Ecoflow hero logga

EcoFlow PowerOcean

Solcellsbatterilösningar för det svenska hemmet!

Ge ditt hem extra energi genom solens kraft. Investera i EcoFlow PowerOcean och du investerar inte bara i ditt hem, utan även på den gröna framtiden. Börja bygga ditt netto noll-hem med ett 10 kWh-batteri från EcoFlow, med möjlighet att skala upp till 45 kWh.

Kontakta oss för att lära dig mer om hur också du kan bli energioberoende.

Våra produkter från Ecoflow

Vi erbjuder 4 olika produktpaket från Ecoflow. Du kan beställa med eller utan solceller och med batterikapacitet på 10 eller 15 kWh. Läs mer om de olika paketen är under.

Ecoflow

App & webbportal

Använd EcoFlow-appen eller deras webbportal för att enkelt hålla koll på din elförbrukning, insamling av solenergi och ditt batterilager i realtid. Du ges möjlighet att prioritera solenergi och automatiskt ladda ditt batteri med överskottsenergi. Använd överskottet när det krävs, såsom nattetid. Appen har även stöd för Nordpools elpriser, så att du i din tur kan anpassa när och hur batteriet används med ett resultat av maximal minskning av elkostnader.

Insamling av solenergi

 • Anpas­sa den önskade tid­sra­men för att över­va­ka ditt energi­flöde (dag / vec­ka / månad / år)
 • Följ tren­der­na för din solenergiinsamling
 • Beva­ka fördel­nin­gen av din solenergi

Konsumtion

 • Anpas­sa den önskade tid­sra­men för att över­va­ka din kon­sum­tion (dag / vec­ka / månad / år)
 • Följ tren­der­na för din energiförbrukning
 • Iden­ti­fiera käl­lan till din energi

Batterilagring

 • Utfors­ka bat­teri­ets för­må­ga att försör­ja hela ditt hem
 • Över­va­ka laddningssta­tusen de senaste 24 timmarna
 • Utvärdera kapaciteten hos ditt nuvarande system

Slipp oro för strömavbrott

 • Bat­teri­et kan erb­ju­da upp till 10 kWh reservkraft
 • Kop­plas upp automa­tiskt, inget krävs från ditt håll
 • Få noti­fika­tion inför ett oväder, så att du vet vad som kan ske

Stormvakt direkt i appen

Med EcoFlows app och webbportal tillåts du alltid ligga steget före. Det skickas vädernotifikationer i realtid, som hjälper dig hålla dig redo för vad som komma kan.

Vid mottagande av en varning från OpenWeather om svåra väderförhållanden optimeras samtidigt laddningen för att maximera kapaciteten och säkerställa tillräcklig reservkraft inför möjliga strömavbrott.

För dig med iOS laddar du ner appen i App Store, medan du med Android laddar ned appen i Google Play.

Betala solceller med resurs bank

Enkel betal­ning med Resurs

Vi erb­jud­er våra kun­der smidi­ga betal­ningsalter­na­tiv. Du som kund väl­jer om du vill beta­la med:

 • Direk­t­be­tal­ning: Beta­la direkt från ditt bankkon­to med Trustly
 • Fak­tu­ra: Upp till 60 dagars betalning
 • Del­be­tal­ning: Upp till 12 månader
 • Fast­pris del­be­tal­ning: Vid större belopp erb­jud­er vi del­be­tal­ning med fastpris


Oavsett vilket alter­na­tiv du väl­jer, är det alltid rän­te­fritt hos Sven­s­ka Eljouren. 

Välkom­men till Sven­s­ka Eljouren!

Vanliga frågor och svar om batterilager

Vilka fördelar finns det med batterilagring?

Batterilagring erbjuder flera fördelar, inklusive minskade elkostnader genom användning av lagrad egenproducerad energi, ökad självförsörjning, minskad belastning på elnätet och en minskad miljöpåverkan genom användning av förnybar energi.

Hur mycket tjänar man på batterilagring?

Besparingen eller intäkterna från batterilagring beror på individuella faktorer som förbrukningsmönster och elpriser. Många upplever att de minskar sina elkostnader och kan potentiellt tjäna in på sin investering över tid, historiskt sett oftast inom 3 år.

Vilka stödtjänster för batterilager finns?

Stödtjänster för batterilager inkluderar frekvensreglering, effektbalansering och andra tjänster som bidrar till att stabilisera elnätet. Dessa tjänster kan generera intäkter genom att säljas till elnätsoperatörer eller andra aktörer på elmarknaden, såsom CheckWatt.

Är batterilager säkra?

Generellt sett är moderna batterilager konstruerade med säkerhetsfunktioner för att minimera riskerna för överhettning eller brand. Följ alla riktlinjer och genomför regelbundet underhåll så bidrar det till att säkerställa en trygg användning. De batterilager vi säljer håller alla högsta säkerhet.

Vad kan ett batterilager användas till?

Ett batterilager har mångsidiga användningsområden, inklusive självkonsumtion av solenergi, elprisarbitrage för att spara kostnader, reservkraft vid elavbrott, bidrag till frekvensreglering och andra stödtjänster för elnätet.

Kan jag nyttja grönt teknikavdrag vid installation av batterilager?

Ja, grönt teknikavdrag är vanligtvis tillgängligt för installation av batterilager. Detta avdrag ger möjlighet till en 50% skattereduktion för kostnaden av material och installation. Nyttja avdraget direkt på din faktura, så sköter vi allt det praktiska med Skatteverket.

Vad är ett batterilager?

Ett batterilager är en teknologisk lösning som möjliggör lagring av elektrisk energi för senare användning. Det fungerar genom att konvertera och lagra överskott av elektricitet från källor som solceller, vilket ger användaren möjlighet att dra nytta av lagrad energi när efterfrågan är hög eller under elavbrott.

Finns det några nackdelar med batterilagring?

Nackdelar med batterilagring inkluderar initiala kostnader, begränsad kapacitet för mindre enheter och en viss miljöpåverkan vid tillverkning och avyttring av batterier. Dessutom kan lönsamheten variera beroende på individuella förhållanden. Enligt oss är fördelarna betydligt fler och starkare, än eventuella nackdelar.

Får jag installera ett batterilager själv?

Nej, installation av ett batterilager skall utföras av en kvalificerad och certifierad elektriker eller installatör med kunskap om de specifika kraven och säkerhetsaspekterna som gäller för batterilagringssystem. Svenska Eljouren är en sådan aktör. Kontakta oss idag för mer information.

Är batterilagring lönsamt?

Lönsamheten för batterilagring varierar beroende på faktorer som elpriser, förbrukningsmönster och eventuella ekonomiska incitament. Många upplever att batterilagring blir lönsamt över tid genom minskade elkostnader och möjligheten att dra nytta av grönt teknikavdrag. Historiskt sett har investeringen av batterilager vanligtvis återbetalats inom 2-3 år.

Behöver jag bygglov för ett batterilager?

Regler för bygglov varierar mellan olika områden och kommuner. Det är rekommenderat att kontakta ditt lokala bygg- och miljökontor för att få information om eventuella krav på bygglov eller tillstånd för installation av ett batterilager om du behöver uppföra en ny byggnad för placeringen av batterilagret.

Vad kostar batterilagring?

Pris på batterilager varierar beroende på storlek, kapacitet och kvalitet på batterilagringsenheten. Generellt sett kan omkostnaderna för installation av batterilager anses vara rätt höga, men många upplever att de långsiktiga ekonomiska fördelarna överväger dessa kostnader. Vi på Svenska Eljouren erbjuder dig fasta paketpriser, inklusive installation.

Kan man installera batteri till solceller i efterhand?

Ja, det är möjligt att installera batterilager i efterhand, även om solceller redan är installerade. Ett batterilager kan integreras för att maximera självkonsumtionen av egenproducerad solenergi och förbättra systemets övergripande effektivitet.

Din personliga projektledare

Gabriel P

Projektledare - Solceller & Batteri
Som projektledare erbjuder jag en okomplicerad process där du som kund alltid står i centrum. Med mitt fokus på enkelhet och kundnöjdhet hjälper jag dig att förverkliga dina gröna energiprojekt på ett smidigt och effektivt sätt.
Gabriel gra

EcoFlow PowerOcean: En framtidssäker investering för hållbar energi

I jakten på hållbara energilösningar har EcoFlow lanserat PowerOcean - ett batterilagringssystem som inte bara levererar flexibel energihantering utan erbjuder även en säker och pålitlig lösning för användare som strävar efter en grönare framtid.

Flexibel investering för varierande behov

EcoFlow PowerOcean ger användarna möjlighet att skräddarsy sin energilagring baserat på individuella behov. Med en startkapacitet på minimum 10 kWh utgör det en flexibel investering som kan växa i takt med ökade energibehov. Systemet är skalbart upp till imponerande 45 kWh, vilket ger användarna möjlighet att anpassa lagringskapaciteten efter förändrade omständigheter och ökad energikonsumtion över tiden.

Säker och pålitlig energilösning

PowerOcean är konstruerat med fokus på säkerhet och pålitlighet. Den avancerade teknologin och högkvalitativa material garanterar en stabil prestanda och lång livslängd. EcoFlow sätter användarnas trygghet främst och strävar efter att erbjuda en energilösning som kan lita på, oavsett om det gäller daglig användning eller nödsituationer.

Reservkraft vid strömavbrott

Ett av de mest betydelsefulla dragen hos PowerOcean är dess förmåga att fungera som reservkraft vid strömavbrott. Systemet aktiveras automatiskt när det upptäcker ett avbrott och ser till att du fortfarande har tillgång till elektricitet när det behövs som mest. Denna funktion är särskilt viktig för att säkerställa kontinuerlig drift av viktiga apparater och bevara vardagens bekvämligheter även under ogynnsamma förhållanden.

Övervakning och kontroll via app och webbportal

Med den intuitiva EcoFlow-appen får användarna fullständig kontroll över sitt PowerOcean-system. Övervaka energiproduktion och -konsumtion i realtid, schemalägg laddning och få aviseringar om eventuella problem – allt från bekvämligheten av din smartphone. Den användarvänliga appen gör det enkelt att optimera energianvändningen och hålla koll på systemets prestanda. Självfallet finns appen tillgänglig både för iOS och Android.

15 års garanti – Ett tecken på hållbarhet

EcoFlow är övertygade om hållbarheten hos PowerOcean och stödjer upp detta med en imponerande garanti på 15 år, eller 6000 cykler (vad som kommer först). Den långa garantiperioden visar tillverkarens otroliga förtroende för produktens kvalitet och ger användarna extra trygghet i deras investering för framtiden.

EcoFlow formar framtidens energilösningar

Sammanfattningsvis är EcoFlow PowerOcean batterilagringssystem en framtidssäker investering för alla som strävar efter en grönare och mer hållbar livsstil. Dess flexibilitet, pålitlighet, reservkraftsfunktion vid strömavbrott, övervakning via app och imponerande garantiperiod gör det till en kraftfull lösning för hem och företag som söker att minska sin miljöpåverkan och samtidigt säkerställa en pålitlig energitillförsel. Med PowerOcean tar EcoFlow ännu ett steg mot att forma framtidens energilösningar.

Byggt med LiFePO4 batterier

Använd batteriet i 15 år innan det når 70% av batteriets ursprungskapacitet! Det erbjuder 6000 livscykler* och överlägsen säkerhet.

Brandsäkrat

Batteriet kommer med ett aktivt brandskydd integrerat i systemet. Det innebär att du kan luta dig tillbaka med vetskapen att ditt hem är skyddat om olyckan är framme.

BMS - Battery Management System

Varje enskilt batteri kommer med en eget integrerat BMS-modul, vilket i praktiken innebär att dina övriga batterier är skyddade från felfunktion om ett batteri går sönder.

Vädersäkrat

Om det så är iskallt, en sommarvärmebölja eller ösregn ute är ditt batteri alltid redo att prestera. Det är byggt att klara temperaturer mellan -20°C till 50°C, dessutom kommer det med en IP-klassning på IP65 med skydd mot damm och vattenstrålar. Med PowerOcean är du skyddad mot både väder och vind!

EcoFlow App och webbportal

Använd EcoFlow app och säg samtidigt hej då till dyra elräkningar! Appen blir din egen energi-assistent som håller koll på din elförbrukning. Tag hjälp av EcoFlow app med mål att bli ett netto noll-hem!

Appen kommer med intuitiva widgets som ger dig kontant kontroll över din insamling av solenergi, el-konsumtion och batteristatistik - både i realtid och historiskt.

Kontakta oss för mer information om EcoFlow PowerOcean

ontakta oss för mer information

Fyll i vårt formulär eller ring oss direkt på 010-288 12 40 för att komma i kontakt med oss. Vi ser till att din investering hanteras varsamt från start till mål.

Vi sköter hela processen

Ta kontakt med oss för att lära dig mer om hur du kan göra skillnad både på din ekonomi och miljö. I våra paket ingår alltid föranmälan, installation och slutanmälan.