Lastbalanserare sa fungerar det

Hur fungerar en lastbalanserare?

Senast uppdaterad: 11 april 2024

Begreppet lastbalansering och hur en lastbalanserare fungerar är intressant för alla som vill kunna ladda sin elbil med egen laddbox på ett smidigt sätt.

Enkelt uttryckt handlar det om att balansera tillgänglig ström så att flera hushållsapparater kan vara igång samtidigt som du laddar bilen utan risk för att säkringarna går.

En lastbalanserare är ett tillval till din laddbox. Lastbalanserarens uppgift är att mäta tillgänglig ström i huset och lastbalansera elförbrukningen så att det inte sker en överbelastning av elsystemet. Kort sagt, lastbalanseraren ser till att inte strömmen bryts när du exempelvis laddar bilen, tvättar, lagar mat och har värmepumpen igång samtidigt.

Så fungerar en laddbox med lastbalansering

Att ladda en elbil drar mycket ström. Att överdimensionera elsystemet med stora elförbrukare igång samtidigt kan ställa till det – och att kompensera det genom att uppgradera ditt elsystem kan vara dyrt. Lastbalansering är ett tillval till din laddbox som innebär att du aldrig behöver oroa dig för att överbelasta ditt elsystem när laddar din elbil hemma. Har du lastbalansering känner den av total belastning i ditt hushåll och tar hänsyn till hur mycket el som finns kvar till elbilsladdningen. 

Ett vanligt scenario är att elförbrukningen i regel är som högst dagtid eller kvällstid när stora elförbrukare som ugn, spis, ventilation och kanske bastu är igång. Då justerar lastbalanseraren ned din elbilladdning automatiskt, för att under natten när husets elförbrukningen är som lägst automatiskt justera upp effekten för att optimera din laddning. Har du laddbox med lastbalansering ger den mindre effekt till elbilen när du tvättar och lagar middag, men ökar effekten när du sätter dig ner och äter och tvätten är hängd. På så sätt hjälper lastbalanseraren dig att skydda dina säkringar.

Behöver jag en lastbalanserare till min laddbox?

Hur vet jag då om lastbalansering är ett bra tillval för mig? Denna fråga möter vi ofta hos våra kunder. Vår första motfråga är hur stor huvudsäkring du har och hur stor elförbrukning fastigheten har. En annan fråga är hur ditt ditt hus värms upp, drivs ditt värmesystemet av el eller inte? Detta ger bra ledtrådar kring ditt behov av en lastbalanserare till din laddbox. Andra saker som är bra att tänka på är att elförbrukningen brukar öka på vintern, något som ökar risken för att säkringen går på den (eller de) faser där laddboxen är installerad. Ju lägre ström som finns kvar till boxen att använda desto längre tid kommer det ta att ladda bilen, något som också är en intressant aspekt.

Har du en huvudsäkring under 32A rekommenderar vi alltid att du ska lägga till lastbalansering när du beställer din laddbox hos Svenska Eljouren. Det kommer göra din elbilsladdning snabbare och du skyddar dina säkringar.

Svenska Eljouren har ett stort utbud av laddboxar med lastbalanserare och vi ger dig gärna goda råd kring vad du faktiskt behöver. Väljer du till en lastbalanserare så konfigureras den av våra elektriker när vi installerar laddboxen hos dig och det är sedan inget som du behöver tänka på. 

Ditt fokus ska bara vara på en trygg laddning av din elbil.

Installera lastbalanserare

Installation av lastbalansering skiljer sig åt beroende på vilken typ av laddbox det gäller. Det finns laddbox med ”plug & play”-installation som du kan göra själv. Dock krävs ofta inkoppling mot en specifik Han-port i din elcentral, något som inte alla hushåll har. I det fallet behöver du ta hjälp av en installatör som är behörig elektriker. All installation som sker direkt på faserna i elskåpet kräver en certifierad elektriker, något som alla Svenska Eljourens fackmän är. Det som utmärker en installation av en laddbox med lastbalansering är att en extra energimätare monteras vid inkommande elcentral. I laddboxen finns det redan en energimätare. Båda mätarna har ett s.k. RJ45-uttag där din installatör från Svenska Eljouren kopplar samman laddboxen och elcentralen med en ethernetkabel. Laddboxen konfigureras enligt storleken på huvudsäkringen i huset, via 1-fas eller 3-fas. Strömmen i ditt elnät mäts kontinuerligt och skulle en överbelastning ske upptäcks den direkt. I ett sådant läge kommer lastbalanseraren att se till att laddboxen styr ner laddströmmen till en tillåten strömstyrka. På detta sätt skyddar lastbalanseraren hemmets elnät från överbelastning – samtidigt som du får en effektiv laddning.

Så här går installation av lastbalanserare till

  1. Laddboxen konfigureras med husets huvudsäkring.
  2. Laddboxen monteraras med en extra energimätare vid inkommande elcentral.
  3. Elektrikern monterar en kategori 6-kabel (ethernetkabel) mellan laddstationen och elcentralen (huvudcentralen).

Kan jag komplettera min laddbox med en lastbalanserare i efterhand?

Har du redan en laddbox installerad kan vi i efterhand komplettera den med en lastbalanserare. Det som sker då är att våra elektriker installerar en extra energimätare vid inkommande elcentral samt drar en ethernetkabel mellan den extra energimätaren och laddboxen. Därefter måste laddboxen konfigureras med husets huvudsäkring. Vi rekommenderar att installera lastbalansering vid samma besök, för på så sätt kan du utnyttja ditt gröna teknikavdrag på 50% även på lastbalanseraren. 

När lastbalanseringen är aktiverad fungerar den automatiskt utan att du behöver hålla koll på den. Elbilens laddning anpassas och optimeras löpande, beroende på hur mycket ström som för övrigt förbrukas i ditt hus. Husets förbrukning har alltid prioritet, och laddboxen tar elen som ”blir över”.

Vilken lastbalanserare är mest lämplig?

Det finns olika typer av lastbalanserare, och den typ vi generellt rekommenderar är dynamisk lastbalanserare. Den passar hushåll som har en låg huvudsäkring och/eller hög elförbrukning och behov av att ladda en eller fler elbilar. Vill du ha möjligheten att ladda fler än en bil samtidigt så innebär det en väldigt hög belastning på elsystemet. Då är det i praktiken ett måste med dynamisk lastbalansering. Även för flerbostadshus eller företag rekommenderar vi ofta dynamisk lastbalansering.

Laddbox med lastbalansering

3 typer av lastbalanserare

  • Dynamisk lastbalanserare

Dynamisk lastbalansering till laddbox mäter hela fastighetens förbrukning och låter laddboxen använda överskottet. Laddboxen kopplas till elmätaren i din elcentral. Din elmätare kommunicerar sedan via signalkabel alternativt via WiFi med laddboxen som sänker effekten de timmar då hushållets elförbrukning är hög för att öka laddeffekten när förbrukningen minskat.

  • Statisk lastbalanserare

Statisk lastbalansering till laddbox, även kallad lastvakt, sätter en maxeffekt på din laddbox som inte kan dra mer än den effekt du angivit. Det är en metod att minska risken för att säkringarna ska gå med i situationer då ditt hus förbrukar mycket ström på samma gång och så kommer den statiska lastbalanseringen inte hjälpa eftersom den inte tar hänsyn till övrig förbrukning i huset. Statisk lastbalansering är vanligt när två laddboxar eller fler kopplas ihop, exempelvis vid en större parkering. Då fördelas laddeffekten jämnt för alla bilar som laddar men laddar fler bilar än elsystemet kan hantera samtidigt så ställs de på kö istället för att strömmen bryts.

  • Manuell lastbalanserare

För vissa laddboxar kan du manuellt ställa in önskad laddningseffekt samt tidpunkter för förändringar. Ofta görs det via en mobilapp. Du kan då manuellt ställa in din elbilsladdning på låg effekt när hushållets elförbrukning är som högst (ofta dag och kväll) och öka laddeffekten om natten när elförbrukningen är som lägst. Det är smidigt och ekonomiskt alternativ för hushåll som inte har fullt utvecklat behov av dynamisk lastbalansering för laddboxen, exempelvis för dig som har laddhybridbil.

Vi erbjuder dig en optimal, skräddarsydd laddlösning

Ämnet lastbalansering är högintressant för våra kunder eftersom det har en stor praktisk inverkan på hur elbilen kan laddas hemma utan ovälkomna elavbrott. Det kan ibland vara otydligt hos leverantörer och återförsäljare huruvida lastbalanserare ingår vid köpet av laddbox. Dynamisk lastbalansering är i grunden ett tillval till laddboxen, men i vissa fall säljs laddbox med lastbalansering som en paketlösning. Något som är viktigt att hålla kolla på när du jämför pris mellan olika återförsäljare. Hos Svenska Eljouren erbjuder vi installation av laddbox med eller utan lastbalanserare – men som proffs på el erbjuder vi dig kvalificerad rådgivning. Målet är alltid att du får en laddlösning som är optimal för dig, ditt hushåll och dina behov av laddning.

Vi hjälper dig både med kunskap och installationer

Vi hoppas att du fått bra insikt eller hjälp av denna artikel. Och du ska alltid veta att om du har minsta fråga eller vill ha hjälp med någon inom vårt kunskapsområde är du alltid välkommen att kontakta oss.