Eluttag utomhus

Eluttag utomhus – vad ska man tänka på?

Eluttag utomhus är lika användbart till ljusslingorna inför jul som till elgrillen sommartid. Men eftersom ström leds bättre i fuktiga miljöer så kräver säker el utomhus lite extra eftertanke.

Både när det gäller installation av eluttag utomhus och anslutning av elprodukter som ska vara anpassade för utomhusbruk.

Här går vi igenom vad du ska tänka på när det gäller eluttag utomhus. Inte minst riktlinjer för säkerhet när det kommer till höjd och placering av eluttag utomhus. 

El ska alltid vara säker och utomhus ska du definitivt inte slarva med dina eluttag. Det finns en lång rad regler och riktlinjer som du måste ta hänsyn till när du ska installera eluttag utomhus. Chansa aldrig med din el! Känner du dig osäker, kontakta Svenska Eljouren. Våra behöriga elektriker finns över hela landet och hjälper dig gärna med en säker installation.

  • Eluttag utomhus ska alltid vara skyddsjordade: En säkerhetsåtgärd som skyddar mot att ström går igenom dig
  • Nya eluttag som installeras utomhus måste ha en jordfelsbrytare
  • Har du äldre eluttag utomhus sedan tidigare? Då kan du komplettera med en portabel jordfelsbrytare

Eluttag utomhus – detta är IP-klass

När du köper eluttag (eller elprodukter) för utomhusbruk så ska du ha koll på vilken IP-klass som krävs för den produkt och den placering du tänker dig. Beteckningen IP (International Protection) anger grad av fuktighetsskydd genom en bokstavs- och sifferkombination: X anger att det är en utomhusprodukt följd av en siffra som anger skyddsfaktor mot fukt. Ju högre siffra desto bättre är skyddet. Se exempel nedan.

IP-klasser för vägguttag utomhus:

På en inglasad balkong där ett uttag är skyddat mot regn räcker oftast och IP klassningen IPX1 (droppskyddat). Klassningen IPX3 (strilsäkert) klarar regn, men måste placeras 50 cm eller mer från golv, mark eller tak. Klassningen IPX4 (sköljtätt) är tillåten att placeras närmare golv och mark. Vill du placera eluttaget i golvet så gäller IP-klassningen IPX7 (vattentålig).

IP klasser utomhus:

IPX1 = Droppskyddat

IPX3 = Strilsäkert

IPX4 = Sköljtätt

IPX7 = Vattentåligt

Även montagehöjd av eluttag utomhus spelar roll

Det finns även regler kring vilken höjd ett vägguttag utomhus ska placeras på. Höjden styrs främst av vilken IP-klassning eluttaget som ska installeras har. IPX3, som är den lägsta klass som får placeras utomhus utan tak, med placering minst 50 cm ovanför marken. Ju högre IP-klass desto lägre möjlig placering. Här finns dock viktiga säkerhetsrekommendationer från Elsäkerhet med krav på petskydd om eluttaget sitter under 170 cm från golvet. Det för att minimera risken för barnolycksfall.

Eluttag utomhus – anslut endast elprodukter för utomhusbruk

När du har ditt eluttag utomhus på plats kommer nästa viktiga insikt: anslut endast elprodukter som är avsedda för utomhusbruk. Är produkten inte avsedd för utomhusbruk är den inte är byggd för att klara av fukt och kyla. Dessutom: håll koll på att även elprodukten har rätt IP-klass! Vilken IP-klass som krävs styrs av var eluttaget eller elprodukten ska placeras.

TÄNK PÅ!

Anslut aldrig apparater eller belysning som kräver skyddsjordning och som är tänkt för utomhusbruk till ett ojordat uttag inomhus. Detta kan innebära livsfara.

Alltid säker installation av dina eluttag utomhus

Som du förstår finns det en hel del regler och riktlinjer kring installation av eluttag utomhus. Tveka inte att kontakta oss på Svenska Eljouren för kvalificerad hjälp med dina eluttag utomhus. Våra elektriker finns i hela landet och bokar in din installation utan lång väntan, oftast har vi tid samma vecka. Vi hörs!

Har du några frågor kan du alltid ringa till oss! 010-288 12 40

Vi hjälper dig både med kunskap och installationer

Vi hoppas att du fått bra insikt eller hjälp av denna artikel. Och du ska alltid veta att om du har minsta fråga eller vill ha hjälp med någon inom vårt kunskapsområde är du alltid välkommen att kontakta oss.