Checkwatt effektreserv

CheckWatt

CheckWatt ansluter dig till effektreserven! Genom att ansluta ditt batterilager till CheckWatts virtuella kraftverk, Currently, kan du inte bara göra din energianvändning mer hållbar, utan även tjäna pengar.

Currently agerar som en samlad aktör emot Svenska Kraftnät och erbjuder stödtjänster som frekvensreglering genom att samla kapaciteten från flera mindre batterilager. Med CheckWatt får du både ekonomiska fördelar och bidrar till en stabilare elförsörjning.

Currently hero

Så funger­ar CheckWatt

Genom att anslu­ta din bat­ter­i­la­gring till Check­Watt kan du bidra till att lev­er­era värde­ful­la stödtjän­ster till Sven­s­ka Kraft­nät. Check­Watt aggregerar bat­ter­i­lager för att bil­da ett kraft­fullt virtuellt kraftverk. 

Till­sam­mans med Sven­s­ka Kraft­nät kan Check­Watt erb­ju­da frekven­sre­g­ler­ingstjän­ster som stöd­jer elsys­temet och min­skar behovet av kost­sam­ma investeringar i elnätet. På så sätt kan du vara en del av att säk­er­stäl­la en mer sta­bil och effek­tiv elförsör­jn­ing i Sverige.

Tjana pengar batterilager

Tjä­na pen­gar på ett batterilager

Ersät­tnin­gen du får från Check­Watt beror på flera fak­tor­er, men främst på effek­ten av ditt batterilager. 

Utifrån tidi­gare ersät­tning har man fått föl­jande ersättning.

10 kW bat­teri: 30 974:- *

20 kW bat­teri: 61 949 :- *

*Baser­at på tidi­gare årser­sät­tningar från Sven­s­ka Kraft­nät. Siffror ex. moms.

Hur mycket pengar kan jag tjäna med CheckWatt?

Överväger du att investera i ett batterilager och koppla upp det till CheckWatt? Då vill du självklart veta hur mycket pengar du kan förvänta dig att tjäna på denna investering. I denna artikel kommer vi att förklara allt du behöver veta om den ersättning du kan få från CheckWatt när du ansluter ditt batterilager till deras tjänster.

Varför får jag ersättning från CheckWatt?

Du får ersättning för att du lånar ut ditt batteri till CheckWatt, som i sin tur lånar ut det till Svenska Kraftnät för att stabilisera elnätet. När belastningen på elnätet är hög dras el från ditt batteri, och när belastningen är låg laddas batteriet igen helt utan att du behöver göra något. Svenska Kraftnät betalar ut ersättning till CheckWatt, som i sin tur betalar ersättning till dig.

Hur mycket ersättning får jag från CheckWatt?

CheckWatt betalar ut ersättning månadsvis, 45 dagar efter varje avslutad månad. Du får betalt oavsett om ditt batteri används eller inte. Det faktum att du lånar ut batteriet till CheckWatt leder till kompensation. Med CheckWatts webbportal, EnergyInBalance, kan du följa din ersättning samt den månatliga användningen av ditt batteri.

Ersättningen du får från CheckWatt beror på flera faktorer, men framför allt på effekten av ditt batterilager. Ersättningen skalar linjärt med batteriets effekt, så ett 10 kW batteri genererar dubbelt så mycket intäkter som ett 5 kW batteri. Enligt kalkyler baserade på marknadspriser från 2020 fram till idag, förväntas ett 10 kW batteri ge en ersättning på 30 974 kr under 2024. Det är viktigt att notera att marknadspriserna kan variera och att denna kalkyl endast visar en historisk avkastning. Framtida marknadspriser kan gå upp eller ner.

Exempel på årlig ersättning för vanliga batteristorlekar

  • 5 kW: 15 487 kr exkl. moms
  • 10 kW: 30 974 kr exkl. moms
  • 15 kW: 46 461 kr exkl. moms
  • 20 kW: 61 949 kr exkl. moms

För företag och fastighetsägare

  • 100 kW: 309 743 kr exkl. moms
  • 150 kW: 464 615 kr exkl. moms
  • 200 kW: 619 486 kr exkl. moms

CheckWatt avgifter

Checkwatt tar varje månad ut en avgift om 48 kronor, uppdelat i följande kategorier:

  • Solkraft - mätdatainsamling och visualisering: 16 kr/månad
  • Elkonsumtion - mätdatainsamling och visualisering: 16 kr/månad
  • Batteri - mätdatainsamling och visualisering: 16 kr/månad

Batterilager som investering

Vanligtvis får man tillbaka sin investering inom loppet av några år efter installation. Batteritillverkare som exempelvis Sungrow erbjuder en garantiperiod på 10 år för sina batterier. Dessutom har Svenska Kraftnät ökat sin budget för stödtjänster med 40% per år, vilket gör batterilager till en självklar investering för både hushåll och företag.

Intresserad av att tjäna pengar på ditt batterilager?

Anmäl ditt intresse genom att fylla i vårt formulär längst ned på sidan, så återkommer vi inom kort med mer information.

Kontakta oss om du vill installera CheckWatt

Kontakta oss för mer information

Fyll i vårt formulär eller ring oss direkt på 010-288 12 40  för att komma i kontakt med oss. Vi ser till att din investering hanteras varsamt från start till mål.

Vi sköter hela processen

Ta kontakt med oss för att lära dig mer om hur du kan göra skillnad både på din ekonomi och miljö. I våra paket ingår alltid föranmälan, installation och slutanmälan.

Läs mer om CheckWatt i våra artiklar

Vi jobbar med service. Och för oss sträcker sig den servicen längre än våra elinstallationer. Elektricitet och elsäkerhet är områden vi brinner för och som vi anser vara viktigt att utbilda våra kunder inom. Därför delar vi med oss med tips och information från ett gäng kunniga elektriker på Svenska Eljouren som dagligen möter kunder och varierade utmaningar i svenska hem.

Installation av batterilager med Check Watt

Installation av batterilager med CheckWatt

Installation av ett batterilager i hemmet blir alltmer populärt bland villaägare eftersom det inte bara erbjuder potentiella besparingar på elräkningen utan också möjligheten till extra inkomst genom att ansluta det till CheckWatt genom Effektpoolen.

I denna artikel går vi igenom stegen som krävs för att installera batterilagret och ansluta det till CheckWatt och hur du kan dra nytta av det för att generera mer inkomst och spara pengar på din elräkning.

Läs mer

Vad ar ett batterilager

Vad är ett batterilager?

I en värld där hållbarhet och energieffektivitet blir allt viktigare, framträder batterilager som en nyckelkomponent inom energisystemet. 

Denna artikel utforskar vad ett batterilager är, dess funktioner och de mångsidiga fördelarna det erbjuder för både individuella fastighetsägare och det större elnätet.

Läs mer

Rotavdrag

Utökade rotavdraget för 2024 – så är det utformat

Regeringen har i september 2023 beslutat om en rad åtgärder för att stärka bygg- och bostadssektorn. Ett av de mest betydelsefulla besluten är höjningen av taket för rotavdraget, något som kommer att gälla under hela 2024. Från och med 2024 kommer du som privatperson kunna dra av upp till 75 000 kronor per år för arbetskostnader i samband med renoveringar och ombyggnationer av bostaden. Här ger vi en översikt över de viktigaste aspekterna av det utökade rotavdraget.

Läs mer

Minska elforbrukning

Minska elförbrukningen hemma – så gör du

Med historiskt rekordhöga elpriser och en prognos som tyder på att de inte lär sjunka i vinter är det mer aktuellt än någonsin att ta ansvar för sin egen elförbrukning. Som proffs på el vet vi att små, medvetna beteendeförändringar kan göra en stor skillnad när det kommer till att spara energi. Det kan handla om att släcka lampor och stänga av elektrisk utrustning när den inte används, men det finns fler kraftfulla åtgärder du kan ta till. I denna artikel guidar vi dig genom praktiska tips och kreativa lösningar på olika nivåer som hjälper dig att minska din elförbrukning, och därigenom sänka dina elkostnader.

Läs mer

Plejd produkter

Genomgång av PLEJDS produkter – Vi hjälper dig vid installation av PLEJD

Som en av Sveriges största elfirmor hjälper vi kunder i hela landet med transformation till smarta hem – och givetvis även till smart belysning. 

Plejds produkter gör smart belysningsstyrning enkel och tillgänglig. Med Plejd kan du styra belysningen med mer än bara ett knapptryck och istället fjärrstyra den med en mobilapp, skapa automatiseringar som passar dig och koppla ihop din belysning med andra smarta hem system.

I denna artikel går vi igenom vilka produkter PLEJD erbjuder och hur dom kan hjälpa dig.

Läs mer

Vanliga elfel

Guide: Vanliga elfel och hur du kan undvika dem

Elfel är vanliga och kan i värsta fall leda till allvarliga komplikationer som bränder och skador. Faktum är att en av tre bränder är orsakade av just fel med elektroniken. Kom ihåg att du själv är ansvarig för elen i ditt hem. Hantera aldrig elfel själv utan ta hjälp av en elektriker om du upplever att något verkar galet.

Läs mer