Jordfelsbrytaren loser ut

Vad orsakar att en säkring löser ut?

Varför löser säkringarna ut och vad förväntas jag göra? Det är något som våra kunder ibland undrar över och därför rådfrågor oss. Oftast rör det sig om ett tillfälligt fel, som överbelastning eller kortslutning, men det kan också handla om ett bestående elfel. Här ger vi insikter i ämnet samt en checklista för egenkontroll av din elanläggning.

Vi förbrukar mer el än någonsin vilket vi inte minst märker i våra kök, där köksapparaterna konkurrerar om utrymmet. För att minska risken för överbelastning, som i värsta fall kan leda till brand, finns därför säkringar i varje fastighets elcentral. Utöver att kolla den finns en fler saker som du själv kan se över. Här är en enkel checklista att utgå från med tips från våra behöriga elektriker för hur du tar reda på vad som orsakar att säkringarna löser ut.

Tänk på: upplever du läget som allvarligt, är du osäker på hur du ska tolka ditt elfel eller är fastigheten oförklarligt strömlös så ringer du Svenska Eljouren. Vi hjälper dig alltid akut, oavsett tid på dygnet: 010-288 12 40 . Alltid kostnadsfri rådgivning på telefon!

Kolla säkringar som löser ut via elcentralen

Har du problem med säkringar som löser ut behöver du hitta orsaken. Genom att titta närmare på elcentralen alternativt proppskåpet/säkringsskåpet så kan du ofta själv räkna ut vad som orsakat elfelet. Börja med elcentralen som är hemmets elektriska nav. Härifrån löper alla elledningar ut i fastigheten och det är alltså här säkringarna sitter som löser ut om ledningarna blir överbelastade eller om det uppstår en kortslutning i de apparater som är anslutna. Vid elcentralen ska det finnas ett schema med förteckning över vilken säkring (propp eller automatsäkring) som gäller för vilken del av bostaden, vilket rum, belysning, vitvara etc. Detta gör det möjligt att felsöka och ibland avhjälpa fel om strömmen gått.

Säkringar som slagit ifrån – vad gör jag?

Beroende på om du har ett äldre proppskåp eller elcentral med automatsäkringar skiljer sig ditt tillvägagångssätt åt.

Om du har äldre proppskåp med utlöst säkring

I äldre fastigheter kan det finnas proppskåp där säkringarna utgörs av proppar, även kallade keramiska säkringar eller porslinssäkringar. Dessa skyddar ditt elsystem från överbelastning. Skulle du belasta elsystemet hårt, exempelvis genom att ha flera elapparater igång samtidigt, så kan en eller flera säkringar gå sönder och det är då strömmen bryts. ”Proppen har gått” eller säkringen har löst ut! Då kan du behöva byta propp. Den propp som är trasig känns igen på att färgpricken i änden har lossnat. Du byter då ut den trasiga mot en ny propp där färgpricken har samma färg (som indikerar Ampere) som bottenplattan i säkringshållaren: grön färg är 6A, röd 10A, grå är 16A. En trasig propp ska du aldrig försöka laga utan den ska sorteras som elektriskt avfall.

Ny elcentral fast pris

Om du har elcentral med automatsäkringar

I nyare hus eller lägenheter är elcentralen utrustad med automatsäkringar som bryter strömmen när elsystemet överbelastas. I detta fall går inte säkringen sönder utan du kan enkelt återställa säkringen genom att trycka upp säkringsknappen som fallit ner.

Löser säkringarna ut ofta?

Säkringar som löser ut ofta är ett tecken på att det finns installationsfel eller fel i någon ansluten produkt. Orsaken till att säkringar löser ut kan också vara överbelastning.

Överbelastning som orsak till att säkring löser ut

Överbelastning uppstår när för stor ström leds genom en ledning. Är många värmealstrande produkter igång samtidigt på samma säkring, exempelvis tvättmaskin, diskmaskin, vattenkokare etc, så kan det vara orsaken till en överbelastning vilket gör att säkringen löser ut. Prova då att fördela elprodukterna på eluttag som inte är kopplade till samma säkring. Eller tänk på att inte ha alla igång samtidigt. Hjälper inte det ska du kontrollera om någon av elapparaterna eller sladdarna har någon skada. Hittar du inga synliga skador bör du kontakta Svenska Eljouren som hjälper dig med kvalificerad felsökning och kan åtgärda ditt elfel innan något allvarligt inträffar.

Kortslutning som orsak till att säkring löser ut

Är orsaken kortslutning kan du felsöka genom att slå av huvudströmmen, dra ut alla proppar/slå av automatsäkringarna i aktuella gruppen. Slå på strömmen och koppla in en säkring i taget med intervall så märker du var felet ligger vilken apparat som löser ut säkringen. Går säkringen trots att alla elkontakter är utdragna så finns förmodligen ett fel i den fasta installationen. Kontakta Svenska Eljouren med fackmän som kan åtgärda elfelet på ett säkert sätt.

Kolla jordfelsbrytaren

En jordfelsbrytare är ett komplement till säkringarna i en elcentral och är en billig livförsäkring som även skyddar mot elbränder. Vad den gör? Den bryter strömmen snabbt vid jordfel – både i elanläggningen och i dina anslutna elprodukter. En fast installerad jordfelsbrytare vid elcentralen är idag ett krav för alla nyproducerade bostäder och något vi på Svenska Eljouren gärna installerar i hem där den saknas.

Gammalt proppskåp

En äldre elanläggning som behöver uppdateras?

Eluttag och strömställare kan se hela och fina ut men tyvärr är det ingen garanti för att själva elledningarna i väggen är det. Bor du i ett äldre hus så kan du räkna med att det inte är byggt och anpassat för dagens generösa användning av elektriska apparater. Elledningarna blir helt enkelt överbelastade, vilket är ett mycket vanligt scenario för våra elektriker. Elmaterial är dessutom en förbrukningsvara med begränsad livslängd så är ni igång med renovering av själva fastigheten – glöm inte att även elsystemet kan behöva en modernisering. Det handlar om trygghet och elsäkerhet, något som vi på Svenska Eljouren är angelägna om att leverera. Kontakta oss för rådgivning och för snabb offert.

Ha ett uppdaterat gruppschema!

Är ditt gruppschema ofullständigt eller bara jätterörigt, så kan vi vara till hjälp, ordning och reda är A och O i en kvalitativ elanläggning. Generellt så brukar vi rekommendera att mindre än 10% ska vara skrivet för hand, alltså med penna direkt på schemat. Vanligtvis gör elektriker som jobbar på anläggningen löpande förändringar med penna i gruppschemat, då omkopplingar eller utbyggnad av centralen alltid ska noteras. Vi hjälper dig gärna strukturera upp ett nytt städat gruppschema, detta är guld värt om problem väl skulle uppkomma.