Behorig elektriker Stockholm

Behöver du en behörig elektriker i Stockholm?

Här reder vi ut hur du säkrar att en elektriker är behörig. Varför då? 

Jo, en certifierad elektriker är viktig för din säkerhet men även för att försäkringsbolagen kräver det. Om olyckan är framme ska du inte behöva riskera att gå miste om ersättning.

Att anlita oseriösa elektriker är alltid förenat med stora risker! Du bör därför alltid vända dig till en behörig elektriker i Stockholm när du ska installera ny el eller dra om gamla ledningar i din bostad.

Självklart vill ingen medvetet betala för en dålig elinstallation som riskerar ge dig eller barnen en stöt eller en slarvig installation som kan orsaka en brand. Men för att undvika att bli lurad är bästa tipset att du alltid i förväg kollar upp det elföretag som du planerar att anlita. En elinstallation måste vara korrekt utförd för att vara säker. Och då spelar behöriga elektriker en nyckelroll!

Att anlita oseriösa elföretag är förenat med livsfara. Är elföretaget inte registrerat hos Elsäkerhetsverket så jobbar de dessutom olagligt.

Så vet du att elfirman är auktoriserad

Elarbeten kan leda till stora skador på egendom om det utförs på fel sätt. Brand kan uppstå, och elanläggningar kan dessutom bli strömförande och vara en fara för ditt och din familjs liv. Med hjälp av behöriga elektriker i Stockholm från ett auktoriserat elföretag, som exempelvis Svenska Eljouren, så eliminerar du dessa risker.

  • Innan du anlitar en elektriker: be elföretaget visa upp sitt egenkontrollprogram – alla auktoriserade elföretag ska ha ett.
  • Auktoriserade elföretag med behöriga elektriker uppfyller vissa grundläggande krav.
  • Elföretag som är registrerade har åtagit sig att följa lagar och regler kring elarbeten.
  • Alla registrerade elföretag står under Elsäkerhetsverkets tillsyn.

En behörig elektriker i Stockholm jobbar registrerat

Detta krävs för att en fackman ska få kalla sig behörig elektriker:

  • Anställd hos företag registrerat hos Elsäkerhetsverket; detta måste den som utför elarbete hos någon enligt lag vara.
  • Elfirman måste vara registrerad för verksamhetstypen ”Bostäder”. Det gäller alla elarbeten som ska utföras i en bostad.
  • Svenska Eljouren är det trygga valet som självklart uppfyller dessa krav. Som auktoriserat elföretag är våra samtliga elektriker verksamma i Stockholm behöriga.

För bokning av behörig elektriker i Stockholm, ring 010-288 12 40

Även försäkringsbolagen kräver behöriga elektriker

För att dina försäkringar ska gälla krävs att alla elinstallationer utförts av en behörig elektriker. Som ansvarig för elanläggningen i den bostad du äger så är det ditt ansvar att välja ett auktoriserat elföretag som exempelvis oss. Det handlar alltså inte bara om din säkerhet utan också om ditt skydd om något skulle gå fel. Kan ditt försäkringsbolag bevisa att du anlitat elektriker som inte är behörig och därmed indirekt orsakat skada kan din ersättning antingen minska eller helt utebli. Riskera inte detta.

Hör av dig om du vill veta mer om elsäkerhet eller för en bokad tid som passar din kalender med en av våra behöriga elektriker i Stockholm: 010-288 12 40 .

Söker du behörig elektriker på annan ort?

Behörig elektriker i GöteborgBehörig elektriker i Malmö

Vi hjälper dig både med kunskap och installationer

Vi hoppas att du fått bra insikt eller hjälp av denna artikel. Och du ska alltid veta att om du har minsta fråga eller vill ha hjälp med någon inom vårt kunskapsområde är du alltid välkommen att kontakta oss.