilket ger användaren möjlighet att dra nytta av lagrad energi när efterfrågan är hög eller under elavbrott.

Vilka fördelar finns det med batterilagring?

Batterilagring erbjuder flera fördelar, inklusive minskade elkostnader genom användning av lagrad egenproducerad energi, ökad självförsörjning, minskad belastning på elnätet och en minskad miljöpåverkan genom användning av förnybar energi.

Vad kan ett batterilager användas till?

Ett batterilager har mångsidiga användningsområden, inklusive självkonsumtion av solenergi, elprisarbitrage för att spara kostnader, reservkraft vid elavbrott, bidrag till frekvensreglering och andra stödtjänster för elnätet.

Får jag installera ett batterilager själv?

Nej, installation av ett batterilager skall utföras av en kvalificerad och certifierad elektriker eller installatör med kunskap om de specifika kraven och säkerhetsaspekterna som gäller för batterilagringssystem. Svenska Eljouren är en sådan aktör. Kontakta oss idag för mer information.

Vad kostar batterilagring?

Pris på batterilager varierar beroende på storlek, kapacitet och kvalitet på batterilagringsenheten. Generellt sett kan omkostnaderna för installation av batterilager anses vara rätt höga, men många upplever att de långsiktiga ekonomiska fördelarna överväger dessa kostnader. Vi på Svenska Eljouren erbjuder dig fasta paketpriser, inklusive installation.

Behöver jag bygglov för ett batterilager?

Regler för bygglov varierar mellan olika områden och kommuner. Det är rekommenderat att kontakta ditt lokala bygg- och miljökontor för att få information om eventuella krav på bygglov eller tillstånd för installation av ett batterilager om du behöver uppföra en ny byggnad för placeringen av batterilagret.