Sungrow hero2

Sungrow

Sungrow är en global ledare inom förnybar energi och energilagringslösningar.

De är kända för sina banbrytande batterilagerlösningar som möjliggör effektiv och hållbar energihantering. Sungrows batterilager använder avancerad teknik för att lagra överskott av sol- och vindenergi, vilket minskar beroendet av fossila bränslen och främjar en grönare energimix.

Kontakta oss för att lära dig mer om hur du också kan bli energioberoende tillsammans med Svenska Eljouren och Sungrow.

Våra produkter från Sungrow

Vi erbjuder 4 olika produktpaket från Sungrow. Du kan beställa med eller utan solceller och med batterikapacitet på 9,6 eller 16 kWh. Läs mer om de olika paketen är under.

Sungrow

Sungrow kommer med flera fördelar

Med innovativa teknologier möjliggörs effektiv energiproduktion och lagring från solens strålar. Sungrow erbjuder pålitliga och skalbara lösningar, vilket bidrar till att främja en hållbar och grönare energiomställning globalt. Påbörja din resa mot netto-noll!

Effektiv energilaging

Sun­grow använ­der avancer­ad bat­teriteknik för att effek­tivt lagra över­skott av solen­er­gi. Använd den lagrade ener­gin när elpris­er­na är höga eller när solen gått ned.

Pålitlighet

Med fokus på högk­val­i­ta­ti­va kom­po­nen­ter och nog­grann tillverkn­ing erb­jud­er Sun­grows bat­ter­i­lager­lös­ningar pål­itlig pre­stan­da och lång livslängd.

Fexibilitet

Sun­grows sys­tem är utfor­mat för att vara flex­i­belt och skalbart, vilket gör det möjligt att anpas­sa lagringska­paciteten efter ditt hems behov.

Smart nätintegration

Genom avancer­ade styrn­ings- och över­vakn­ingssys­tem möjlig­gör Sun­grows bat­ter­i­lager smart nätintegration.

Miljövänligt energialternativ

Sun­grow bat­ter­i­lager­lös­ningar erb­jud­er ett miljövän­ligt ener­gial­ter­na­tiv, vilket min­skar ditt koldiox­i­davtryck och främ­jar håll­barher överlag.

Självförsörjande på el

Du ges möj­lighet att bli sjhälvförsör­jande på el, vilket min­skar inte bara ditt beroende av elnätet, utan det ger dig även ökad ener­gisäk­er­het vid insta­bilitet på nätet.

iSolarCloud app

iSolarCloud-appen är en kraftfull plattform som ger dig möjlighet att övervaka och styra ditt system direkt från mobilen. Med avancerad teknik erbjuder appen realtidsdata om energiproduktion och förbrukning, vilket gör det möjligt för dig att optimera energianvändningen och dessutom spåra prestanda över tiden. Dess användarvänliga gränssnitt och anpassningsbara funktioner gör det till ett bra verktyg för dig som som strävar efter att maximera din solenergipotential och samtidigt minska dina energikostnader.

Betala solceller med resurs bank

Enkel betal­ning med Resurs

Vi erb­jud­er våra kun­der smidi­ga betal­ningsalter­na­tiv. Du som kund väl­jer om du vill beta­la med:

  • Direk­t­be­tal­ning: Beta­la direkt från ditt bankkon­to med Trustly
  • Fak­tu­ra: Upp till 60 dagars betalning
  • Del­be­tal­ning: Upp till 12 månader
  • Fast­pris del­be­tal­ning: Vid större belopp erb­jud­er vi del­be­tal­ning med fastpris

Oavsett vilket alter­na­tiv du väl­jer, är det alltid rän­te­fritt hos Sven­s­ka Eljouren.

Välkom­men till Sven­s­ka Eljouren!

Kontakta oss för mer information om Sungrow

Kontakta oss för mer information

Fyll i vårt formulär eller ring oss direkt på 010-288 12 40 för att komma i kontakt med oss. Vi ser till att din investering hanteras varsamt från start till mål.

Bli uppringd

Ta kontakt med oss för att lära dig mer om hur du kan göra skillnad både på din ekonomi och miljö. I våra paket ingår alltid föranmälan, installation och slutanmälan.

Vanliga frågor och svar om batterilager

Behöver jag bygglov för ett batterilager?

Regler för bygglov varierar mellan olika områden och kommuner. Det är rekommenderat att kontakta ditt lokala bygg- och miljökontor för att få information om eventuella krav på bygglov eller tillstånd för installation av ett batterilager om du behöver uppföra en ny byggnad för placeringen av batterilagret.

Kan man installera batteri till solceller i efterhand?

Ja, det är möjligt att installera batterilager i efterhand, även om solceller redan är installerade. Ett batterilager kan integreras för att maximera självkonsumtionen av egenproducerad solenergi och förbättra systemets övergripande effektivitet.

Vad är ett batterilager?

Ett batterilager är en teknologisk lösning som möjliggör lagring av elektrisk energi för senare användning. Det fungerar genom att konvertera och lagra överskott av elektricitet från källor som solceller, vilket ger användaren möjlighet att dra nytta av lagrad energi när efterfrågan är hög eller under elavbrott.

Hur mycket tjänar man på batterilagring?

Besparingen eller intäkterna från batterilagring beror på individuella faktorer som förbrukningsmönster och elpriser. Många upplever att de minskar sina elkostnader och kan potentiellt tjäna in på sin investering över tid, historiskt sett oftast inom 3 år.

Vad kan ett batterilager användas till?

Ett batterilager har mångsidiga användningsområden, inklusive självkonsumtion av solenergi, elprisarbitrage för att spara kostnader, reservkraft vid elavbrott, bidrag till frekvensreglering och andra stödtjänster för elnätet.

Vad kostar batterilagring?

Pris på batterilager varierar beroende på storlek, kapacitet och kvalitet på batterilagringsenheten. Generellt sett kan omkostnaderna för installation av batterilager anses vara rätt höga, men många upplever att de långsiktiga ekonomiska fördelarna överväger dessa kostnader. Vi på Svenska Eljouren erbjuder dig fasta paketpriser, inklusive installation.

Får jag installera ett batterilager själv?

Nej, installation av ett batterilager skall utföras av en kvalificerad och certifierad elektriker eller installatör med kunskap om de specifika kraven och säkerhetsaspekterna som gäller för batterilagringssystem. Svenska Eljouren är en sådan aktör. Kontakta oss idag för mer information.

Finns det några nackdelar med batterilagring?

Nackdelar med batterilagring inkluderar initiala kostnader, begränsad kapacitet för mindre enheter och en viss miljöpåverkan vid tillverkning och avyttring av batterier. Dessutom kan lönsamheten variera beroende på individuella förhållanden. Enligt oss är fördelarna betydligt fler och starkare, än eventuella nackdelar.

Kan jag nyttja grönt teknikavdrag vid installation av batterilager?

Ja, grönt teknikavdrag är vanligtvis tillgängligt för installation av batterilager. Detta avdrag ger möjlighet till en 50% skattereduktion för kostnaden av material och installation. Nyttja avdraget direkt på din faktura, så sköter vi allt det praktiska med Skatteverket.

Är batterilager säkra?

Generellt sett är moderna batterilager konstruerade med säkerhetsfunktioner för att minimera riskerna för överhettning eller brand. Följ alla riktlinjer och genomför regelbundet underhåll så bidrar det till att säkerställa en trygg användning. De batterilager vi säljer håller alla högsta säkerhet.

Din personliga projektledare

Gabriel P

Projektledare - Solceller & Batteri
Som projektledare erbjuder jag en okomplicerad process där du som kund alltid står i centrum. Med mitt fokus på enkelhet och kundnöjdhet hjälper jag dig att förverkliga dina gröna energiprojekt på ett smidigt och effektivt sätt.
Gabriel gra

Världsledande inom grön teknologi sedan 1997

Sungrow är ett företag som har byggt upp en imponerande rykte som världsledare inom grön teknologi. Sedan starten 1997 har de kontinuerligt bidragit till att förbättra miljöpåverkan från energiproduktion och de har konsekvent stått öppna för att finna innovativa lösningar. Med ett brett utbud av produkter och en passion för en hållbar framtid har Sungrow blivit en industriell jätte. Svenskar har under en längre tid sett Sungrow som en av sina favorittillverkare när det kommer till solenergilösningar.

Hybridväxelriktare

Sungrow har cementerat sin position inom industrin genom att erövra hela 27% av marknadsandelen för växelriktare. Dessa viktiga komponenter fungerar som kärnan i solkraftsystem och konverterar solenergi till användbar växelström. Genom att fokusera på kvalitet och prestanda har Sungrow vunnit över förtroendet hos kunder och partners runtom i världen.

Deras växelriktare har visat sig vara både effektiva och pålitliga, vilket gör Sungrow till en idealisk partner för solenergiprojekt av alla storlekar. Med innovativ MPPT-teknologi (Maximum Power Point Tracking) säkerställs maximal effektivitet i energiutvinningen under alla förhållanden.

Kvalitetprodukter

En av anledningarna till att Sungrow har blivit så framgångsrika är deras engagemang för att leverera kvalitetsprodukter. Företaget erbjuder en garantitid på 10 år för både batterier och växelriktare. Detta visar på Sungrows förtroende för sina produkter och deras förmåga att hålla länge. Genom att erbjuda en sådan omfattande garanti ger Sungrow sina kunder trygghet och försäkrar dem om att de investerar i hållbara och pålitliga lösningar för solenergi.

Forskning

Utöver sina innovativa produkter, är Sungrow mycket engagerade i forskning och utveckling för att stödja den gröna energiomställningen. Företaget investerar betydande resurser i att utveckla nya lösningar för att förbättra effektiviteten och pålitligheten för solenergisystem. Genom att fortsätta driva gränserna för grön teknologi, har Sungrow blivit en drivkraft för förändring inom energisektorn.

iSolarCloud app

För att göra solenergisystem mer tillgängliga och användarvänliga, har Sungrow också utvecklat iSolarCloud-appen. Denna innovativa app gör det möjligt för användare att övervaka och styra sina solkraftsystem i realtid. Appen ger information om energiproduktion, effektivitet och förbrukning, vilket ger användarna enkel åtkomst till viktig data angående deras system. Genom att använda iSolarCloud-appen kan kunder optimera prestandan på sina solenergianläggningar och göra justeringar efter behov.

Sungrows app har också en social aspekt. Genom att ansluta till appen kan användare bli medlemmar i Sungrow Community, där de kan dela sina solenergiresultat och utbyta erfarenheter med andra användare.

Sungrow SBR

Sungrow SBR-batteri är en banbrytande teknologi inom energilagringssystem. Med sin imponerande prestanda och pålitlighet har detta batteri snabbt blivit en populär lösning för användare runt om i världen.

Batteriet är designat för att lagra överskott av solenergi och använda den när solen inte skiner. Detta hjälper användarna att maximera sin solenergianvändning och minska beroendet av det traditionella elnätet. Batteriets förhöjda effektivitet och kapacitet gör det till en pålitlig källa för ren och hållbar energi.

Fördelar

En av de främsta fördelarna med Sungrow SBR är dess långa livslängd och stabilitet. Batteriet är konstruerat för att klara av hundratals laddnings- och urladdningscykler utan att förlora sin kapacitet eller prestanda. Det gör att användarna kan lita på att batteriet kommer att fungera optimalt under en lång tid.

Batteriet erbjuder också enkel användning och övervakning. Genom att ansluta batteriet till Sungrows Isolarcloud-app kan användarna enkelt övervaka batteriets prestanda, energiproduktion och förbrukning i realtid. Detta ger användarna full kontroll över deras energilagringssystem och möjlighet att maximera dess effektivitet.

Utöver sina tekniska fördelar, har batteriet en positiv effekt på miljön. Genom att lagra överskott av solenergi minskar det behovet av fossilbränslebaserad energiproduktion och minskar därmed koldioxidutsläpp. På så sätt bidrar batteriet till en mer hållbar och renare energiframtid.

Investera i framtiden och för din ekonomiska fördel idag genom avancerade batterilösningar från Sungrow. Vår erfarna tekniska support ser till att installationen går smidigt och att ditt system fungerar optimalt.

Alltid personlig bokning med oss!

Är du intresserad av ett batteri till din solcellsanläggning? Kontakta oss så får du personlig vägledning om vilket paket som passar dig bäst.