Batterilager 3

Tjäna pengar genom batterilager & CheckWatt

Genom att ha ett batterilager med en CheckWatt- modul kan du tjäna pengar genom att balansera den svenska kraftnätet.

Vi hjälper dig med installation av batterilager, uppsättning av din CheckWatt samt erbjuder färdiga paketlösningar där batteri, växelriktare och CheckWatt ingår. Kontakta oss idag så berättar vi mer hur du kan tjäna pengar på din anläggning idag.

Vi hjälper dig med allt från beställning till idrifttagning

Installation av batterilager med Check Watt

Effek­t­bal­ansera & tjä­na pengar!

Med ett bat­ter­i­lager och en Check­Watt-mod­ul kan du enkelt och snabbt tjä­na pen­gar genom att bidra till att bal­ansera det sven­s­ka kraftnätet. 

Hos oss får du pro­fes­sionell hjälp med instal­la­tio­nen av ditt bat­ter­i­lager, upp­sät­tning av Check­Watt och vi erb­jud­er färdi­ga paketlös­ningar där bat­teri, väx­el­rik­tare, instal­la­tion och Check­Watt ingår.

Batterilager Checkwatt

Bat­ter­i­lager + CheckWatt

Vi erb­jud­er en smidig och prob­lem­fri instal­la­tion­sprocess för ditt bat­ter­i­lager och Check­Watt. Våra skick­li­ga elek­trik­er kom­mer att ta hand om allt, från start till slut, så att du kan fokusera på att tjä­na pen­gar utan att behö­va bekym­ra dig om tekniska detaljer.

Kon­tak­ta oss idag eller skic­ka en intressean­mälan direkt från vår hem­si­da så kon­tak­tar vi dig inom kort!

Fardiga paket

Färdi­ga paket inklu­sive allt!

För att under­lät­ta för dig erb­jud­er vi färdi­ga paketlös­ningar som inklud­er­ar allt du behöver för att kom­ma igång. 

Genom att väl­ja en paketlös­ning får du en kom­plett och opti­malt anpas­sad lös­ning för dina behov, inklu­sive bat­teri, väx­el­rik­tare och Check­Watt-mod­ul. I våra paket ingår ock­så all instal­la­tion och de instal­la­tion­s­ma­te­r­i­al som behövs. 

Tjäna pengar genom batterilager och CheckWatt - En enkel steg för steg-guide

Steg 1: Utforska möjligheterna med batterilager och CheckWatt

Med batterilager och CheckWatt-modulen kan du enkelt och snabbt tjäna pengar genom att bidra till att balansera det svenska kraftnätet.

Genom att hjälpa till med att reglera och balansera elnätet kan du vara en viktig spelare och samtidigt öka dina intäkter.

Steg 2: Kontakta oss för professionell hjälp och support

Hos Svenska Eljouren får du professionell hjälp med installationen av ditt batterilager och uppsättning av CheckWatt.

Våra skickliga elektriker tar hand om allt från start till slut, så du kan fokusera på att tjäna pengar utan tekniska bekymmer.

Steg 3: Färdiga paketlösningar för en smidig start

Vi erbjuder färdiga paketlösningar som inkluderar batteri, växelriktare och CheckWatt-modul, allt du behöver för att komma igång.

Genom att välja en paketlösning får du en komplett och optimalt anpassad lösning för dina behov.

Steg 4: Ansvarig partner som fokuserar på kvalitet och tillgänglighet

Vi tar ansvar för hela installationsprocessen och ser till att allt fungerar smidigt.

Vårt fokus ligger alltid på att erbjuda hög kvalitet och tillgänglighet för att ge dig bästa möjliga lösningar.

Kontakta oss idag för att diskutera hur du kan tjäna pengar genom ett batterilager och CheckWatt. Vi är här för att göra processen enkel och lönsam för dig. Tillsammans kan vi bidra till en hållbar energiframtid samtidigt som du ökar dina intäkter.

Ett enkelt sätt att tjäna pengar och utnyttja din solcellsanläggning

Ett batterilager kan vara en smart investering för både privatpersoner och företag. Det ger en rad fördelar som ökar både energieffektiviteten och ekonomins hållbarhet. Hos Svenska Eljouren är vi stolta över att kunna erbjuda våra kunder de bästa batterilagerlösningarna som passar deras unika behov.

Spara pengar på din elräkning: Ett batterilager gör det möjligt att lagra överskott av solenergi eller billigare el under lågpristimmarna för att använda senare när elpriserna är högre. Genom att utnyttja denna variation i elpriserna kan du minska dina elkostnader och spara pengar på lång sikt.

Stabilisera din energiförsörjning: Med ett batterilager kan du säkerställa en stabil och pålitlig elförsörjning även vid strömavbrott. Batterierna kan leverera elektricitet till ditt hus eller företag under kortare tidsperioder, vilket ger dig trygghet och säkerhet i händelse av oförutsedda händelser.

Bidra till en hållbar framtid: Ett batterilager kan minska ditt beroende av el från fossila bränslen. Genom att använda och lagra förnybar energi som sol- eller vindkraft kan du minska din klimatpåverkan och bidra till en mer hållbar framtid för kommande generationer. Dessutom hjälper du till att balansera det svenska kraftnätet, vilket är avgörande för att hålla elnätet stabilt och tillförlitligt.

Flexibilitet och effektiv användning av elenergi: Ett batterilager ger dig möjligheten att använda din egen genererade el precis när du behöver den. Du kan lagra överskottet av solenergi under dagen och använda den på kvällen eller under perioder med hög efterfrågan. Detta ger dig full kontroll över din energiförbrukning och sparar pengar genom att undvika att köpa dyrare energi från elnätet.

Våra professionella elektriker på Svenska Eljouren kan hjälpa dig att välja rätt batterilagerlösning och installera den på ett snabbt och smidigt sätt. Vi förstår vikten av tillgänglighet och kvalitet, och strävar alltid efter att erbjuda de bästa lösningarna för våra kunder över hela Sverige.

Kontakta oss idag för att diskutera dina behov och ta del av fördelarna med ett batterilager. Tillsammans kan vi bidra till en hållbar framtid och spara pengar på samma gång. Låt oss vara din pålitliga partner inom elteknik och energilösningar.

Hur fungerar Check Watt

Hur funger­ar Checkwatt?

Genom Check­Watt kan du hjäl­pa till att bal­ansera elnätet genom att säl­ja din bat­terika­pacitet. Genom att bli en part­ner med Check­Watt kan du erb­ju­da smar­ta energilös­ningar till dina kun­der, vilket gag­nar både kun­der­na, elsys­temet och samhället. 

Läs mer om vad du kan tjä­na på att anslu­ta dig här. 

Läs mer om batterilager i våra artiklar.

Vi jobbar med service. Och för oss sträcker sig den servicen längre än våra elinstallationer. Elektricitet och elsäkerhet är områden vi brinner för och som vi anser vara viktigt att utbilda våra kunder inom. Därför delar vi med oss med tips och information från ett gäng kunniga elektriker på Svenska Eljouren som dagligen möter kunder och varierade utmaningar i svenska hem.

Installation av batterilager med Check Watt

Installation av batterilager med CheckWatt

Installation av ett batterilager i hemmet blir alltmer populärt bland villaägare eftersom det inte bara erbjuder potentiella besparingar på elräkningen utan också möjligheten till extra inkomst genom att ansluta det till CheckWatt genom Effektpoolen.

I denna artikel går vi igenom stegen som krävs för att installera batterilagret och ansluta det till CheckWatt och hur du kan dra nytta av det för att generera mer inkomst och spara pengar på din elräkning.

Läs mer

Vad ar ett batterilager

Vad är ett batterilager?

I en värld där hållbarhet och energieffektivitet blir allt viktigare, framträder batterilager som en nyckelkomponent inom energisystemet. 

Denna artikel utforskar vad ett batterilager är, dess funktioner och de mångsidiga fördelarna det erbjuder för både individuella fastighetsägare och det större elnätet.

Läs mer

Rotavdrag

Utökade rotavdraget för 2024 – så är det utformat

Regeringen har i september 2023 beslutat om en rad åtgärder för att stärka bygg- och bostadssektorn. Ett av de mest betydelsefulla besluten är höjningen av taket för rotavdraget, något som kommer att gälla under hela 2024. Från och med 2024 kommer du som privatperson kunna dra av upp till 75 000 kronor per år för arbetskostnader i samband med renoveringar och ombyggnationer av bostaden. Här ger vi en översikt över de viktigaste aspekterna av det utökade rotavdraget.

Läs mer

Minska elforbrukning

Minska elförbrukningen hemma – så gör du

Med historiskt rekordhöga elpriser och en prognos som tyder på att de inte lär sjunka i vinter är det mer aktuellt än någonsin att ta ansvar för sin egen elförbrukning. Som proffs på el vet vi att små, medvetna beteendeförändringar kan göra en stor skillnad när det kommer till att spara energi. Det kan handla om att släcka lampor och stänga av elektrisk utrustning när den inte används, men det finns fler kraftfulla åtgärder du kan ta till. I denna artikel guidar vi dig genom praktiska tips och kreativa lösningar på olika nivåer som hjälper dig att minska din elförbrukning, och därigenom sänka dina elkostnader.

Läs mer

Propp har gatt

Hur ser man om en propp eller säkring har gått?

Om strömmen går, om det blir mörkt hemma eller om spisen eller något annat plötsligt inte fungerar så kan det vara proppen eller säkringen som gått. Alternativt att jordfelsbrytaren har slagit ifrån. Detta sker för att skydda ditt elsystem från överbelastning eller annat elfel. 

I denna artikel går vi igenom hur en trasig säkring ser ut – och vad du i så fall ska göra.

Läs mer

Plejd produkter

Genomgång av PLEJDS produkter – Vi hjälper dig vid installation av PLEJD

Som en av Sveriges största elfirmor hjälper vi kunder i hela landet med transformation till smarta hem – och givetvis även till smart belysning. 

Plejds produkter gör smart belysningsstyrning enkel och tillgänglig. Med Plejd kan du styra belysningen med mer än bara ett knapptryck och istället fjärrstyra den med en mobilapp, skapa automatiseringar som passar dig och koppla ihop din belysning med andra smarta hem system.

I denna artikel går vi igenom vilka produkter PLEJD erbjuder och hur dom kan hjälpa dig.

Läs mer

Intresserad av ett batterilager? Kontakta oss idag!

AKUT HJÄLP – ELJOUREN!

För akut hjälp ring 010-288 12 40
Vi svarar dygnet runt!

BOKADE ELARBETEN

För att boka in planerade uppdrag på tid som passar dig, fyll i formuläret, ring oss på 010-288 12 40 eller mejla oss: kontakt@svenskaeljouren.se

Vi återkommer med en kostnadsfri offert så fort vi kan. Alltid inom 24h!

Max 10mb per bild