Bidrag laddbox for privatpersoner

Laddbox-bidrag: Så får du 50 % i bidrag för installation av laddbox i hemmet

Vill du installera en laddbox för laddning av elbil i ditt hem? Du vet väl att du kan få upp till 50 % i skatteavdrag för dessa typer av installationer? Grön Teknik-stödet fungerar ungefär som ett ROT-avdrag, där installatören av laddboxen fakturerar halva kostnaden till dig som kund. Återstående belopp söker installatören sedan från skatteverket. Grön Teknik-stödet täcker både installation och material upp till 50 % och uppgår till som mest 50 000 kronor per person och år.

Beställ laddbox och installation från Svenska Eljouren här!

Vem kan söka laddbox-bidrag för sin bostad?

Alla privatpersoner som bor i småhus, radhus eller ägarlägenhet kan söka avdraget för installation av laddbox. Du kan också ansöka om avdrag för installation i fritidshus.

Viktigt att tänka på är att du måste beställa smart laddbox och installation av en och samma leverantör. Gör du inte detta så riskerar du att bara få göra en skattereduktion för själva installationen. Då bedöms arbetet vara ett vanligt ROT-arbete och skatteavdraget sänkt till 30 %.

På Svenska Eljouren erbjuder vi marknadens bästa laddbox och snabb installation till fast pris. Läs mer om laddbox och installation i hemmet här.

Krav på den som söker Grön Teknik-bidrag för laddbox

Den som vill ansöka om skatteavdrag för laddbox måste uppfylla vissa krav:

  • Du måste betala skatt i Sverige

  • Det måste även finnas skattereduktion kvar att utnyttja. Med andra ord kan du inte söka laddbox-avdrag om du redan har använt hela din skattereduktion för exempelvis ROT eller RUT.

  • Du får inte söka ytterligare ekonomiskt stöd för installationen från exempelvis stat, kommun eller region.

  • Däremot finns det inga krav på att du måste äga en elbil eller laddhybrid för att få nyttja Grön Teknik-stödet.

Zaptec Go inklusive installation

Kan jag söka laddbox-bidrag i efterhand (retroaktivt)?

Du kan söka Grön Teknik-bidrag hos Skatteverket för alla installationer av laddboxar påbörjade, slutförda eller betalda tidigast den 1 januari 2021.

Vad ingår i en laddbox-installation?

När du beställer laddbox och installation från Svenska Eljouren ingår alltid följande:

  • En Zaptec Go- laddbox

  • Installationskabel 10 meter

  • En håltagning i yttervägg

  • Installation på din bostads befintliga 3-fassäkring (16A)

  • Servicebil upp till 40 km (omfattas ej av skatteavdraget)

Beställ laddbox och installation här och börja snabbladda hemma inom två veckor! Svenska Eljouren står för allt pappersarbete och du betalar ett fast pris enligt överenskommelse.

Hur söker jag bidrag för laddbox i min bostadsrättsförening?

Om du vill söka bidrag för att installera en smart laddbox för din bostadsrättsförening så gäller inte Grön Teknik-stödet. Istället behöver du söka ett bidrag som heter Ladda Bilen. Detta bidrag riktar sig till företag, organisationer och bostadsrättsföreningar och har till syfte att underlätta omställningen till mer klimatsmarta fordon. Parkeringsplatserna med laddboxar är först och främst tänkt att användas av boende och anställda.

Ladda bilen-bidraget söker du hos Naturvårdsverket och täcker upp till 50 % av kostnaden för installation och laddboxar, dock högst 15 000 kronor per laddpunkt. Bidraget går antingen att söka retroaktivt (senast 6 månader efter slutförd installation) eller i förväg. Om du söker och får din ansökan beviljad för ett planerad installation så har du högst 9 månader på dig att slutföra arbetet.

Läs mer om Ladda Bilen-bidrag och ansök online på Naturvårdsverket.

Kan jag få ner mina kostnader ytterligare genom att själv köpa laddbox?

Nej. För att få utnyttja skattereduktionen upp till 50 % måste du beställa laddbox och installation av samma leverantör eller firma. Det kan även vara bra att känna till att det finns krav på vilken typ av laddbox du ska installera för att beviljas göra skatteavdrag. För att få rätt till Grön Teknik-avdraget krävs att din laddningspunkt går att koppla upp till internet. Dessa typer av enheter går också under namnet smart laddbox och går att styra från distans, till exempel via din mobiltelefon.

När du beställer ett laddbox-paket från Svenska Eljouren ingår alltid en smart laddbox, samt snabb och fackmannamässigt utförd installation.

Vi hjälper dig både med kunskap och installationer

Vi hoppas att du fått bra insikt eller hjälp av denna artikel. Och du ska alltid veta att om du har minsta fråga eller vill ha hjälp med någon inom vårt kunskapsområde är du alltid välkommen att kontakta oss.