Gront Rotavdrag sa fungerar det

Grönt rotavdrag till laddbox – så fungerar det!

Laddbox hemma – så fungerar installationen: steg för steg

Det finns ett stort intresse för att ladda elbilen hemma, och sedan 1 januari 2021 kan du dessutom få grönt rotavdrag till din laddboxinstallation.

Hur gör jag för att få skattereduktion för grön teknik? Vilka kostnader omfattas av det gröna rotavdraget? Här ger vi ett samlat svar på allt du behöver veta.

Eftersom installation av laddbox är en populär tjänst hos Svenska Eljouren får vi ofta frågor gällande för rotavdrag för laddbox hemma.

Kanske vet du redan att Svenska Eljouren erbjuder laddbox till fast pris i smart paket med behörig installation. Samtidigt gör vi det bekvämt för dig och tar hand om all administration kring skattestödet som ger dig 50 % grönt rotavdrag. Rotavdraget för laddbox hemma omfattar 50 procent av kostnaden för arbete och material. Avdraget omfattar dock inte resekostnader för din installatör, mer om detta längre ner.

Vad innebär skattereduktion för grön teknik?

Skattereduktionen för grön teknik är tänkt som ett stöd till hushåll som vill investera i hållbara energilösningar i sitt hem. Installation av laddbox är ett av de utpekade områden. Ett sätt för staten att öka tillgängligheten till elbilar för privatpersoner genom möjlighet att ladda elbilen hemma. Skattereduktionen omfattar följande insatser – med angiven procent skattereduktion för arbete och material:

 • Installation av laddbox till elfordon: 50 % grönt rotavdrag

 • Installation av nätanslutet solcellssystem: 15 % grönt rotavdrag

 • Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi: 50 % grönt rotavdrag

Hur mycket grönt rotavdrag för laddbox kan jag få?

Du som ska installera laddbox vid din fastighet kan få skattereduktion för kostnaden för både arbete och material. Tidigare hade det statliga stödet för installering av laddstolpar ett tak på 10 000 kronor – men från och med 1 januari 2021 har det alltså utökats till högst 50 000 kronor per person och år. Du som är berättigad kan få avdraget direkt på din faktura. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.

Regler i detalj hittar du på Skatteverkets hemsida. 

Hur gör jag för att få grönt rotavdrag för laddbox?

Anlitar du Svenska Eljouren och är berättigad till grönt rotavdrag för laddbox så behöver du inte göra mer än att ange i din beställning att du vill använda dig av det. Vi avdraget direkt på din faktura, precis som avdragen för rot och rut, och det kan inte bli enklare.

1. Kontrollera att du har rätt till grönt rotavdrag för laddbox.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

2. Välj vårt smarta paket med laddbox + installation Gör beställning av laddbox hos Svenska Eljouren, ange din fastighetsbeteckning och att du har rätt till skattereduktion för grön teknik.

3. Efter din installation får du faktura med avdragen skattereduktion: 50 % på arbete och material

4. Vi på Svenska Eljouren ansöker om ersättning från Skatteverket. 

Zaptec Go inklusive installation

Detta krävs för att få grönt rotavdrag på laddbox

Några saker att känna till för dig som önskar använda dig av det gröna rotavdraget för laddbox:

 • Det gröna rotavdraget gäller endast för privatpersoner

 • Fastigheten, huset eller lägenheten måste ägas av den som begär skattereduktion

 • Det gröna avdraget påverkas inte om du använt dig av rot- och rutavdraget, det är ett eget avdrag

 • Avdraget gäller även för installation vid nybyggda hus

 • Din fastighet måste vara anslutet till elnätet för att du ska kunna använda grönt rotavdrag

 • Laddningspunkten ska ha med minst de uttag eller anslutningsdon som beskrivs i standarden EN 62196-2 eller standarden EN 62196-3. Något alla laddboxar från Svenska Eljouren uppfyller.

Följande omfattas inte av grönt rotavdrag på laddbox

Vi vill även påminna om några saker som inte omfattas av skattereduktionen för grön teknik:

 • Kostnader i samband med installationen av karaktären resor, maskiner och projektering
 • Installation av laddstation som används av flera hushåll
 • Mobila laddningspunkter
 • Andra standarder för anslutning än EN 62196-2 eller EN 62196-3
 • Återställningsarbete efter installation av laddbox

Alltid snabb installation av laddbox hos Svenska Eljouren

Att ladda sin bil hemma ska vara enkelt och tryggt tycker vi på Svenska Eljouren. Vi erbjuder därför inte bara prismässigt förmånlig elbilsladdare utan även snabb leverans. Våra serviceinriktade elektriker installerar din laddbox utan lång väntetid – oftast har vi tider samma vecka. Välkommen att höra av dig så gör vi en plan.

Du når oss alltid på 010-288 12 40