Behorig elektriker Goteborg

Behöver du en behörig elektriker i Malmö?

Här reder vi ut hur du säkrar att en elektriker är behörig. Varför då? Jo, en certifierad elektriker är viktig för din säkerhet men även för att försäkringsbolagen kräver det.

Att anlita oseriösa elektriker är en chansning som sällan är värt priset, även om det är lockande lågt. En behörig elektriker är viktig både för din säkerhet men även för att försäkringsbolagen kräver det. Genom att göra fel val av elektriker kan du nämligen riskera att gå miste om ersättning om olyckan är framme! Säkra därför att du alltid vänder dig till en behörig elektriker i Malmö när du ska installera ny el eller dra om gamla ledningar i din bostad. Här ger vi råd på vad du ska tänka på!

En elinstallation måste vara korrekt utförd för att anses som säker. Här spelar behöriga elektriker en nyckelroll! Att betala för en slarvig installation som kan orsaka en brand eller en dålig elinstallation som riskerar att ge dig eller barnen är alltid en dålig idé. Ska vi ge ett enda tips så är det att alltid förväg kolla upp det elföretag som du planerar att anlita.

Att anlita oseriösa elföretag är förenat med livsfara. Är elföretaget inte registrerat hos Elsäkerhetsverket så jobbar de dessutom olagligt.

En behörig elektriker i Malmö jobbar registrerat

För att en fackman ska få kalla sig behörig elektriker krävs följande:

  • Anställd hos företag registrerat hos Elsäkerhetsverket; detta måste den som utför elarbete hos någon enligt lag vara.
  • Elfirman i fråga måste vara registrerad för verksamhetstypen ”Bostäder”. Det gäller alla elarbeten som ska utföras i en bostad.
  • Svenska Eljouren är det trygga valet som självklart uppfyller dessa krav. Som auktoriserat elföretag är våra samtliga elektriker verksamma i Göteborg behöriga.

För bokning av behörig elektriker i Malmö, ring 010-288 12 40

Så vet du att elfirman är auktoriserad

Genom att konsekvent anlita behöriga elektriker i Malmö från ett auktoriserat elföretag, som exempelvis Svenska Eljouren, så elimineras många risker. Elarbeten kan leda till stora skador på egendom om det utförs på fel sätt. Brand kan uppstå, och elanläggningar kan dessutom bli strömförande och vara en fara för ditt och din familjs liv.

  • Innan du anlitar en elektriker: be elföretaget visa upp sitt egenkontrollprogram – alla auktoriserade elföretag ska ha ett.
  • Auktoriserade elföretag med behöriga elektriker uppfyller vissa grundläggande krav.
  • Elföretag som är registrerade har åtagit sig att följa lagar och regler kring elarbeten.
  • Alla registrerade elföretag står under Elsäkerhetsverkets tillsyn.

Även försäkringsbolagen kräver behöriga elektriker

Eftersom det är du och ingen annan som är ansvarig för elanläggningen i den bostad du äger så är det också ditt ansvar att välja ett auktoriserat elföretag, som exempelvis Svenska Eljouren. Det handlar givetvis främst om din säkerhet men även om ditt skydd om något skulle gå fel. Kan ditt försäkringsbolag bevisa att du anlitat elektriker som inte är behörig och därmed indirekt orsakat skada kan din ersättning antingen minska eller helt utebli. Riskera inte detta. För att vara säker på att dina försäkringar gäller så krävs att alla elinstallationer utförts av en behörig elektriker.

Hör av dig om du vill veta mer om elsäkerhet eller för en bokad tid som passar din kalender med en av våra behöriga elektriker i Malmö: 010-288 12 40.

Söker du behörig elektriker på annan ort?

Behörig elektriker i StockholmBehörig elektriker i Göteborg

Vi hjälper dig både med kunskap och installationer

Vi hoppas att du fått bra insikt eller hjälp av denna artikel. Och du ska alltid veta att om du har minsta fråga eller vill ha hjälp med någon inom vårt kunskapsområde är du alltid välkommen att kontakta oss.